Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Οἱ Νεκροί, φέτος δέν ἦλθαν.


ταν νύχτα, 3 Νοεμβρίου 1940. Ἡ Θεσσαλονίκη βομβαρδιζόταν ἀπό τήν Ἰταλική ἀεροπορία. Τήν νύχτα ἐκείνη, μιά νέα γυναίκα 20-21 ἐτῶν, ἡ Φωτεινή,  ἔμελλε νά γεννήσει τό πρῶτο καί τελευταῖο παιδί της. Ὁ ἄνδρας της ἔλειπε. Δυό-τρεῖς μέρες πρίν, ἐπιστρατεύθηκε στό ΧV Σύνταγμα Πυροβολικοῦ. 
Ντύθηκε στό χακί, πῆγε στό σπίτι -στό Τσινάρι τῆς Θεσσαλονίκης- φίλησε τήν γυναίκα του, τῆς εἶπε ὅ,τι  λένε ὅλοι οἱ στρατιῶτες πού πηγαίνουν στό πόλεμο, ὅτι θά γυρίσει, καί ἐφυγε  γιά τό μέτωπο. νας ἀπό τούς ἑπτακόσιες χιλιάδες περίπου Ἑλληνες πού ἐπιστρατεύθηκαν.
Τήν νύχτα ἐκείνη τοῦ βομβαρδισμοῦ, ἡ ἐτοιμόγεννη γυναίκα μεταφέρθηκε ἀπό τόν ἀδελφό της στίς παρυφές τοῦ Σέιχ-Σού, καἰ ἐκεῖ, κάτω ἀπό ἕνα δένδρο, ὑπαίθρια, χωρίς γιατρό ἠ ἔστω κάποια ἐμπειρική μαμμή, γέννησε τήν κόρη της.
Λίγες μέρες ἀργότερα, στίς 28 Νοεμβρίου, ὁ ἄνδρας της νέας κοπέλλας, ὁ  Γεώργιος Λ., θά ἔχανε τήν ζωή του στίς μάχες γιά τήν κατάληψη τῆς Κορυτσᾶς.
Γεώργιος Λ., δέν εἶδε ποτέ τήν κόρη του, καί ή κόρη του, δέν εἶδε ποτέ τόν πατέρα της.
Γεώργιος Λ., σκοτώθηκε καί τάφηκε στήν περιοχή Τσαγκόνι τῆς Κορυτσᾶς, καί ἡ μικρή Ἐλένη, -ἔτσι τήν βάφτισαν-μεγάλωσε βιώνοντας τήν ὀρφάνια.
πό τότε πού ἡ Ἐλένη κατάλαβε τόν ἐαυτὀ  της, μέχρι καί σήμερα, στά 71 της χρόνια, εἶχε ἀγάπη γιά τήν ἠμέρα τοῦ ΟΧΙ.  Ἠξερε, ὅτι ἠ ἡμέρα αὐτή, τῆς ἀνῆκε.  Ὅτι αὐτή τήν ἡμέρα ἡ ὀρφάνια της μαλάκωνε καί γιατρευόταν, γιατί τό Ἔθνος μέ στρατιωτική παρέλαση τιμοῦσε τόν πατέρα της. Αὐτή ἡ μέρα δέν ἦταν ἴδια μέ καμμιά ἄλλη. Ἡταν ἡ μέρα τῆς οἰκογένειας της,
Τῆς χήρας μάνας, τοῦ νεκροῦ πατέρα, καί ἑνός ὀρφανοῦ κοριτσιοῦ.
Γι΄ αὐτό καί  δεκαετίες ὁλόκληρες, περίμενε κάθε χρόνο τήν στρατιωτική παρέλαση, τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
 Ὄχι τήν ὁποιαδήποτε παρέλαση. Τήν στρατιωτικἠ τῆς Θεσσαλονίκης. Βλέποντας τά στρατιωτικά τμήματα, ἔρχεται τό μυαλό της ὁ Στρατιώτης πατέρας της, πού - ἔτσι συντεταγμένα-ἀπό αὐτήν τήν πόλη ἔφυγε γιά τό μέτωπο . Ἰσως γι΄αὐτό, νά μήν ὑπάρχει ἀλλο σπίτι στήν Θεσσαλονίκη, στό ὁποῖο νά κυματίζουν δύο Γαλανόλευκες, μία σέ κάθε μπαλκόνι.
 Φέτος, μέ τό ἄκουσμα τῆς ματαίωσης τῆς παρέλασης, τήν εἶδα ν΄ ἀλλάζει χρῶμα, καί μέ τρεμουλιαστή φωνή νά λέει: -Πῶς εἶναι δυνατόν;  
