Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Τρίτος Παγκόσμιος ....Πρωταθλητής! (τί χαζή ἔκφραση...!)
Προχθές βλέπαμε μέ τήν cummulινα, τό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου πού γίνεται στήν Μόσχα.
Σέ κάποια στιγμή ἔγινε ἡ απονομή τῶν τιμῶν στόν πρῶτο, τόν δεύτερο καί τόν τρίτο ἀθλητή τῆς κατάταξης, γιά τά 20.000 μέτρα Βάδην.  Σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα, ὁ τρίτος στήν κατάταξη θ΄ ἀνέβαινε πρῶτος στό βάθρο, κατόπιν ὁ δεύτερος καί τελευταῖος ὁ πρῶτος, ὅπως καί ἔγινε.

τηλεσχολιαστής τῆς ὑπόθεσης, -ὅπως ὅλοι βέβαια -χρησιμοποίησε τόν ὅρο, "τρίτος παγκόσμιος πρωταθλητής" γιά τόν τρίτο τῆς κατάταξης, "δεύτερος παγκόσμιος πρωταθλητής" γιά τόν δεύτερο τῆς κατάταξης, καί "παγκόσμιος (σκέτο) πρωταθλητής" γιά τόν πρῶτο τῆς κατάταξης.

τελευταῖος ὅρος, "παγκόσμιος πρωταθλητής" εἶναι βέβαια σωστός, ἀλλά ὄχι οί ἄλλοι δύο. Καί αὐτό γιατί κάποιος ἤ  θά εἶναι "πρωταθλητής" δηλαδή,  Πρῶτος Ἀθλητής μεταξύ πολλῶν, ἤ "δευτεραθλητής" ἄν εἶναι δεύτερος ἤ "τριταθλητής" ἄν εἶναι τρίτος.

Εἶναι ἀδύνατο, κάποιος νά κατατάσσεται δεύτερος καί ν΄ ἀναγορτεύεται ὡς  "δεύτερος πρωτ-ᾱθλητής" ἤ νά κατατάσσεται τρίτος καί ν΄ἀναγορεύεται ὡς τρίτος πρωτ-αθλητής ".  Κάτι τέτοιο, τό ἀπαγορεύει ἡ ἴδια ἡ λέξη "πρωταθλητής".

ὅρος "πρωταθλητής" λοιπόν (πρῶτος ἀθλητής, μεταξύ ἄλλων (ἀθλητῶν), ἀνήκει ἀποκλειστικά καί μόνο  στόν ...πρῶτο. Γιά τούς ἐπόμενους στήν κατάταξη, ὑπάρχουν -ὅπως εἴπαμε, οἱ ὅροι δευτεραθλητής καί τριταθλητής.