Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Ἐπιθετικοῦ χαρακτήρα κίνηση τῶν Τούρκων στήν Κάλυμνο.

 

  Ἡ Τουρκία δέσμευσε γιά ἔρευνες ἀπό σήμερα μέχρι τίς 25 τοῦ μηνός, μιά περιοχή τοῦ ἀνατολικοῦ Ἀγαίου, ἡ ὁποία ἐφάπτεται τοῦ ἐδάφους τῆς Καλύμνου.  Ἡ πράξη αὐτή συνιστᾶ ἄλλη μιά κίνηση στήν πολιτική  τῶν Τούρκων περί ἔμμεσσης προσέγγισης.  Σύμφωνα μέ τήν πολιτική αὐτή οἱ Τούρκοι μᾶς βάζουν νά λογαριάζουμε τό ἐξῆς:
-Ν΄ ἀντιδράσουμε στήν εὐθεία πρόκληση ἤ ὄχι;  Ἄν ἀντιδράσουμε, ἴσως πᾶμε γιά πόλεμο.  Θέλουμε ὅμως νά πᾶμε σέ πόλεμο μέ τούς Τούρκους  γιά μιά δέσμευση πενθημέρου; Ὄχι δέν θέλουμε. Θά τό ἀφήσουμε νά περάσει" 


τσι λοιπόν ἡ Ἐλλάδα θ΄ ἀντιδράσει "διπλωματικά" χωρίς νά "συρθεῖ" σέ  "προκλήσεις". Γιατί στό φινάλε, ἡ Ἐλλάδα θά θελήσει νά δεῖ τήν τουρκική κίνηση ὡς "πρόκληση", καί αὐτό τήν βολεύει. Καί αὐτό γιατί τίς προκλήσεις μπορεῖς νά τίς προσπερνᾶς ὅταν τίς ἔχεις συνηθίσει!!!  Ὅπως δηλαδή γίνεται πάντα. Ἠ ἐπιτυχία τῶν Τούρκων φυσικά θά εἶναι πασιφανής, καί θά ὑπάρχει πλέον ὅλη ἡ ἄνεση γιά νά ἐτοιμαστεῖ ἡ ἐπόμενη κίνηση τους, πού θά εἶναι σ΄ αὐτό τό ὕφος. Μέ ἀκριβῶς αὐτή τήν πολιτική, σήμερα τά Ἴμια εἶναι γκρίζα ζώνη, τά πολεμικά (κλίκ, γιά νά δεῖτε πιό πολεμικό ἦταν αὐτό), τῶν Τούρκων φθάνουν στήν Ἀττική, καί ἡ Θράκη σιγά-σιγά παίρνει τόν δρόμο πού θέλουν οἰ Τούρκοι.

Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα, τήν ὁποία-δυστυχῶς - ἀδυνατεῖ νά δεῖ ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἀφοῦ πλέον στά ἐνδιαφέροντα της ΔΕΝ περιλαμβάνονται τά ἐθνικά θέματα. Καί δέν περιλαμβάνονται, γιατί δεκαετίες τώρα οἱ ἐθνομηδενιστές ὅλων τῶν ἀποχρώσεων μιλοῦν στόν λαό μας, ὄχι γιά ἐθνικά θέματα, ἀλλά γιά θέματα "ἐξωτερικῆς πολιτικῆς" λές καί κάθε τι πού ἔχει νά κάνει μέ ἄλλες χῶρες  εἶναι ἐπιπέδου Συμβάσεων γραφειοκρατικοῦ χαρακτήρα.

φωτό καί πηγή εἴδησης: defence.net