Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

... ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον...

 


ψας δ γενομνης λθεν νθρωπος πλοσιος π ριμαθαας, τονομα ωσφ, ς κα ατς μαθτευσε τ ᾿Ιησο· οτος προσελθν τ Πιλτ τσατο τ σμα το ᾿Ιησο

Ττε Πιλτος κλευσεν ποδοθναι τ σμα.

Κα λαβν τ σμα ωσφ νετλιξεν ατ σινδνι καθαρ, κα θηκεν ατ ν τ καιν ατο μνημείῳ λατμησεν ν τ πτρ, κα προσκυλσας λθον μγαν τ θρ το μνημεου πλθεν.
 
ν δ κε Μαρα Μαγδαλην κα λλη Μαρα, καθμεναι πναντι το τφου.

Τ δ παριον, τις στ μετ τν παρασκευν, συνχθησαν ο ρχιερες κα ο Φαρισαοι πρς Πιλτον λγοντες· κριε, μνσθημεν τι κενος πλνος επεν τι ζν, μετ τρες μρας γερομαι.
 
Κλευσον ον σφαλισθναι τν τφον ως τς τρτης μρας, μποτε λθντες ο μαθητα ατο νυκτς κλψωσιν ατν κα επωσι τ λα, γρθη π τν νεκρν· κα σται σχτη πλνη χερων τς πρτης.

φη ατος Πιλτος· χετε κουστωδαν· πγετε σφαλσασθε ς οδατε.

Ο δ πορευθντες σφαλσαντο τν τφον σφραγσαντες τν λθον μετ τς κουστωδας.

(ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον)