Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Γιά τήν σπουδή τῆς Ὁρθόδοξης Πίστης.Για την σπουδή της Ορθόδοξης Πίστης της Ανα­τολικής Χριστιανοσύνης, το διαισθητικό (...) χά­ρισμα είναι απαραίτητο. Είναι μια Πίστη πού υπήρξε πάντοτε φιλύποπτη στίς προσπάθειες που έγιναν για να περιοριστεί η Θρησκεία σ' ένα σύστημα σχεδόν φιλοσοφικό.

Προτίμησε πάντοτε να μείνει σταθερά προσκολλημένη στην ενδόμυχη πλη­ροφόρηση και στην άγραφη παράδοση. H μεγαλο­φυία της είναι άποφατική και βασίζεται στην άγνοια του ανθρώπου μπροστά στο Θείο.

 Εκείνο πού μπορούμε να ξέρουμε για τον Θεό είναι ότι «δεν ξέρουμε τίποτα», επειδή οι ιδιότητες του είναι από τη φύση τους έξω από το βασίλειο της κοσμικής γνώσης.

Η Θεολογία της και οι συνηθειές της χα­ρακτηρίζονται από αντινομίες που δεν ερμηνεύον­ται εύκολα από ένα ορθολογιστική παρατηρητή, εί­ναι πιθανόν, ότι κανένας από όσους δεν έχουν γα­λουχηθεί μέσα στην ατμόσφαιρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν είναι σε θέση να την κατανοήσει πλήρως, και ακόμα λιγότερο, να την περιγράψει.

                                                   Σέρ Στήβεν Ράνσιμαν
Απόσπασμα από το, "Η Μεγάλη Εκκλησία Εν Αιχμαλωσία"