Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Μνήμη Αγίου Χριστοφόρου

Κατά το 301/302 μ.Χ πραγματοποιήθηκε μία εκστρατεία των Ρωμαίων στην Λιβύη, Από τις μάχες που διεξήχθησαν, και μεταξύ των αιχμαλώτων που συνελήφθησαν υπήρξε κάποιος ονόματι Ρέπροβος.
Ο Ρέπροβος εντάχθηκε στην Λεγώνα που τον αιχμαλώτισε, ως στρατιώτης, προφανώς στις βοηθητικές μονάδες, και βρέθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας, αφού εκεί μεταστάθμευση η μονάδα του
Στην Συρία ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, και βαπτίσθηκε από τον πρόσφυγα επίσκοπο Αλεξανδρείας. Και ονομάσθηκε Χριστόφορος ή Χριστοφόρος. Ο Χριστόφορος στάθηκε αιτία να μεταστραφούν στον Χριστιανισμό δύο γυναίκες, η Ακυλίνα και η η Καλλινίκη, καθώς και ένα αριθμός από στρατιώτες.
Το γεγονός αυτό ήταν η αφορμή για την δίκη και καταδίκη του σε θάνατο, με τρόπο εκτέλεσης τον αποκεφαλισμό. Ο Χριστοφόρος κατατάχθηκε από την Εκκλησία ως Αγιος Μεγαλομάρυς, λόγω του είδους του μαρτυρίου του, και όρίσθηκε να εορτάζεται η μνήμη του στις 9 Μαίου. Σε θάνατο καταδικάσθηκαν επίσης και οι δύο γυναίκες, οι οποίες ως Αγίες πλέον και αυτές, γιορτάζονται σήμερα μαζί με τον Αγιο Χριστόφορο.
Ο ¨Αγιος, σε παλιότερες αγιογραφίες απεικονίζεται με σταυρό στο χέρι, ένδειξη μαρτυρίου, ντυμένος στρατιωτική στολή, ένδειξη της ιδιότητας του, και με μορφή δύσμορφη, έως κυνόμορφη, ως ένδειξη της καταγωγής του από την δύσμορφη φυλή των Μαρμαριτών. Συν τω χρόνω όμως, επικράτησαν οι αγιογραφίες που θέλουν τον ¨Αγιο ως σωματώδη άνδρα που διασχίζει ένα ποτάμι, μεταφέροντας στους ώμους του ένα παιδάκι, που είναι ο Χριστός.
Από τις αγιογραφίες αυτού του τύπου, νομίζω ότι η πιο γνωστή είναι του Κόντογλου.
Πάντως, βάσει αυτού του τύπου αγιογραφίας, ο Αγιος μεγαλομάρτυς Χριστοφόρος , είναι προστάτης άγιος όσων ασχολούνται με μεταφορές. Επίσης είναι και ο προστάτης Αγιος του Σώματος Εφοδιασμού-Μεταφορών του ελληνικού στρατού.
Ο Αγιος Χριστοφόρος ακόμη, είναι ο πολιούχος Αγιος του Αγρινίου.
Απολυτίκιον του Μάρτυρος.Ηχος Δ. Ταχύ Προκατάλαβε.


Στολαῖς ταῖς ἐξ αἴματος, ὡραϊζόμενος, Κυρίω παρίστασαι, τῶ Βασιλεῖ οὐρανῶν, Χριστοφόρε ἀοίδιμε, ὀθεν σὐν ἀσωμάτων, καὶ Μαρτύρων χορεῖαις, ἄδεις τῆ τρισαγίω, καὶ φρικτὴ μελωδὶα διό ταῖς ἰκεσίαις ταῖς σαῖς, σώζε τούς δούλους σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου