Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Βενιζέλειο "Συνταγματικό τόξο". Ἀλλοθι γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ;


υνταγματική"...συνιστῶσα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!
  "..ἀπευθύνουμε πρόσκληση στίς δυνάμεις τῆς νομιμότητας...τίς δυνάμεις τοῦ συνταγματικοῦ τόξου"  (Βενιζέλος)

Τελευταῖα, φοριέται ἀρκετά ἡ έκφραση "κόμματα (ἤ δυνάμεις)  συνταγματικοῦ τόξου" . Ποιά ὅμως εἶναι αὐτά τά κόμματα τοῦ συνταγματικοῦ τόξου τά ὁποῖα καλεῖ ὁ Βενιζέλος, νά συστρατευθοῦν μέ τά "κόμμματα τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας", τόσο ἐναντίον τῆς Χρ. Αὐγῆς, ὄσο καί ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας;
Τά κόμματα στά ὁποῖα ἀπευθύνεται ἡ πρόσκληση, εἶναι τό ΚΚΕ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἐξαιρεῖται ἡ Χρ. Αὐγή, διότι κατά τά κρατοῦντα, προωθεῖ τῆν "ρατσιστική βία". (βλέπετε οἱ κουκουλοφόοι τῦ ΣΥΡΙΖΑ προωθοῦν τήν μολοτωφική....ἀγάπη)

Εἶναι ὅμως ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΚΚΕ, κόμματα τοῦ "συνταγματικοῦ τόξου";

Τό πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος άναφέρεται στό πολίτευμα τῆς Χώρας καί τό χαρακτηρίζει ὡς Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, καί ἄν θυμᾶμαι καλά, λόγω τῆς σπουδαιότητας του, εἶναι ἀπό τά ἄρθρα πού δέν τροποποιοῦνται. Ὁ τῦπος αὐτός ὄμως τοῦ πολιτεύματος δέν εἶναι ἀποδεκτός οὔτε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ οὔτε ἀπό τό ΚΚΕ, διότι καί τά δύο κόμματα πιθυμοῦν καί προπαγανδίζουν ἕναν ἄλλο τύπο πολιτεύματος, αὐτόν τῆς Dικτατορίας τοῦ Pρολεταριάτου

ξ΄ἄλλου ἀπό τό ΚΚΕ εἶναι δηλωμένο, ὅτι τό σύνταγμα εἶναι "'ἀντιλαϊκό". Σύμφωνα δέ, μέ τήν κομμουνιστική κωδικοποιημένη  ρητορική, ὅ,τι χαρακτηρίζεται ὠς "ἀντιλαϊκό" δέν εἶναι ἀποδεκτό, καί συνεπῶς χρήζει ἀνατροπῆς στό σύνολο του.

Στήν περίπτωση λοιπόν τοῦ ΚΚΕ, βλέπουμε ὅτι αὐτό δηλώνει καθαρά καί ξάστερα ὅτι παλεύει γιά τόν "σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τῆς κοινωνίας" (δικτατορία τοῦ προλεταριάτου) προκειμένου ἡ κοινωνία νά περάσει στήν "ἁνώτερη μορφή" της πού εἶναι ἡ "κομμουνιστική".  Αὐτό συμαίνει ὄτι τό ΚΚΕ στήν οὐσία δέν δεσμεύεται γιά τήν τήρηση του Συντάγματος.

Συμπέρασμα: Λαμβάνοντας λοιπόν ὑπόψιν τίς ἀπόψεις τοῦ ΚΚΕ ἀναφορικά μέ τό πρῶτο ἄρθρο τοῦ συντάγματος, σαφέστατα τό  Κόμμα αὐτό δέν μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ στόν βλακώδη νεολογισμό τοῦ συνταγματικοῦ τόξου.  Εἶμαι δέ σίγουρος, ὅτι οἱ  σύντροφοι ἀκοῦν κάτι τέτοια καί τούς πιάνουν τά γέλια, καί μέ τό δίκηο τους φυσικά.

Στήν ἴδια περίπτωση έντάσσεται καί ὁ ΣΥΡΙΖ. ΑὉ πολυμορφικός ΣΥΡΙΖΑ ἀποτελεῖται ἀπό ἐπιμέρους κινήσεις καί κόμματα (συνιστῶσες) οἱ ὁποῖες εἶναι μαρξιστικές-λενινιστικές, καί  ἐπθυμοῦν καί αὐτές τήν καθίδρυση στήν Ελλάδα μιάς Δικτατορίας τοῦ Προλεταριάτου. Πέρα ἀπό αὐτό, στόν ΣΥΡΙΖΑ ένσωματώνονται  καί άναρχικοί, οἱ ὁποίοι καί αὐτοί ἐπιζητοῦν τήν ἰδρυση κομμουνιτικξῆς κοινωνίας, χωρίς ὅμως τήν μεσολάβηση τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου.

ν ἀμφιβάλλει κανείς γιά τήν κομμουνιστική ὑφή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἄς ρίξει μιά ματιά στίς ἱστοσελίδες τῶν συνιστωσῶν του.  Ἠχηρότατη ἀπόδειξη, τό κείμενο τοῦ προγράμματος, "γιά μιά Επαναστατική κυβέρνηση τῆς ἀριστερᾶς, γιά τήν άνατροπή τοῦ καπιταλισμοῦ καί τήν θεμελίωση του σοσιαλισμοῦ (κλίκ) πού κυκλοφορεῖ έν ὄψει τοῦ ΣΥΡΙΖΟ-συνεδρίου πού θά διεξαχθεῖ τόν Μάρτιο (σημειώνουμε ξανά, ὅτι γιά τούς κομμουνιστές, σοσιαλισμός σημαίνει, δικτατορία τοῦ προλεταριάτου)

Τό πρόγραμμα πού πρέπει νά διαβάσετε, περιγράφει βῆμα-βῆμα τήν κομμουνιστικοποίηση τῆς Ἐλλάδας, σέ κράτος τύπου, Ἀλβανίας τοῦ Χότζα, Σοβιετικῆς Ἔνωσης τοῦ Στάλιν καί τῶν Γκουλάγκ, Καμπότζης τῶν Έρυθρῶν Χμέρ, Βόρειας Κορέας τοῦ Κίμ Ἰλ Γιάνγκ, καί λοιπά καί λοιπά. Ἐξ΄ ἄλλου τό γεγονός ὅτι ὁ Τσίπρας πρίν δεῖ τόν Σόϊμπλε, κατέθεσε στεφάνι στόν τάφο τῆς μπολσεβίκας Ρόζας Λούξεμπουργκ, τά λέει ὅλα.

Κατά συνέπεια, καί τό κόμμα αὐτό, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὡς κόμμα τοῦ  Βενιζέλειου "συνταγματικοῦ τόξου", ἀφοῦ ἐπιδιώκει τήν ἀνατροπή του Συντάγματος. 

Τό μέγα ἐρώτημα λοιπόν εἶναι, γιατί  ὁ Βενιζέλος δίνει ἄλλοθι συνταγματικότητας, ὄχι τόσο στό μπρουτάλ ΚΚΕ -πού δέν τήν έχει άνάγκη, ὅσο στόν ΣΥΡΙΖΑ, πού λόγω τῶν ποσοστῶν του, βλέπει έξουσία;

Βενιζέλος σάν ὀξύνους ἄνθρωπος,  ξέρει τί κάνει, καί ξέρει ὅτι μ΄αὐτόν τόν τρόπο ἐνδεχομένως νά ὠθεῖ ἀστούς ψηφοφόρους πρός τόν  (κρυφό)κομμουνιστικό ΣΥΡΙΖΑ.Γιατί λοιπόν τά κάνει αὐτά ὁ Βενιζέλος;  Τήν Ἀστική Δημοκρατία σαφῶς καί δέν τήν ἐξυπηρετεῖ.

Ποιούς ἐξυπηρετεῖ λοιπόν;
μβλήματα δύο ἐπίσης κομμουνιστικῶν συνιστωσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού κατά τόν Βενιζέλο, ἀνήκουν στό "Συνταγματικό τόξο"!!!φίσσα Μαοϊκῆς ἔμπνευσης, πού δείχνει τό κομμουνιστικό μένος ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ ὁ σύντροφος ἐργάτης, σπάνει εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἕνα ἀπό τά ἐμπόδια γιά τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Στήν Ἑλλάδα τήν κυκλοφόρησε τελευταῖα ὁ οἰκονομικός σύμβουλος τοῦ Τσίπρα. Γιάννης Μηλιός, μαοϊκός φυσικά.  Οἱ ἀπόψεις τοῦ κ. Μηλιοῦ, τόν κατατάσουν σύμφωνα μέ τόν Βενιζέλο, στό "Συνταγματικό τόξο"


6 σχόλια:

 1. Καλησπέρα φίλε Cummulus,και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου.Αν κυβερνήσουν αυτοί την Ελλάδα,τότε είναι καιρός να φεύγουμε!Στην Ανταρκτική,για να μην μας βρίσκουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νάσαι καλά φίλε μου, καίωναί, θά πάμε στήν Άνταρκτική Γιάννη, παρέα μέ τίς φώκιες καί τούς πιγκουίνους χαχά!
   Καληνύχτα, τα λέμε :)

   Διαγραφή
  2. Ἔ ὄχι δά...ΕΜΕΙΣ δέν θά πᾶμε πουθενά,αὐτοί θά φύγουν κακήν-κακῶς!!!
   Χαίρετε :)

   Διαγραφή
 2. Παρα πολυ καλο αρθρο.... φιλε μου
  Ξεμπροστιάζει την υποκρισία του Βενιζελου και ολων των υπολοιπων..... "δημοκρατων".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου,
   ἴσως τελικά ¨ο Βενιζέλος νά ἐξυπηρετεῖ τίτποτα, ἀλλά νά θέλει νά ξανασυστήσει τήν παλιά σαλιάρικη λογικη΄τοῦ "....το ΠΑΣΟΚ καί οί λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις"
   Ἀπ΄τήν ἄλλη θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐνημερωθοῦ οἱ άστοί ψηφοφόροι γιά τό βαθύτερο ποιόν τοῦ κομμουνιστικοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
   Πάντως ὑπάρχει μιά τάση νά τονίζονται ἀπό μερίδα άρθρογραφῶν, τά "κεντροαριστερά"χαρακτηριστικά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού στήν οὐσία εἶναι ἀνύπαρκτα, κάτω ἀπό τό βάρος τοῦ μπλσεβικισμοῦ τῶν συνιστωσῶν του.
   Καλημέρα καί καλό κουράγιο! :)

   Διαγραφή
 3. Ὅλος ὁ "προοδευτικός" συρφετός,λειτουργεῖ ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια, μέ τό σύστημα τῶν συγκοινωνούντων δοχείων.
  Ὀ λαός δέν εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν,τό γνωρίζει πολύ καλά...
  Κομμουνισμό ἔχουν ἐπιβάλλει τά φασιστοειδῆ ἀπό τό '81,μόνοι οἱ ἐκλεκτοί τους προωθοῦνταν στό δημόσιο,στήν ἐνημέρωση καί σέ ὅλες τίς καίριες θέσεις.
  Διαφθορά,ρεμοῦλα καί σαπίλα,εἶναι τό ἀποτέλεσμα....ὄχι τό αἴτιο!!
  Χρειάζεται ριζική ἐκκαθάριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή