Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Οἱ Γερμανοί τά έλεγαν. Ἐμεῖς τ΄ ἀκούγαμε;

Τό τελευταῖο διάστημα ἠ Γερμανία, διά τῆς κ. Μέρκελ, βρίσκεται, ὑβριστικῶ καί χλευαστικῶ τῶ τρόπω, στά χείλη τῶν Ἑλλήνων, άναφορικά μέ τά δημόσια οἰκονομικά μας. Κακιά καί ἀνθέλλην ἠ Μέρκελ, εἶναι τά πιό ἤπια πού ἀκούγονται.
Ὅμως, ποιά ἦταν ἡ θέση τῆς Γερμανίας για τά οἰκονομικά πράγματα τῆς πατρίδας μας, ἀπό τό 1995;
Θά τήν δοῦμε σ' ἐνα ἀρθρο τοῦ κ. Ἀντώνη Κεφαλᾶ στόν "Οἰκονομικό Ταχυδρόμο" τῆς 5ης/10/1995.

Μέ άφορμή μιά άνακοίνωση ἀπό τίς Βρυξέλλες;στίς 29/9/1995, καί στήν παράγραφο Τί λέει ἡ Γερμανία τοῦ ἄρθρου μέ τίτλο, Ἡ Ἕλλας ὑστερόβουλα πολέμια τῶν γερμανικῶν θέσεων, ὀ συντάκτης σημειώνει τά ἐξῆς:

" Ἡ βασική θέση τῆς Γερμανίας κινεῖται πάνω σέ δύο ἄξονες
Ὁ ἕνας ἄξονας ἀφορᾶ τήν πορεία ἀπό τώρα (1995) μέχρι τό 1999. Στό σημεῖο αὐτό ἡ Γερμανία τονίζει πώς δέν πρέπει να ὑπάρχει καμμιά χαλάρωση ἀναφορικά μέ τήν ἐκλπήρωση τῶν ὑποχρεώσεων τῶν Κρατῶν-μελῶν τῆς Ἔνωσης πού άπορρέουν ἀπό τήν συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ. Τά κριτήρια αὐτά ἀναφέρονται στό δημοσιονομικό ἔλλειμμα τῆς Κεντρικῆς Κυβέρνησης καί τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ὀργανισμῶν (δέν πρέπει νά ξεπερνᾶ τό 3% τοῦ ΑΕΠ), στό δημόσιο χρέος, (πρέπει νά εἶναι στό 60% τοῦ ΑΕΠ.....(...) ἡ θέση τῆς Γερμανίας στό σημεῖο αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα σκληρή. Θέλει νά ἐφαρμοστοῦν τά κριτήρια αὐτά σχεδόν στό ἀκέραιο, (ἐπειδή ὅμως) ἡ μείωση στό 60% θεωρεῖται ἀνέφικτη σέ χῶρες ὅπως τό Βέλγιο, ἡ Ἰταλία καί ἡ Ἑλλάς, ἡ Γερμανία μπορεῖ νά δεχθεῖ τήν ὕπαρξη σημαντικῆς βελτίωσης στήν μείωση τῆς σχέσης δημοσίου χρέους πρός ΑΕΠ.

Ὁ δεύτερος ἄξονας, ἀφορᾶ τήν πορεία τῆς Ε.Ε μετά τήν υἱοθέτηση τοῦ μοναδικοῦ εὐρωπαϊκοῦ νομίσματος.(...) Ὁ φόβος ἐκφράζεται ἀπλά: ἄν χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάς κάι ἡ Ἰταλία πού δέν ἔχουν παράδοση στήν μάχη τῆς δημοσιονομικῆς ἔξυγίανσης, ἀκολουθήσουν χαλαρή (....) δημοσιονομική πολιτική μετά τήν ἔνταξη τότε οἱ πράξεις τους αὐτές, θά θέσουν σέ κίνδυνο ὄλη τήν Ἐνωση."

Λοιπόν, ἡ  Γερμανία τἄλεγε ἀπό τό 1995, γι'  αὐτό μᾶλλον τήν βρίζουμε ἄδικα Μᾶς τἄλεγε.  Καί νά πού ἦλθαν ὅλα μπροστά μας. Ποιοί φταῖνε; Σαφέστατα οἱ πολιτικοί . Αὐτούς ἔταξε τό Ἔθνος νά εἶναι ἐπικεφαλεῖς γιά τήν πρόοδο τοῦ Ἔθνους. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ πελατειακές σχέσεις (πολιτικῶν-πολιτῶν/ψηφοφόρων, μέ εὐθύνη τῶν πρώτων) κάνανε τό ἔργο  τους, οἱ πολιτικοί ἔμειναν κατ'οὐσία ἀνεξέλεγκτοι, καί  ἰδού τά.τραγικά ἀποτελέσματα  πού μᾶς ἔχουν ξεφτυλίσει σάν Ἔθνος.

Σέ έπόμενη άνάρτηση, μέ τήν βοήθεια πάλι ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ, θά ἀκτινογραφήσουμε τόν τρόπο ἐνεργείας τῶν "πολιτικῶν"μας.

Σημ: Τά ἔντονα στοιχεῖα εῖναι τοῦ άρθρογράφου

15 σχόλια:

 1. Η Γερμανία προφανώς τα έλεγε. Κι εμείς προφανώς τα ξέραμε. Τι κάναμε; Τίποτα. Πήραμε μέτρα; Όχι. Εφαρμόσαμε τους νόμους; Όχι. Συρρικνώσαμε το Δημόσιο τομέα; Όχι. Το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε εδώ; Ναι. Υπάρχει οικονομική κρίση; Όχι. Τι κρίση υπάρχει; Κοινωνική που μάλιστα μεγεθύνεται καθημερινώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ σωστά τά λές. Κυρίως στόν ἐπίλογο σου. Καί ἡ εὐθύνη εἶναι ἀπόλυτα τῶν πολιτικῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Διαφωνώ. Δεν φταίνε αποκλειστικά οι πολιτικοί. Εμείς τους ψηφίζουμε και συνεχίζουμε να τους προτιμούμε με την ψήφο μας. Και μιλάμε για τα ίδια πρόσωπα, για τους ίδιους πολιτικούς. Όλοι είμαστε συνένοχοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δέν ἀποσείω τίς εύθύνες ἀπό τούς ψηφοφόρους σέ καμμιά περίπτωση. Ὅμως, οἰ πολιτικοί ἔχουνε τήν κύρια εὐθύνη ὠς ταγοί. Οἱ λοιποί, ὠς ἀκολουθῦντες. Ἡ διαφορά μεγίστη, καί κλείνει πρός τήν μεριά τῶν πολιτικῶν. Ὀπως καί νά τό κάνουμε, οἰ πολιτικοί δέν ὑπάρχουνε γιά τά δημόσια λογιστικά μόνο, άλλά καί γιά νά διαπαιδαγωγήσουν τό Ἔθνος σέ ὑψηλότερα ἰδανικά ἀπό αὐτά τῆς, "κονόμας" καί τοῦ, "αύτός εἶναι δικό μας παιδί". Τό κάνανε; Ὄχι!βΤί κάνανε; Γιά τήν διαιώνηση τους στίς χρυσοφόρες καρέκλες, στηρίχθηκαν, εἴτε σέ ἔνστικτα, εἴτε στήν (οίκονομική) ἀνάγκη τῶν πολιτῶν προκειμένου νά ἔξαγοράζουν συνειδήσεις/ψήφους.
  Μέ αὐτή τήν ἔννοια ἔχουν τήν ἀπόλυτη εὐθύνη. Ἀν βέβαια κάποιος νοήμων ψηφοφόρος, νοιώθει συνειδητά πώς ἔχει μερίδιο εὐθύνης, αὐτό τόν τιμᾶ, πλήν ὅμως δέν ἄλλάζει -πιστεύω -τό ἰσοζύγιο τῆς εὐθύνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τό ξέρεις ότι η νεομάρτης Αγία Κυράννα από Οσσα Θεσσαλονίκης μαρτίρισε καί πέθανε Θεσσαλονίκην.Η μνήμη της εορτάζετε 8 Ιαννουαρίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γενικά φιλε μου αυτα που λένε οι Γερμανοί δεν τα παίρνω και πολυ σοβαρά....
  Ας μας επιστρέψουν τον χρυσο που μας πήρανε και της αποζημιώσεις του Β Παγκ. πολέμου και βλέπουμε...
  Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι οφείλαμε (οι πολιτικοι) να προσεξουν δημοσιο χρεος και δημοσιονομικά ελλείματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @ Ἀγγελική.
  Ἠξερα ὅτι κατάγοταν ἀπό τήν Ὄσσα, ἀλλά ὄχι ὁτι μαρτύρησε στήν Θεσσαλονίκη. Μέ ἔβαλες σέ περιέργεια και θά ψάξω νά διαβάσω τό συναξάρι της. Εὐχαριστῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @Θᾶνο.
  Φίλε μου, αὐτά πού λέγανε οί Γερμανοί τ΄ λέγανε πρίν άπο 15-16 χρόνια, δηλαδή σέ ἀνύποπτο-γιά τά σημερινά δεδομένα-χρόνο. Παρ' ὅλα αὐτά, ἀν τούς ἀκούγαμε, ἴσως σήμερα νά μήν εἴμασταν στό χάλι αὐτό.
  Γιά τίς άποζημιώσεις,καί τ' ἀναγκαστικά δάνεια, ἀπό πού πρέπει να ζητήσουμε εὐθῦνες; Μόνο άπό τούς πολιτικούς μας, πού δέν τρέξανε τό ζήτημα. Πρόσεξες, ὅτι γιά τό Δίστομο κινήθηκαν τελευταία στιγμή; Ἠ κατάντια μας ὀφείλεται στούς πολιτικούς μας. Ἄνθρωποι πού τήν Πατρίδα τήν εἶδαν σάν ἔνα Ἐλ Ντοράντο γιά τίς τσέπες τους, καί τις τσέπες τῶν συγγενῶν τους (δές τόν Πάγκαλο, ὅταν μιλάει γιά τόν διορισμό τῆς κόρης του στό δημόσιο, πώς άναφέρεται στούς "χιλιάδες συγγενεῖς" τῶν βουλευτῶν πού εἶχαν δικαίωμα "ἐκ τοῦ νόμου" νά διορισθοῦν στό δημόσιο. Βέβαια παραλείπει νά μᾶς πεῖ ὅτι ὁ ἄνήθικος αὐτός νόμος ψηφίστηκε ἄπό τήν φάρα τῶν βουλευτῶν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από πολλούς παραμέτρους ώστε να βγάλει κανείς κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα.Ειχε πει κάποιος καθηγητής [μου διαφεύγει το όνομά του]πως το κατοχικό δάνειο που είχε πάρει η Γερμανία από εμάς μαζί με τα παρεπομενα του πολέμου ειναι περίπου 247 δισ ευρώ,τα οποία όταν ήταν στην πολιτική ο κύριος Ανδ.Παπανδρέου ζήτησε από τον τότε υπουργό κύριο Κ.Παπούλια να τα απαιτήσει μέσω της Δικαιοσύνης το οποίο και έπραξαν.Αλλά το ζήτημα έμεινε εκεί.Και όμως λέγει ο καθηγητής.Εάν γινόταν αυτό λογιστικώς,θα προσθέταμε εμείς στον Ισολογισμό μας αυτό το ποσόν και θα πιστωνόταν αυτό το ποσό από τον ισολογισμό της Γερμανίας.Αυτομάτως όμως εμείς θα βγαίναμε από την επιτήριση ενώ θα έμπαινε η Γερμανία σε επιτήριση και αυτό δεν συμφέρει. Υπήρξαν κατα καιρούς ανευθυνότητες εκ μέρους των Κυβερνήσεων,από την άλλη δεν υπάρχει πνευματικότητα από τους άρχοντες αυτής της χώρας ώστε και παράδειγμα προς μίμησιν να γίνουν στον λαό.Οι ευθύνες ανήκουν σε όλους και πιστεύω όλα δείχνουν πως η χώρα μας είναι υπό οικονομική κατοχή και αυτό είναι μια παιδαγωγία εκ Θεού.Οπωσδήποτε η μετάνοια προς όλες τις κατευθύνσεις και η επιστροφή στη εκκλησία θα είναι τουλάχιστον ένα βήμα να στηριχτούμε όλοι προκειμένου να αντιμετοπίσουμε τη δύσκολη αυτή κατάσταση που περνάει η χώρα μας.Είναι τόσο ψυχρές οι καρδιές των ανθρώπων που στις μέρες μας οι σχέσεις στηρίζονται στα χρήματα και όχι στις αξίες όπως την υπομονή,την φιλαδέλφεια,την αγάπη.Μου κάνει εντύπωση π.χ στον κουμμουνισμό ακούγεται συχνά η λέξη [ας πούμε]''συντροφε''ενώ δεν υπάρχει η λέξη ''αδελφέ''.Η δεύτερη λέξη και έννοια προυποθέτει έναν ''πατέρα''ενώ στην πρώτη δεν υπάρχει Πατέρας.Αλλά και στα άλλα πολιτικά συστήματα που φαίνεται να υπάρχει,έχει παραγκονιστεί.. αφού Θεός είναι τα κάθε είδους είδωλα το ΕΓΩ ΜΟΥ..ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ..Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΟΥ..Γι αυτό δεν υπάρχει και φώτιση εκ μέρους Του Θεού..Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΑΜΗΝ!ΠΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλησπέρα Πηνελόπη.
  Κοίτα λίγο τό ζήτημα
  Στίς 21/9/1995, μετά άπό κάποιες δηλώσεις τῶν Γερμανῶν γύρω άπό τό θέμα, ὁ Κ. Παπούλιας ὡς ὑπουργός ἐξωτερικῶν εἶχε δηλώσει μεταξύ ἄλλων τά ἐξῆς:
  "...ἡ νέα νομική κατάσταση πού προέκυψε ἀπό τήν ἔνωση τῶν δύο Γερμανιῶν....δημιούργησε τίς νομικές προυποθέσεις ἐγέρσεως τοῦ θέματος ἔναντι τῆς Γερμανίας. Ἀπό τῆς δημιουργίας ὅμως τῶν προυποθέσεων ἐγέρσεως ἑνός τόσον περιπλόκου ζητήματος μέχρι τῆς ἐπιλύσεως του, παρεμβάλλεται, ἀναγκαίως σειρά μικροτέρων θεμάτων-προβλημάτων, ἡ ἐπίλυση τῶν ὁποῖων θά ἐπηρεάσει ἀποφασιστικῶς τήν κατάληξη τοῦ ὅλου θέματος. Διά τούς λόγους αὐτούς....τό θέμα εἶναι τῆς ἀποκλειστικῆς ἀρμοδιότητος τῆς κυβερνήσεως, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια πλήρους κάί ἐνδελεχοῦς μελέτης τῆς άκολουθητέας τακτικῆς, ὥστε ἠ ἔγερση τοῦ θέματος νά ἑδράζεται ἐπί ἰσχυρῶν πολιτικῶν καί νομικῶν προυποθέσεων ἱκανῶν νά ἐγγυηθοῦν τήν εὐτυψῆ κατἀληξη του"
  Ἡ παραπάνω δήλωση άφορᾶ τό ἀναγκαστικό δάνειο καί τίς ἀποζημιώσεις τοῦ Δημοσίου καί παρά τό ὅτι μιλάει γιά "νομικές προυποθέσεις" ἔν τούτοις ἀναφέρεται σέ πολιτική λύση. Ἄλλά, ἄν ὀ Παπούλιας ἐννοοῦσε προσφυγή σέ δικαστήρια πότε περιμένει νά γίνει αὐτό, νά γίνει δηλαδή ἡ "ἐνδελεχής μελέτη" τοῦ θέματος; Δύο ἀπαντήσεις βλέπω στό ζήτημα. Ἤ δέν βρῆκαν ἴκανά "νομικά ἐρείσματα" ἤ τό ζήτημα τό ...παράτησαν. Κάποτε πρέπει να μᾶς ἐνημερώσουν, ἀφοῦ ὄπως εἶπε τό θέμα εἶναι "τῆς ἀποκλειστικῆς ἀρμοδιότητος τῆς κυβερνήσεως" (συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. (συνέχεια)
  Στά δικαστήρια προσέφυγαν παθόντες μέ πρῶτο τόν κ. Μ. Βίο (Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν, 27/9/1995) καί ἀφοροῦσε ἀπαίτηση γιά ἀναγκαστική ἐργασία στήν Γερμανία. Γιά τό θέμα τῶν ἰδιωτικῶν διακδικήσεων ὀ Παπούλιας σ΄την ἴδια δήλωση, συμπληρώνει: "...Θά πρέπει νά γίνει σαφές ὅτι ἡ κατάθεση ἀτομικών...προσφυγῶν ὑπῆρξε πρωτοβουλία αἰρετῶν Νομαρχιακῶν Αὐτοδικοικήσεων χωρίς τήν ὁποιαδήποτε κυβερνητική ἀνάμειξη, προτρεπτικήη ἀποτρεπτική, ἀφοῦ μάλιστα τό θέμα λαμβάνει τήν μορφή νομίμων διεκδικήσεων, ἠ ἀπόρριψη ἤ ἀποδοχή τῶν ὁποῖων εἶναι θέμα τῆς δικαιοσύνης καί ὄχι τῆς Διοικήσεως."
  Συμπέρασμα:
  1) Γιά τίς ἀποζημιώσεις τῶν ἰδιωτῶν άρμόδια εἶναι τά δικαστήρια καί ὄχι ἡ κυβέρνηση.
  2) Γοιά τίς ἀποζημιώσεις τοῦ Δημοσίου, ἀκόμα...περιμένουμε.... (συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. (συνέχεια)
  Καί κάτι τελευταῖο. Δέν ὑπάρχει τέτοιος ἰσολογισμός πού λέει ὁ καθηγητής, στόν ὁποῖο θά μποροῦσε νά ἐγγραφεῖ ἀπαίτηση ἀπό τήν Γερμανία γιά νά εἴμαστε ἐκτός ἐπιτήρησης.
  Η ἐν γένει πάντως οἰκονομική κατάσταση, πράγματι -ὅπως εἶπε καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος- ἔχει τίς ρίζες της σέ πνευματικά αἴτια. Εἶναι μιά εὐκαιρία πάντως νά άνοίξουμε τά πνευματικά μας μάτια, ἰδίως ὅσοι ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν κατάσταση. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια, ναί, ὑπάρχει παιδαγωγία.
  Καί...συγνώμη γιά τήν..... φλυαρία. :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Nαι !βεβαίως, ίσως η τοποθέτηση σας να είναι πιο κοντά στην αλήθεια.Πολλά λέγονται και κανείς δεν γνωρίζει τι να εννοήσει πραγματι.Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!ΠΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τι πείραξες εδώ στα τεχνικά και άρχισε και σούρνεται ο κέρσορας(στου Θάνου είναι πολύ πιο δύσκολη η περιήγηση) και μου σπάει τα νεύρα;
  ............
  Εγώ, πάντως, βλέποντας τα αγαθιάρικα μούτρα του παιντιού, ΑΠΟΡΩ ΚΑΙ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΑ.
  ΜΑΛΛΟΝ ΧΑΖΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΤΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ...
  :-(

  ΑπάντησηΔιαγραφή