Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Ὁ Συνδικαλιστής Ἀλ Καπόνε, τοῦ "Συνταγματικοῦ Τόξου"


Συνδικαλιστικά ...σύνεργα!
 Ὁ ἐκβιαστής συνδιακαλιστής τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία, πού ἀπαίτησε μίζα ἀπό τήν πρόεδρο τοῦ ἰδρύματος, ἔτσι ὥστε νά μήν γίνουν ἀπεργἰες, ἀνήκε σέ κόμμα τοῦ "κλεπτοκρατικοῦ τόξου", καί συγκεκριμἐνα στό ΠΑΣΟΚ τοῦ Βαγγέλα καί πλέον άκόμα ἀριστερότερα, κατά ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.

κριβῶς δέ, ἐπειδή ἀνῆκε πολιτικά στό ΠΑΣΟΚ, καί τώρα ἀριστερότερα, στά Δελτία Ψεμμάτων  Μέ Νέα Ἐναντίον τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, τῶν Τηλεοπτικῶν Ἀπορριματοφόρων,   δέν ἀκούστηκε τί-πο-τα, γιά τόν κλεπτοκρατικό πολιτικό  φορέα στόν όποῖον ἀνήκει τό λαμόγιο αὐτό.

Δέν στοχοποιήθηκε βλέπετε τό ΠΑΣΟΚ  (Τσοχαρζόπουλος, Μαντέλης, Σμπῶκος, Τσουκᾶτος .......), οὔτε τό Συνδικᾶτο πού προήδρευε ὁ ἐκβιαστής  οὔτε τό κόμμα στό ὁποῖο βρίσκεται σήμερα ,χαρακτηρίστηκαν" ἐγκληματική συμμορία". Ἔτσι τά Δελτία Ψεμμάτων, μετατράπηκαν σέ Δελτία τῶν Τίποτα.

Τό Σύστημα (Κόμματα τοῦ Κλεπτοκρατικοῦ Τόξου, Καναλάρχες, Μεγαλοδημοσιογράφοι καί μικροδημοσιογράφοι ἀκόμη), ΑΔΕΔΥ,  κλπ κλπ  ξέρουν νά κρατοῦν καλά τήν Ὁμερτά.


Βλέπετε στίς μέρες μας, στόχος εἶναι ὁ Πατριωτισμός, καί ἡ ἀραγής Ἐθνική Ἑλληνική Κοινωνία, ἡ ὔπαρξη τῶν ὁποίων τρελλαίνει τήν Παγκοσμιοποίηση καί τά ἐγχώρια τσιράκια της.