μπρός λοιπόν, ὅλοι ἐσεῖς, δῆθεν ψευτο-δημοκρᾶτες ἀριστεροί, δῆθεν ἀγανακτισμένοι, δῆθεν πατριῶτες δεξιοί,  ἐμπρός λοιπόν, πεῑστε αὐτό τό μικρό ὀρφανό κορίτσι, γιατί ἔτσι γίνεται κάθε τέτοια μέρα ἡ μάνα μου, γιά τό  ἐτσιθελικό δικαίωμα σας, νά ἀκυρώσετε τό ραντεβοῦ, τόσο τό δικό της, ὅσο καί τῶν ἄλλων ὀρφανῶν παιδιῶν  ἀπό τόν πόλεμο, μέ τούς ἀγαπημένους τους νεκρούς.
Θά πρέπει νά μάθετε,  ὄτι τήν ἡμέρα αὐτή- ἄθλιοι, ὦ ἄθλιοι - ἔρχονται στήν στρατιωτική  παρέλαση οἱ Σκοτωμένοι Στρατιῶτες  τοῦ Πολέμου. Ἄλλος χωρίς πόδι, ἄλλος χωρίς χέρι, ἄλλος  χωρίς στῆθος, ἀλλος χωρίς πρόσωπο.
ρχονται, καί στέκονται ἐκεῖ πίσω, πού εἶναι συντεταγμένα τά τμήματα γιά τήν παρέλαση.
Τότε, μέ μιά ἀκατανόητη συμφωνία οἱ Σκοτωμένοι Στρατιῶτες τοῦ Πολέμου, δανείζονται τά κορμιά τῶν τωρινῶν στρατιωτῶν μας, καί κάτω ἀπό τούς ἦχους τοῦ, "Πάνω  'κεῖ στίς Πίνδου μας τίς κορφές..." παρελαύνουν ἄθλιοι αί, παρελαύνουν, - καμαρωτά μπροστά ἀπό τίς οἰκογένειες τους, πού βρίσκονται ἀνάμεσα στόν κόσμο καί τούς χειροκροτοῦν.
Τότε οἱ χῆρες βλέπουν  τούς ἄνδρες τους, οἱ μανάδες τά νεκρά παιδιά τους, καί τά ὀρφανά παιδιά τούς πατεράδες τους.
Εἶναι τό μεγάλο τους ραντεβοῦ τρισάθλιοι, πού ἐσεῖς τό ἀκυρώσατε.
Αὐτή ἡ  ἡμέρα, ἡ Περιώνυμη, ἡ Ἐπίσημη τοῦ Ἔθνους, ἡ Δοξαστική τῶν Νεκρῶν δέν σᾶς ἀνήκει ἀθλιοι, ἀνήκει σ΄ ἀλλους, ὄχι σέ σᾶς. Δέν σᾶς ἀνήκει γιατί τήν καταστρέψατε.
Ποτέ πλέον δέν θά σᾶς ἀνήκει, καί ὁποιαδήποτε ἀναφορά σας στή μέρα αὐτή, θά εἶναι ἐνέργεια πού ἰσοδυναμεῖ μέ ἀσέλγεια, καί βεβήλωση Νεκρῶν. Ὄχι ὁποιονδήποτε Νεκρῶν, ἀλλά τῶν Μεγάλων Νεκρῶν τοῦ ἀσύλληπτου ἔπους τοῦ ΄40.
Ντροπή σας, ντροπή σας σιχαμένοι, πού ἐπιπλέον, ἔχοντας τό ἀπύθμενο θράσος τοῦ ἰερόσυλου, λέτε ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο-τῆς ματαίωσης τῆς στρατιωτικῆς παρέλασης -τιμήθηκαν οἱ Νεκροί τοῦ '40-'41.
Στερήσατε, ἀπό μιά ἡλικιωμένη γυναίκα, νά δεῖ μέ τά παιδικά της μάτια τόν Νεκρό πατέρα της νά παρελαύνει μπροστά της. Τῆς στερήσατε τήν δυνατότητα νά τόν χαιρετήσει τήν μοναδική μέρα πού μπορεῖ νά γίνει αὐτό.  
Τῆς στερήσατε τήν δυνατότητα νά κλάψει δοξαστικά τήν ἔλλειψη τοῦ πατέρα.
Ντροπή σας μιάσματα, καταφέρατε νά ξύσετε τίς πληγές τῆς παιδικῆς ὀρφάνειας σέ  μιά ἡλικιωμένη γυναίκα, πού  ἀκόμη καί τώρα,  στά γηρατειά της, φέρει ἐπίσημα -τραυματικά άλλά καί περήφανα - τόν χαρακτηρισμό, "Ὀρφανή, θῦμα πολέμου ΄40-΄41".
Εἶναι ἕνα, ἀπό ἐν ζωή  θύματα τοῦ πολέμου αὐτοῦ , πού περπατοῦν ἀκόμη ἀνάμεσα μας, φορέας μιᾶς πρωτογενοῦς μνήμης  πόνου ἀπό πολέμο, πού ἀδυνατεῖτε ἀνεγκέφαλοι  νά κατανοήσετε.

ἄθλιοι, ντροπή σας....

Πάνω φωτό: Ἡ Φωτεινή καί ἡ μικρή Ἑλένη, στήν Κατοχή
Κάτω φωτό: Ἡ Φωτεινή καί ἡ μικρή  Ἑλένη, μετά τήν Απελευθέρωση

22 σχόλια:

 1. Είσαι ένας άθλιος προπαγανδιστής

  Άθλιος γιατί εκμεταλλεύεσαι την ιστορία αυτής της γυναίκας για ιδιοτελείς σκοπούς. Για να στηρίξεις τον νέο Τσολάκογλου.

  Χωρίς ενδοιασμούς, απευθύνεσαι στο θυμικό των αναγνωστών σου, και ζητώντας να διαστρέψεις την ουσία των γεγονότων παρουσιάζεις την δυστυχία της γυναίκας αυτής (και κατ' επέκταση ολόκληρου του λαού μας το '40 - γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν μια παρόμοια ιστορία) ως άλλοθι για τα ΠΑΣΟΚάκια και την επιτυχία τους να κάνουν τη χώρα μας προτεκτοράτο και να βυθίσουν στην ανέχεια όλον τον λαό

  Ντροπή σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΣ.

  http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θά σέ παραδεχθῶ, ἄν μοῦ κατονομάσεις τούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς γιά τούς ὁποίους μέ κατηγορεῖς. Μπορεῖς;
  Ἄν δέν τούς κατονομάσεις, τότε εἶσαι κοινός συκοφάντης πού μοῦ ἀποδίδεις άνύπαρκτους δόλιους σκοπούς.
  Καί νά ξέρεις ἀκόμη, τό προτεκτορᾶτο θά κιβερνηθεῖ ἀπό τήν νέα τάξη πραγμάτων, πού τά έργαλεῖα της θά εἶναι ἡ διαστρέβλωση, καί στό τέλος ἡ ἐξαφάνιση τέτοιων ημερῶν.
  Ἄν τήν ὑπεράσπιση αὐτῶν τῶν ἡμερῶν,τήν βλέπεις σάν ἄλλοθι γιά τά "Πασοκάκια", ε, αυτό εἶναι δικό σου πρόβλημα. Εἶσαι βαθειά νυχτωμένος.
  Οἱ μέρες αὐτές ξεφεύγουν άπό κάθε ἰδεοληψία, καί ἄν δέν μπορεῖς να τό καταλάβεις αὐτό, ἡ ντροπή πλέον εἶναι δικιά σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπορεί να ακυρώθηκε η παρέλαση στην Θεσσαλονίκη, μα η παρέλαση μες τις καρδιές μας δεν πρόκειται ποτέ να ακυρωθεί , καλέ μου φίλε Κώστα !
  Όταν βιώνεις τον πόνο του χαμού , και του ξεριζωμού καμιά ακυρωμένη παρέλαση δεν μπορεί να σε λυγίσει , παρά μονάχα περισσότερο θεριεύει μέσα σου , εκείνο το όχι , να το βροντοφωνάξεις .
  Μπορεί η κυρία Ελένη να μην μπόρεσε φέτος να συναντήσει νοητά τον πατέρα της , στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης , μα τον συναντά και τον κουβαλάει μες την παρέλαση της ψυχής της καθημερινά ...

  Κι΄ εσύ Νίκο , δεν σε ξέρω δεν με ξέρεις ... ένα μόνο έχω να σου πω ... η κατάντια που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα οφείλεται όχι μονάχα στις κυβερνήσεις , μα και στην διχόνοια που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους .
  Δεν υπάρχει σεβασμός του ενός προς τον άλλον .
  Δεν υπάρχει σεβασμός της άποψης του κάθε πολίτη.

  Ας έχουμε ειρήνη εντός μας , για να σώσουμε την πατρίδα μας .

  Την αγάπη μου από τη Μεγαλόνησο.
  Αργυρούλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. H ISTORIA AFTHS THS OIKOGENEIAS RAGIZH KARDIES.

  LAKHS

  APO THN OLLANDIA.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Λάκη,
  εὐχαριστῶ γιά τήν ἀνάγνωση.
  Ἰσως κάποια ἄλλη φορά, μιλήσουμε γιά τήν Φωτεινή, κατά τήν διάρκεια τῆς Κατοχῆς. Σύλληψη ἀπό τούς Γερμανούς, καταδίκη σέ θάνατο, διαφύγή/ἀπόδραση ἀπό τά κρατητήρια τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος τῆς τότε ὁδοῦ Πρίγκηπος Νικολάου. Πέρα ὄμως ἀπό αὐτά ὑπάρχει ἕνα ἄλλο γεγονός πού ξεπερνάει σέ τραγικότητα ὅλα τά ἄλλα, καί ἔχει σχέση πάλι με τόν πόλεμο, καί τόν θάνατο τοῦ ἄνδρα της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αν και η ιστορία είναι εξαιρετικά συγκινητική και σίγουρα εκφράζει όχι μονο την κυρία Ελένη αλλά και πολλες χιλιαδες Ελληνιδες που έζησαν τα χρόνια εκείνα και κουβαλουν τις μνημες τους με λύπη πρέπει να διαφωνήσω μαζί σου φίλε μου.

  Χρησιμοποιείς σκληρή γλώσσα γι αυτους που "ματαίωσαν" την παρέλαση και το επιχείρημα σου είναι ισχυρό και μου προκαλεί εντονα συναισθήματα.

  Δηλώνω εξ αρχης ότι είμαι με την κυρία Ελένη και θέλω να γίνεται η παρέλαση και η χθεσινη και πάντα. Γενικα ειμαι υπέρ της απόδοσης τιμης στους νεκρούς και τους ζωντανούς μας αγωνιστές μέσω των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων.
  Αυτο εσυ φιλε μου το γνωρίζεις αλλα το δηλώνω και για τους αναγνωστες μας προς αποφυγην παρεξηγησεων...

  Το θέμα το μελέτησα πάρα πολύ καλά. Ακουσα όλες τις αποψεις. Ακουσα αυτοπτες μάρτυρες. Διαβασα πληθος αναρτησεων. Ειδα πολλά βίντεο και κατεληξα στα προσωπικά μου συμπεράσματα που θα μοιραστω μαζί σας και με τον καλό μου φιλο τον Cummulus.

  Θα παραθέσω τα γεγονότα όπως τα καταλαβα...
  Καταρχήν οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί με την σταδιακή έλευση των επισήμων. Οταν έφθασε ο Παπουλιας ολιγομελής ομάδα ατόμων (πιθανως αριστερων) απέναντι ακριβώς από τους επισήμους άρχιζε να τον βρίζει χυδαία (οχι μονο προδότη)... Κατόπιν άρχισαν να μαζεύονται ομαδες διαμαρτυρομένων πολιτών οργανωμένα... οπαδοι του Ηρακλή, Οι ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, κλπ...
  Σε συντομο χρονικο διαστημα η διαμαρτυρίες γενικεύτηκαν και συμμετείχε αυτοβούλως όλος ο κόσμος!!!!! Ο Παπουλιας εφυγε ταπεινωμένος και εκνευρισμένος (κι έτσι έπρεπε). Οι επίσημοι αποχώρησαν. Ο λαός της Θεσσαλονικης κατελαβε το σημείο και παρήλασαν συλλογοι και οργανωσεις, μακεδονομαχοι, Εφεδροι ακόμα και οι σημαιοφόροι των σχολείων της πολης, με τους λίγους μειοψηφούντες αριστερους να διαλύονται μπροστα στην δύναμη της ΛΕΦΕΔ που προηγήθηκε και την θέληση των Μακεδόνων πολιτων να γίνει η παρελαση.... Τα στρατιωτικά τμηματα φυσικα δεν παρελασαν εφόσον πρέπει να εχουν το πρόσταγμα του Προεδρου της Δημοκρατίας. Η παρελαση λοιπόν ΕΓΙΝΕ. Το δηλωνει κατηγορηματικα η ΛΕΦΕΔ.
  http://kranosgr.blogspot.com/2011/10/blog-post_1952.html

  Και πολλοί άλλοι πατριώτες αλλα και τα βίντεο.... στα οποία το πλήθος τραγουδουσε τον Εθνικο Υμνο και το Μακεδονία Ξακουστή!!!! Ειναι γελοίο το επιχείρημα ορισμένων ότι οι χιλιαδες λαου που μαζευτηκαν να διαμαρτυρηθούν ήταν αριστεροι....
  Εκτός αν πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οπαδους εκατομμύρια Ελληνες που διαδηλώνουν με ελληνικές σημαίες και τραγουδούν εθνικα τραγουδια....
  Φυσικα η δημόσια ελεγχόμενη μνημονιακη τηλεόραση απουσίαζε....

  Αυτα περι των γεγονότων που τα περιγραφω και σε εκτενη αναρτηση μου
  http://koukfamily.blogspot.com/2011/10/blog-post_1380.html

  συνεχιζεται....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ας έρθουμε τωρα στις σκεψεις που μου προκαλει όλο αυτό...
  Πρώτον θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος την συγκεκριμενη στιγμή με την παρουσία του στην θεσσαλονικη για την παρέλαση, πρόσβαλε τους απανταχού Ελληνες... Ας κλεινόταν καλύτερα στο προεδρικο μεγαρο και να μην πηγαινε πουθενα...

  Δεν μπορείς να παρουσιάζεσαι μπροστα στους Μακεδονομάχους, στους αγωνιστές του Επους του 1940, στους ηρωες, στους στρατιωτικούς, στους συνταξιούχους και στις οικογένειες που με τις υπογραφές σου εδω και 2 χρόνια προσπαθείς να εξαθλιώσεις.... Ειναι ντροπή και αίσχος.
  Το συνθημα "φύγε προδότη" του λαού εβγαινε μέσα από τα στηθη κάθε αδικημενου. Και θα μου πεις η παρελαση θα έπρεπε να χρησιμοποιήθει για αυτον τον λόγο;
  Καποιοι φιλοι οπως κι εσυ αδερφε μου Cummulus θεωρειτε πως όχι. Και τα επιχειρηματα σας ειναι σεβαστα και η τιμη που θέλετε και θελουμε να αποδωσουμε στους ηρωες ισχυρη....

  Ομως αδερφέ μου η προδοτικη κυβέρνηση αυτη εχει ενα νέο πρωτογνωρο χαρακτηριστικό.... Ειναι αναίσθητη και τόσο εχθρικη με τον Ελληνικο λαό που έπρεπε κάτι να γίνει ωστε να ακουστει επιτέλους η φωνη του. Θυμασαι αδερφε μου ότι στην κηδεια του Γερου Γεωργίου Παπανδρεου είχε γίνει στο τέλος διαδήλωση; Στην κηδεία του Παλαμα νομίζω στην κατοχή το ίδιο....
  Ο Ελληνικός λαός εκφραζεται πολλές φορές μέσα από εκδηλώσεις που του δίνουν αυτην την ευκαιρία.

  Το κάθαρμα ο Μπεγλίτης τόλμησε να σταθεί στον χωρο των επισήμων.... και μάλιστα παρίστανε και με τους μπραβους του τον σωτηρα του προέδρου....

  Ειμαι σίγουρος φίλε μου ότι αν βρισκομασταν μαζί στην παρέλαση θα είχαμε παρόμοιες αντιδρασεις με όλους τους υπόλοιπους Ελληνες.

  Δευτερον ο Παπουλιας εκνευρισμενος δήλωσε ότι κι αυτος ήταν ανταρτης στα 15 του!!!!
  Δεν το αμφισβητώ. Κι ο Ιουδας ήταν ενας από τους 12 μαθητες μεχρι να γίνει ο μεγαλύτερος προδότης της ανθρωπότητας.....
  Και όπως έλεγαν και οι αρχαιοι μας προγονοι "Μηδενα προ του τελους μακάριζε"...
  Λυπαμαι αλλα θεωρώ τον Παπουλια προδότη για δευτερη φορά μετά την άρση του εμπολέμου με την Αλβανία.... την οποία νομιζω ότι αυτος έκανε με τον Α. Παπανδρεου...

  Το μόνο που μπορω να πώ στην κύρια Ελενη γιατι με αυτην προτιμώ να κλεισω την παρεμβασή μου, είναι ότι ο πατέρας της και όλοι οι νεκροί μας ήρθαν και μάλιστα το πνεύμα αυτών νομίζω ότι ήταν που έδιωξε τον Παπουλια και τους άλλους προδότες από την εξέδρα του αίσχους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μου ράγισες την καρδιά, παλιογάϊδαρε που αγαπάς και τον παστουρμά, μα για Όνομααα!
  Με έκανες να κλάψω μεσημεριάτικα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο Μανώλης ο Γλέζος απο καιρό λέει ότι η παρέλαση πρέπει να γίνεται ενώπιον των μνημείων με τους νεκρούς μας. Μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη να παρελαύνουν οι στρατιώτες, οι μαθητές και οι άλλοι και όχι μπροστά στις "αρχές" οι οποίες πολλές φορές, όπως τώρα δεν αξίζουν τιμές αλλά το αντίθετο... Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ποιοτική αναβάθμιση του πολιτισμού μας, καθώς το μυαλό όλων θα επικεντρώνονταν στους ήρωες και στην Ιστορία περισσότερο και όχι σε αρχομανή σούργελα, ή και προδότες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αδερφε μου η παρελαση εγινε και μαλιστα η συγκινηση του κοσμου ηταν μεγαλη, οι ελληνες τιμησαν τους ηρωες και μαλιστα με πιο αληθινο τροπο οχι τυπικο.Η Φιλαρμονικη του Δημου ανοιξε την παρελαση και τα τμηματα παρηλασαν.Πιστεψε τετοια συγκινηση τετοιον ενθουσιασμο του κοσμου δεν τον εχω ξαναδει ποτε.Μηπως τελικα ο απλος λαος τιμησε τους ηρωες του? Μηπως ειπε ακομα ενα ΟΧΙ στο Δ' ΡΑΙΧ με διαφορετικο τροπο? Θελουμε πολιτικους λεβεντες αυθεντικους αξιους συνεχιστες των προγονων μας και της Ιστοριας μας.Υπαρχουν βιντεο απο την αρχη μεχρι το τελος της παρελασης και εκει θα καταλαβαινες τι σου λεω αν δεις την φιλαρμονικη και την αντιδραση του κοσμου.Πιστεψε με απο την συγκινηση δεν μπορουσα να κοιμηθω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @ Σαλή
  Νά κλάψεις, καί βέβαια νά κλάψεις, τό κλάμα εἶναι λυτρωτικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @ 6:33
  Ο Μανώλης Γλέζος, ἀρνήθηκε τήν ψήφηση πρότασης γιά τοποθέτηση ἀδριάντα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, γιατί σύμφωνα μέ τίς ἀρίστερίστικες ἰδεοληψίες του, ὁ μέγιστος τῶν Ἑλλήνων, δέν ἦταν...δημοκράτης. Τί ἀξία ἔχει τώρα ὁ λόγος του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @ 8:42
  Φίλε μου,
  ἄν ἡ παρέλαση "ἐγινε" χωρίς τήν συμμετοχή τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων, ἄν λοιπόν θεωροῦμε ὅτι αὐτό πού ἔγινε εἶναι "παρέλαση", τότε, δέν χρειάζεται νά ξαναπαρελάσουν ΠΟΤΕ τά στρατιωτικά τμήματα. Τότε, θά γίνει πράξη ὁ εὐσεβῆς -καί δεδηλωμένος- πόθος τῶν ἐθνομηδενιστῶν, πού εἶναι ἡ κατάργηση τῶν στρατιωτικῶν παρελάσεων. Θά σέ πρότεινα, νά διαβάσεις σχετικό κείμενο τοῦ Ριζοσπάστη, καί νά βρεῖς βίντεο μέ τίς δηλώσεις τοῦ Κουράκη. Τό θριαμβευτικό ὕφος του γιά τήν ματαίωση τῆς παρέλασης τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων, τά λέει ὅλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ἀργυρούλα,
  κάτι τέτοιες μέρες, νομίζω πώς ἡ ὑπέρβαση τῆς τρέχουσας πραγματικότητας πρέπει νά εἶναι δεδομένη. Θά εἶναι τραγικό, ἄν στό μέλλον οἱ παρελάσεις γίνονται μόνο στίς καρδιές μας. Ἡ κατάργηση τους, εἶναι βούτυρο στό ψωμί τῆς νέας τάξης πραγμάτων καί τῶν ἐθνοαποδομηστῶν. Δυστυχῶς, δέν μποροῦμε νά τό καταλάβουμε καί θλίβομαι γι΄αὐτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ἀδελφέ μου Θᾶνο,
  διάβασα μέ προσοχή τό σχόλιο σου, καί τίς ἀπόψεις σου πάνω στό ζήτημα.
  Θά ἤθελα ὅμως νά σημειώσω φίλε μου, ὅτι ἡ παραπάνω άνάρτηση, δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά μιά ἄρνηση σύνδεσης αὐτῆς τῆς μεγάλης μέρας μέ ὁποιαδήποτε τρέχουσα πραγματικότητα. Ἀρνοῦμαι, αὐτήν τήν μέρα -την συγκεκριμμένη μέρα -νά μείνω προσκολλημένος στήν πραγματικότητα τοῦ σήμερα. Πρόσεξε, δέν ἀρνοῦμαι τήν πραγματικότητα, ΑΡΝΟΥΜΑΙ τήν βίωση τῆς πραγματικότητας τήν ΣΗΜΕΡΙΝΗ μέρα
  Τίς ἀπόψεις μου γιά τό κόμμα πού κυβερνᾶ χάριν τῶν ψεύτικων ἐπαγγελιῶν του, τίς ξέρεις. Τίς ἀπόψεις μου, γιά τήν μετατροπή τῆς Πατρίδας σ΄ ἕνα μίζερο προτεκτορᾶτο φόρου ὑποτελοῦς στίς Μεγάλες (κεφαλαιουχικές πλέον) Δυνάμεις, πάλι τίς ξέρεις. Τίς ἀπόψεις μου, γιά τό ὅτι τό κυβερνόν κόμμα αὐτό, καί τό πλῆθος τῶν άντεθνικῶν ἐπιλογῶν του (Καραχασάν, Σχέδιο Ἀναν, Λαθρομετανάστευση, Ἵμια, Ἄρση έμπολέμου μέ Ἀλβανία, "στρογγυλοποίηση" τῆς ἱστορίας στά σχολικά ἐγχειρίδια, καί ....καί...καί...), καί αὐτές τίς ξέρεις.
  Τώρα ὅμως, σέ (ἤ σοῦ, διαλέγεις ὅ,τι θέλεις) ἀποκαλύπτω κάτι πού δέν ξέρεις.
  Πώς ΠΟΤΕ, μά ΠΟΤΕ, δέν πρόκειται αὐτήν τήν μέρα, μιά ἀπό τίς ΜΕΓΙΣΤΕΣ τῆς ἀπέραντης ἱστορίας μας, τήν μέρα τοῦ ἑορτασμοῦ μιᾶς ἀσύλληπτης γιά τά ἑλληνικά δεδομένα ἐποποίϊας νά τήν χαλαλίσω χάριν αὐτοῦ τοῦ κόμματος, αὐτῆς τῆς κυβέρνησης, αὐτῶν τῶν πολιτικῶν πού τύχη κακή ὅρισε νά κυβερνοῦν τήν Πατρίδα.
  Ἡ μέρα αὐτή, ΔΕΝ εἶναι δική τους. Εἶναι τῶν ΝΕΚΡΩΝ τοῦ Ἕθνους. Καί στίς ἐξέδρες τῶν έπισήμων θά πρέπει νά ξέρουμε, ὅτι δέν ἵστανται ΑΥΤΟΙ, καί αὐτό,ΑΥΤΟΙ τό ξέρουν. Ἵσταται ὀ Λεωνίδας, ὁ Αλέξανδρος, ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Βελισσαρίου, ὁ Δαβάκης, ὁ.....ὁ.....ὁ..... δηλαδή ἱστανται ἡγέτες τῶν Νεκρῶν τοῦ Ἐθνους.
  Δέν ἔχω νά πῶ τίποτε ἄλλο. άδελφέ μου. Τίποτε.
  Ὁλα τ΄ ἄλλα, τά εἶπε ὁ ἐργολάβος γιά τήν κατάργηση τῶν στρατιωτικῶν παρελάσων στήν θεσσαλονίκη, ὁ ἐθνομηδενιστής Κουράκης. Τό γεμᾶτο ἱκανοποίηση ὕφος του, κάνοντας δηλώσεις γιά τό "ἐπίτευγμα" τῆς μή παρέλασης τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων, ἄξίζει νά τό δεῖς.
  Σκέψουν, τήν πρόοδο τους. Ξεκίνησαν (οἱ ἐθνοαποδομηστές) διαμαρτυρόμενοι κατά τήν διάρκεια τῶν μαθητικῶν παρελάσεων. Τώρα, δέν δίστασαν νά προκαλέσουν στήν "μεγάλη", τήν στρατιωτική. ΚΑί βρῆκαν συμπαραστάτες ἐκεῖ πού δέν τό περίμεναν. Βλέπεις, ὁ λύκος στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται.
  Καληνύχτα Παρέλαση.
  Ἀκόμα ἕνα κερί τοῦ Ἔθνους σβήνει.
  Ἡ Νἐα Τάξη Πραγμάτων, φέρνει σιγά-σιγά τό σκοτάδι της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. " Ἡ μέρα αὐτή, ΔΕΝ εἶναι δική τους. Εἶναι τῶν ΝΕΚΡΩΝ τοῦ Ἕθνους. Καί στίς ἐξέδρες τῶν έπισήμων θά πρέπει νά ξέρουμε, ὅτι δέν ἵστανται ΑΥΤΟΙ, καί αὐτό,ΑΥΤΟΙ τό ξέρουν. Ἵσταται ὀ Λεωνίδας, ὁ Αλέξανδρος, ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Βελισσαρίου, ὁ Δαβάκης, ὁ.....ὁ.....ὁ..... δηλαδή ἱστανται ἡγέτες τῶν Νεκρῶν τοῦ Ἐθνους.
  Δέν ἔχω νά πῶ τίποτε ἄλλο. άδελφέ μου. Τίποτε.
  Ὁλα τ΄ ἄλλα, τά εἶπε ὁ ἐργολάβος γιά τήν κατάργηση τῶν στρατιωτικῶν παρελάσων στήν θεσσαλονίκη, ὁ ἐθνομηδενιστής Κουράκης. Τό γεμᾶτο ἱκανοποίηση ὕφος του, κάνοντας δηλώσεις γιά τό "ἐπίτευγμα" τῆς μή παρέλασης τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων, ἄξίζει νά τό δεῖς.
  Σκέψουν, τήν πρόοδο τους. Ξεκίνησαν (οἱ ἐθνοαποδομηστές) διαμαρτυρόμενοι κατά τήν διάρκεια τῶν μαθητικῶν παρελάσεων. Τώρα, δέν δίστασαν νά προκαλέσουν στήν "μεγάλη", τήν στρατιωτική" .
  .............
  Τι τέλεια τα γραφεις, ΓάΙδαρε αρνούμενε να μασήξεις το σανό που προσφέρουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. GIATI MOU SBHSATE TO SXOLIO?
  :-(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Το προηγούμενο είχε ανεβεί ΤΟ ΕΙΔΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΓΑΙΔΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΣΒΗΣΑΤΕ!
  ;-(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Σαλούλα,
  δέν σβήσαμε τίποτε. Χωρίς νά ξέρω τό πῶς, χάθηκε κάπου στά ἀνεπιθύμητα, άλλά τό βρῆκα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή