Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

...ἐπί σφαγήν ἤχθης, Χριστέ Βασιλεῦ...


Ὡς πρόβατόν ἐπί σφαγήν ἤχθης, Χριστέ Βασιλεῦ, 
καί ὡς ἀμνός ἄκακος πρσηλώθης τῶ σταυρῶ 
ὑπό τῶν παρανόμων ἀνδρῶν 
διά τάς άμαρτίας ἡμῶν, φιλάνθρωπε.
.............................................................
Σωτηρίαν ἐργάσω ἐν μέσω τῆς γῆς, Χριστέ ὁ Θεός, 
ἐπί σταυροῦ τάς ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας,
ἐπισυνάγων πάντα τά ἔθνη, κράζοντα, Κύριε, δόξα σοί.Στίχοι: Ἀπό τήν ὀρθόδοξη ὐμνολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου