Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μνήμη Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.

Σήμερα, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη μιᾶς κοπέλλας πού ἁγίασε κάτω ἀπό φρικτά καί ἀπάνθρωπα μαρτύρια, στά ὁποῖα τήν ὑπέβαλλαν οἱ ἀντιχιριαστιανοί τῆς ἐποχῆς της, προκειμένου αὐτή ν΄ἀπαρνηθεῖ τόν Χριστό.
κοπέλλα μέ τήν δύναμη τῆς πίστης, ἄντεξε τά βασανιστήρια, καί στεφανώθηκε μέ τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.  Ὁ Κύριος, σέ ἀνταπόκριση σχετικοῦ αἰτήματος της, τῆς ἔδωσε τό χάρισμα, νά προστρέχει βοηθός σέ κάθε ἕναν πού μέ πίστη καταφεύγει σέ αὐτήν.

Ἀγία Ἀναστασία Ρωμαία, Ρώμης τό βλάστημα καί μέγα καύχημα, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Δεὶτε ἐδῶ, μιά πληρέστερη άνάρτηση μας γιά τόν βίο τῆς  Ἁγίας.

2 σχόλια: