Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Ψηφίστε: Άντι-Xριστιανός ἤ Ἕλληνας;


Ἀγαπητέ ἐπισκέπτη,
Πρίν ἀπό 11-12 περίπου χρόνια βρέθηκα σέ μιά παρέα. Στήν παρέα ὑπῆρχαν δύο τύποι πού εἶχαν ἔρθει μαζί. Τόν ἔναν θά τόν ὄνομάσουμε Σ. χάριν συνεννόησης, τόν δεύτερο, Ἀκόλουθο (τοῦ Σ.) γιατί ἔτσι φαίνοταν. Ἠ συζήτηση ἀφοῦ ἐξάντλησε κάθε θέμα ἀνδροπαρέας (ποδόσφαιρο, γυναῖκες, στρατό κλπ) ἔκανε μιά κοιλιά. Τότε ἀκριβῶς ό Ἀκόλουθος ἔκανε τήν ἐξῆς ἐρώτηση:
- Παιδιά, εἶστε Χριστιανοί ἤ  Ἕλληνες;
Πρός στιγμή τόν κοιτάξαμε γιά νά δοῦμε ἀν ἀστειεύεται, καί ἀφοῦ εἶδαμε ὅτι ἦταν σοβαρός, ὅπως καί ὁ
Σ. πού ἔδειχε ὄτι περίμενε τήν ἀπάντηση μας, ἕνας ἀπό τήν παρέα εἶπε τό αὐτονόητο.
- Χριστιανοί στήν πίστη, Ἕλληνες στήν καταγωγή.
Καί οἱ δύο τότε, ὁ
Σ. μέ τόν Ἀκόλουθο μαζί, ἄρχισαν νά μας λένε ὅτι κάτι τέτοιο δέν ἰσχύει, καί πώς ἔπρεπε νά διαλέξουμε ἕνα ἀπό τά δύο, πρόταση τήν ὁποία οἰ ὐπόλοιποι δέν δεχθήκαμε. Δέν ξέραμε τότε τήν ἐπανανοηματοδότηση τοῦ ὅρου  "Ἕλληνας" μέ περιεχόμενο θρησκευτικό (δωδεκαθεϊστικό-παγανιστικό) πού ἐπιχειροῦν διάφοροι νεο-παγανιστές άντι-χριστιανοί στίς μέρες μας,
Κουβέντα στήν κουβέντα, ὁ
Σ. μᾶς ρώτησε ἀν γνωρίζαμε τόν ( συχωρεμένο πλέον) Ἀνέστη Κεραμμυδᾶ.
-Ποιός εἶναι αὐτός ρέ φίλε;
- Εἶναι ἕνας ἐρευνητής -λέει ὁ
Σ.- πού βγάζει βιβλία γι'  αὐτά τά θέματα. Μαζί μέ τόν Κεραμμυδᾶ εἶμαι συνέταιρος σέ ἕνα βιβλιοπωλεῖο, συμπληρώνει. Διαβάστε βιβλία του, καί θά μάθετε τήν  "ἁλήθεια".
Κάπου ἐκεῖ ἡ κουβέντα ἐκφυλίστηκε, τράπηκε σέ ἄλλα θέματα, καί σέ λίγο διαλυθήκαμε.


Τό ζήτημα τό ξέχασα, μέχρι πού σ' ἕνα ζάπινγκ στήν τηλεόραση, εἶδα κάποιον μέ τ' ὄνομα  
"Κεραμμυδᾶς " νά πουλάει βιβλία ...ufo-λογικοῦ, καί   "ἐλληνοκεντρικοῦ " περιεχομένου. Αὐτόματα θυμήθηκα τόν Σ. καί τόν Ἀκόλουθο, ὁπότε ἔκατσα νά τόν ἀκούσω. Ἔβλεπα -στήν τηλεόραση- ἕναν ἄνθρωπο μέσης ἡλικίας, μέ πυκνό μαλλί, πλήρη ὀδοντοστοιχία, καί χωρίς εὐφράδεια λόγου νά μιλάει γιά τά βιβλία πού πρότεινε.
Σέ λίγο ὅμως, ἔλαβα  σήματα ἀπό τό κέντρο μνήμης τοῦ ἐγκεφάλου μου, πού λέγανε πώς σ'αυτόν τόν ἄνθρωπο κάτι μοῦ εἶναι γνωστό.  Τί ὅμως; Σέ λίγο -καί ὄσο ἔβλεπα τήν ἐκπομπή- τά σήματα γίνονταν ἰσχυρότερα. Νά πάρει ἡ εὐχή... τόν ξέρω...ποῦ καί πῶς ὄμως;
-Οh my God....τόν ξέρω, ναί....ἄν εἶναι δυνατόν...αὐτός εἶναι....ἀλλά πῶς νά τόν γνωρίσω ἔτσι πού ἔγινε....
Πράγματι τόν ἄνθρωπο δέν τόν γνώριζα σάν ἐκδότη, οὔτε σάν βιβλιοπώλη.
Τόν γνώριζα σάν ναυτικό, πού τόν ἔβλεπα τά καλοκαίρια στό Μπαχτσέ-Τσιφλίκι, στά ἐφηβικά μου χρόνια.  Ἡ οίκογένεια μου παραθέριζε έκεῖ, καί ό συχωρεμένος περνοῦσε ἐκεῖ τήν ἄδεια του, άφοῦ τό Μπαχτσέ-Τσιφλίκι ὁ τόπος καταγωγῆς του..
Ἀνέστης, νεώτερος τότε, ἀδύνατος χωρίς μαλλιά καί μέ ἐλάχιστα δόντια, περιφερόταν στά καφενεῖα καί ζαχαροπλαστεῖα τῆς παραλίας,  κάνοντας κουβέντες γιά τήν ἀρχαία Ἐλλάδα καί τόν Μέγα Ἀλέξανδρο. Πολλές φορές μᾶς κούραζε, γιατί σάν ἔφηβοι δέν δείχναμε ἰδαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τέτοια πράγματα, ἀλλά γενικά φαίνονταν ἔνας ἥσυχος ἄνθρωπος, πού ἀπλᾶ τόν ἀπασχολοῦσε ἔντονα ὀ..... Μέγας Ἀλέξανδρος καί τά άρχαῖα χρόνια. Δέν ξέραμε τίποτε ἄλλο γι'αὐτόν.
 Πῶς έφθασε ὅμως στήν.... ufo-λογία, τόν παγανισμό καί τόν άντι-χριστιανισμό....Κύριος Οἶδε.


Τώρα θά σᾶς άποκαλύψω γιατί τά  γράφω αὐτά.  

Εἶδα σ'ἕνα ἀντιχριστιανικό μπλόγκ, ( Ἀλεποῦ τοῦ Ὀλύμπου λέγεται, καί μπορεῑτε νά περιηγηθεῖτε σέ αὐτό, ἀπό έδῶ) μιά ψηφοφορία, στήν ὁποία  οἰ ψηφίζοντες καλοῦνται νά ἐπιλέξουν, ἄν εἶναι, Χριστιανοί ἤ ...Ἕλληνες!!
Αύτό σημαίνει ὅτι ἄν κάποιος ψηφίσει πώς εἶναι Χριστιανός, τότε δέν εἶναι ...Ἕλληνας!!! Καί τό ἀντίθετο. Ἀν ψηφίσει, πώς εἶναι Ἔλληνας, τότε δέν εἶναι Χριστιανός!!!  Ἄρα λοιπόν, ὁ Κολοκοτρώνης, πού δήλωσε ὄτι εἶναι Χριστιανός, δέν εἶναι Ἔλληνας, κατά τήν ἀπίθανη λογική τοῦ διαχειριστή αὐτοῦ  τοῦ μπλόγκ. Κατάσταση ρόκ  δηλαδή.....                

                              
 Μόλις εἶδα τήν ψηφοφορία, θυμήθηκα τόν Κεραμμυδᾶ, τόν Σ., τόν Άκόλουθο, καί τά γεγονότα πού περιγράφω παραπάνω.


  Θά σταθῶ ὅμως γιά  λίγο στό  παγανο-δίλλημα αὐτό, γιά νά προτείνω μιά ἄλλη ψηφοφορία στόν ἀντι-χριστιανό διαχειριστή τοῦ μπλόγκ, ἀφοῦ δείχνει νά τοῦ ἀρέσουν οἱ ψηφοφορίες. Προτείνω νά πάρει μέρος στήν ἐξῆς ψηφοφορία


Τί προτιμᾶς νά εἶσαι: Ἀντι-χριστιανός ἤ  Ἕλληνας;
Ἐλπίζω νά ψηφίσει.


Φιλικά
cummulus


'Υστερόγραφο(ν)


1) Τόν Σ.  τόν εἶδα μερικές φορές άκόμα. Πῆγα καί στό βιβλιοπωλεῖο του. Τήν τελευταία φορά μοῦ εῖπε, ὄτι δέν ἔχει πλέον καμμιά σχέση μέ τόν
Κεραμμυδᾶ, γιατί εἶναι (ὀ Σ.) Χριστιανός Ὀρθόδοξος. Εὐτυχῶς ἀνένηψε. Τό  βιβλιοπωλεῖο τό ἔκλεισε λόγω προβλημάτων συνεργασίας μαζί του. Μοῦ εἶπε καί ἀλλα...μή δημοσιοποιήσιμα....
2) Τήν ἀνάρτηση αὐτή, τήν ἐστειλα μέ μέιλ στόν άντιχριστιανό (ἴσως καί ἀνθέλληνα) διαχειστή τοῦ μπλόγκ  " Ἀλεποῦ τοῦ Ὀλύμπου  " γιά λόγους...εὐγενοῦς συμπεριφορᾶς, ἀφοῦ ἡ ἰδέα γιά τήν ἀνάρτηση αὐτή ξεκίνησε άπό τήν...φαεινή ψηφοφορία του. Καί εἴπαμε.... μπορεῖ νά άπαντήσει στήν δική μας ψηφοφορία.....

3) Στήν ἐπόμενη ἀνάρτηση, θά μεταφέρουμε ἀπόψεις  τοῦ   " πατριάρχη  "   τῶν ἀπανταχοῦ ἐν Ἕλλάδι UFO-λόγων, συνομοσιολόγων καί ἀντιχριστιανῶν, γιά τόν κρύφιο ρόλο τους.

52 σχόλια:

 1. Συννεφάκι μου
  θα ήθελα να ξέρω ποιοί κερατάδες χρηματοδοτούν αυτό το νεοπαγανιστικό κίνημα με τα γελοία
  ψευτοδιλήμματά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δέν ξέρω Σαλογραία μου, άν καί κάποιος άπό αὐτούς ἔτυχε καί κρατικῆς ἐπιχορήγησης, ὅπως εἶπε ὁ "πατριάρχης" τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ cummulus,

  Είναι πολύ όμορφο αυτό που γράφεις και αρκετά ενημερωτικό.

  Το δυστύχημα με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι η λογική τους (παγανιστική) είναι ... ουφολογική και συνεπώς, έδαφος συζήτησης ή ανταλλαγής απόψεων δεν υπάρχει. Είναι μάταιο να κουβεντιάζει κανείς μαζί τους.

  Το ακόμη δυσάρεστο είναι ότι αυτή η μειοψηφία, διότι περί ελαχίστων πρόκειται, επιδοτείται και χρηματοδοτείται (δεν γράφω πόθεν) έτσι ώστε καθημερινά να τους βλέπουμε μπροστά μας και να τους ακούμε. Οι σπόνσορες έχουν διασπείρει πολλούς από αυτούς σε όλους τους χώρους (πολιτική, πολιτισμός, ενημέρωση) και φέρουν εις πέρας το καταστροφικό τους έργο.

  Τέλος, έχουμε και το αποκορύφωμα της απελπισίας. Άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι ώστε να κατευθύνουν τη λογική μας στις πηγές της, που είναι ο Ορθός Λόγος και όχι ο ορθολογισμός, συμπλέουν μαζί τους σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά διαφωνούν στα υπόλοιπα παγανιστικά-ειδωλολατρικά.

  Παγανιστής και αντιειδωλολάτρης διδάσκουν ομού την αγάπη για τη ζωή και για τον άνθρωπο. Και ο μεν πρώτος προς ανάδειξη του μεγαλείου των αρχαίων ημών (και άλλων) προγόνων, ο δε έτερος για να δείξει το μεγαλείο της χριστιανικής αυτοθυσίας. Ο ένας αγαπά το αρχαίον σοφόν πνεύμα, ο άλλος το νεώτερο καινόν, που του υπαγορεύει να σκοτώνει (από αγάπη!) αυτόν που ψυχορραγεί, προκειμένου να κάνει καλά έναν άλλο, ο οποίος θα βρεθεί στην ίδια θέση αργότερα.

  Σε τι διαφέρει λοιπόν η αγάπη του αρχαίου παγανιστή από την αγάπη του καινού (κενού) αντιειδωλολάτρη; Ο θεϊσμός αμφοτέρων δεν νομίζω ότι απαγορεύει την αφαίρεση του υπολοίπου ζωής, όταν ένας δυστυχής φορέας του ελαχίστου της ύπαρξης, δεν έχει συνείδηση του ζειν. Ο θεϊσμός της ευθανασίας είναι κοινός και στους δύο, οπωσδήποτε, υπερέχοντος του αρχαίου και το πρώτον διδάξαντος την αγάπη (θυσία του Αβραάμ).

  Αμνός του θεού και αίρων τας αμαρτίας του κόσμου, γίνεται ο ασθενής άνθρωπος (οποία διαστροφή της αναφερθείσας θυσίας)) στον οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εκτός από την αρπαγή των οργάνων του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κυπριανός Χριστοδουλίδης
  και γ...
  τα παιδιάρ, ρε παιδίιιιι μου!
  Πέσταααα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ γιατρε,
  ἄν καί -κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον- ὠς ὀρθολογισμό χαρακτηρίζουμε τήν κυριαρχία τοῦ ὀρθοῦ λόγου, μέ ένδιαφέρον σημειώνω τήν ἀντιδιαστολή πού κάνετε μεταξύ τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου, καί τοῦ ὀρθολογισμοῦ, ἀντιλαμβανόμενος πλήρως τόν ὑπαινιγμό σας. (Ὀρθός Λόγος= ὀ-κατά Ἰωάννη- Λόγος).
  Κατανοῶ ἐπίσης,καί ἀντιλαμβάνομαι τούς συνειρμούς σας μεταξύ τῶν παγανιστῶν καί τῶν "προωθητῶν" τῆε μετατροπῆς τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος σέ "ἁποθήκη ὀργάνων". Πιστεύω ὅτι ἀνοίγεται ἕνα πεδίο δόξης λαμπρό γιά -ἀρχικά-κρύφιες ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες.
  Εἶχα τήν εὐκαιρία στό μπλόγκ σας, νά σημειώσω τήν ἄποψη πώς καί ἔπίσημα πλέον, ἀφοῦ ἄνεπίσημα ἤδη συμαβαίνει, ἡ ἰατρική ἀλλάζει, ἀφοῦ θα ἐνδιαφέρεται γιά τήν ὑγεία τῶν ὀργάνων τοῦ ἀρρώστου, καί ὄχι γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὐγείας του. Ο tempora o mores!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το λυπηρό είναι ότι οι αρχαιολατρες νεοπαγανιστές που παρουσιάζονται σαν Ελληνες και μαλιστα μας κατηγορούν (τους Χριστιανούς) για παρακλαδι των Εβραίων!!!!!! αποδείχθηκε ύστερα κι από την δημόσια ομολογία του Φουρακη λιγο πριν πεθάνει ότι είναι εβραιοκίνητοι και διατηρούν τα ανωτερα στελέχη τους επαφές με την μασωνία.....

  Και ήταν φυσικό αφού οι Εβραίομασωνοι μισουν εκτός από κάθε ελληνικό και καθετι Ορθόδοξο....
  Και γνωρίζουν πολυ καλα ότι ο πιο αποτελεσματικος τροπος να χτυπησουν τον ελληνισμο είναι να το πλήξουν μέσω της Ορθοδοξίας...

  Βρηκαν λοιπον τροπο μέσα από την ήδη εκδηλωμενη αγαπη των Ελλήνων για την Αρχαια Ελλάδα και τους προγόνους της να φτιαξουν αυτην την τεχνητη νεοπαγανιστική κίνηση....

  Και κάποια κορόιδα που παρουσιάζονται ως υπερπατριωτες ελληνες ξεκίνησαν τον πόλεμο κατα της Ορθοδοξίας...

  Ειναι φυσικά μια σαφως προδοτική και ουσιαστικα ανθελληνική κίνηση αφού είναι πλέον γνωστό ότι για να ξεριζώσεις εύκολα τον Ελληνισμό από την καρδιά του Ελληνα αρκεί να του ξεριζώσεις την Ορθοδοξία.

  Οσοι Ελληνες μεταναστες εχασαν της πίστη τους σε διαρκεια 2-3 γενιών αφομοιώθηκαν πλήρως από τους ντόπιους...

  Εχω κοντινό μου παραδειγμα Ελληνα που παντρεύτηκε Ολλανδή και πηγε να ζήσει στην Ολλανδία....
  Εγινε άθεος. Παντρευτηκε με πολιτικό γαμο στην Ολλανδια. Δεν βαπτισε τα παιδιά του! Εδωσε Ολλανδικα ονοματα. Τα παιδια αισθάνονται ΜΟΝΟ ολλανδοι... και μιλανε ΜΟΝΟ ολλανδικα. Ο ιδιος δεν ηρθε στην κηδεια της μάνας του!!!!! και αδιαφορει σχεδόν τελείως για την πατρική του οικογένεια... (Τους λέει ποτε πότε αν θέλουν τιποτα λεφτα!!!!)

  Ενα αίσχος......

  Φυσικα όπως ήταν επόμενο ο μεγάλος του γιος εχει ήδη μπλέξει με βρωμοδουλειές κι εχει συλληφθει μερικές φορές πριν κλείσει καλα τα 18 χρόνια του!!!!

  Προσοχή λοιπον φίλοι και φίλες...
  Ο σκοπός των τύπων αυτών είναι να σπείρουν τον διχασμό αναμεσα στους Ελληνες... Χωριζοντας τους σε "Ελληνες" και "Χριστιανούς"....

  Μπραβο αδερφε μου για την αναρτησή σου.
  Τους ξεμπροστιασες.....

  Αστους να ανεβουν στον Ολυμπο ακολουθώντας τους θεούς τους....

  Εμεις θα ακολουθούμε πάντα σαν πρότυπα τους Μελά, Κολοκοτρώνη και Διάκο, οι οποίοι ακολουθούσαν πάντα τον Παλαιολόγο και τους Βυζαντινούς αυτοκρατορικους στρατιώτες, οι οποίοι πάντα ακολουθούσαν τον Λεωνίδα και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι πάντα ακολουθούσαν τους Οδυσσέα και Αχίλλεα, οι οποίοι πάντα ακολουθούσαν τον Ηρακλή, τον θησέα και τους άλλους προγόνους μας σε μια αδιάλειπτη συνέχεια του αυτόχθονος ελληνισμού.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θάνο,
  τά εἶπες....ὄλα!
  Θἆναι ευχῆς ἔργο νά σέ ἄκούσει κάποιος ἀπό αὐτούς καί νά βάλει μυαλό. Ἀλλά... νά σέ ρωτήσω κάτι, οἱ νεοπαγανιστές ἀφιερώνουν τίς κόρες τους στήν Ἀφροδίτη για νά γίνουν ἰερές πόρνες; Ξέρεις τίποτε γι' αὐτό τό θέμα, ἤ νά ρωτήσουμε κανέναν ἀπό αὐτούς για νά μάθουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θᾶνο,
  κοίτα στό λίνκ πόσο ἔλληνικοί ἦταν οϊ θεοί πού λάτρευαν οί άρχαῖοι.

  http://messinion.blogspot.com/2010/07/blog-post_17.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αγαπητέ cummulus

  "τους λογισμούς διόρθωσον/τας εννοίας κάθαρον" (μικρό Απόδειπνο)

  Όταν οι λογισμοί διορθώνονται και οι έννοιες καθαρίζουν, τότε αντιλαμβανόμαστε τη ζημιά που έχουμε πάθει από όλους εκείνους, οι οποίοι χωρίς αυτή τη γνώση του μικρού Αποδείπνου, έκαναν τον Ορθό Λόγο "ορθολογισμό". Ήταν επόμενο, η αίρεση δεν φωτίζει, σκοτινιάζει τον νουν.

  Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ο ιερεύς κατά την μικρά Είσοδο και ιστάμενος προ της Ωραίας Πύλης, εκφωνεί το "Σοφία ορθοί" σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, οι λειτουργιολόγοι μας λέγουν ότι το "ορθοί" πρέπει να γράφεται με "-οι" και όχι με "η", διότι είναι κέλευσμα.

  Αλλά ο ευθυασμός του ιερέως με ανυψωμένας τας χείρας, οι οποίες κρατούν το ιερόν Ευαγγέλιο, δηλώνει παραστατικά, το ευθυτενές (σε αντίθεση με το σκολιό) της του Θεού Σοφίας. Ας θυμηθούμε, δε, εδώ και το "ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ."

  Μπορεί να κάνω λάθος και το "ορθοί" (αντί του "ορθή") να θεωρήθηκε κέλευσμα, αν και δεν είναι, διότι υπάρχει η σκολιά και στρεβλή σοφία του κόσμου και των σοφιστών. Θα επεκράτησε (τό κέλευσμα), ίσως, διότι θα υπήρχαν τα παλαιά χρόνια ευλαβείς ιερείς με φυσικές ανατομικές ανωμαλίες (ραχίτις, κατάγματα κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "Καί ὁ ἱερεύς-σάν τόν ἄγγελο πού ἀμήγγειλε τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ στούς ποιμένες-ἀναφωνεῖ:
  Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῶ λαῶ."
  (άπό τό, "Ἡ Θεία λειτουργία", τοῦ ἱερομ. Γρηγορίου)

  Γιατρέ,
  μέ τήν ἐπεξήγηση, "ἰδού εὐαγγελίζομαι..." ἰσως, τό "Σοφία Ὀρθοί" νά εἶναι κέλευσμα για κατάδειξη τῆς ὄντως Σοφίας, πού συμβολίζει τό εὐαγγέλιο, καί νά ἀπευθύνεται στήν "σκόλια καί στρεβλή σοφία τοῦ κόσμου..."ὅπως σημειώνεις.
  Ὄμως, από γραμματικῆς ἄποψης, δέν θάπρεπε τό "ὀρθοί" νά γραφεῖ μέ -η, γιά νά λειτουργήσει σάν ἐπιθετικός προσδιορισμός τοῦ "Σοφία";

  Πάντως σίγουρα τό "ὀρθοί" δέν θάχει σχέση μέ ...ὀρθοπε(αι)δικά προβλήματα. :-))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σωστά με συμπληρώνεις cummulus. Tι σχέση μπορεί να έχουν τα ... ορθοπεδικά με την ευθύτητα (χωρίς κόλπα, στροφές και παρακάμψεις) της του Θεού Σοφίας. Μπορεί ο ευαγγελισμός της ανθρωπότητας να γίνει με όλα τούτα τα μεσοβέζικα της αίρεσης, που κατηχεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, ολάκερο τον πλανήτη;

  Τι Χριστιανισμός είναι αυτός του "όλες οι θρησκείες λένε τα ίδια" ή το άλλο θεοπάλαβο, των "τριών μονοθεϊστικών θρησκειών";

  Πάνε να μας μουρλάνουν και πρέπει με κάθε τρόπο να τους δείξουμε πως "δεν μασάμε". Νούν μας έδωσε ο άγιος Θεός κι αυτοί έχουν άχυρα μέσα στα κρανία τους.

  Σοφία Ορθή, λοιπόν, και τα κελεύσματα να τα κρατήσουν για τα κοπάδια τους. Εμείς είμαστε λογικό ποίμνιο και η σοφία μας τείνει προς και ευθυγραμμίζεται με, τον ουράνιο Πατέρα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ρε Χριστοδουλίδη, είσαι
  και γ...τα κούσαλα
  ρεεεεε!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αγαπητέ κούμουλους, μια και ρωτάς ".. οἱ νεοπαγανιστές ἀφιερώνουν τίς κόρες τους στήν Ἀφροδίτη για νά γίνουν ἰερές πόρνες;?.."
  Θα σου απαντήσω εγώ, αν και δεν είμαι ειδικός σε οίκους ανοχής.
  Η μαρία όταν έμεινε έγκυος χωρίς να την φιλήσει ο Jusuf, κατά τον νομο τον ιουδαίων που προσκυνάς και πιστεύεις, καταδικάσθηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού! Γιατί ήταν πόρνη!

  Αλλα επειδή ήταν από την ένδοξη (Χι..χι..) γενιά των David, την κάνανε χάρη, αλλα αυτή το ξαναέπνιξε το κουνελάκι με άλλον και έκανε και ένα αδελφάκι για τον jusua!

  Εγώ προσωπικά με κάνει εντύπωση ότι ένας θεός! Άφησε τους ανθρώπους να τον ξεφτιλίσουν και να τον κρεμάσουν με το σώβρακο στον σταυρο!
  Κατά την άποψη μου αυτό άξιζε, αυτό έπαθε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Zanglos
  Αυτό το όνομα σημαίνει κάτι;
  Όχι ότι είσαι σιωνιστής πράκτορας, έ; α μπα! ούτε κατά φαντασίαν...χιχιχι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Όχι ανώνυμε, που ξέχασες το όνομα σου, δεν είμαι εβραίος χριστιανός, Έλληνας είμαι, αν δεν σε ενοχλεί. Εβραίοι ήταν οι άγιοι πατέρες η μαρία, ο χριστός, οι ευαγγελιστές, οι απόστολοι και όλο τους το διάβολο σόι! Αυτούς προσκυνάς φουκαρά Έλληνα γενίτσαρε, τους νεκροθάφτες του λαου μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μήπως πρέπει να ορίσουμε μερικές έννοιες πριν συνεχιστεί το μαλλιοτράβηγμα εδώ μέσα, καλέ;
  Τι σημαίνει χριστιανός και τι σημαίνει έλληνας;
  Ποίος θα δώσει ορισμούς;
  Αν θυμάμαι κάτι από το σχολείο, στους πρώτους μ.Χ. αιώνες, έλληνες, λέγαν τους ειδωλολάτρες.
  Αυτό εννοείτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αγαπητέ cumulus,

  Επειδή δεν με βοηθά η μνήμη, μήπως γνωρίζεις να μου ειπείς ποιος ήταν αυτός ο Εβραίος που μας έβαλε να τσακωνόμαστε έξω από την Τροία;

  Μήπως θυμάσαι να μου πεις ποιος Εβραίος ήταν αυτός που μας έβαλε τριάντα χρόνια να βγάζουμε τα μάτια μας με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο;

  Μήπως θυμάσαι ποιός Εβραίος μας έβαλε να πελεκηθούμε με τους Μακεδόνες;

  Ποιος μας έβαλε να σφάξουμε τους Μηλίους, να δηλητηριάσουμε τον Σωκράτη, τον Παυσανία να το αφήσουμε να πεθάνει της πείνας και "ων ουκ έστι αριθμός" δεινά.

  Τελικά ήταν ένας Εβραίος ή πολλοί;
  Βοήθησέ με cummulus, διότι οι Εβραιοχριστιανοί ψευτοέλληνες και ψευτοπατέρες, αυτά μας τα έκρυψαν με την Ιστορία που μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια (αιώνες και χιλιετίες). Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ήταν κατά πάντα ενάρετοι και τέτοιες βαρβαρότητες δεν θα έκαναν ποτέ. Παρεκτός και υπήρχε ο γνωστός ξένος δάκτυλος του Γιουσούφα, του Γιουσούα και αρκετών άλλων ... Γιου-χαμπερίμ γιοκ.

  Smile cummulus, smile my friend.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ("τέτοια γράφει ο βρομόγερος και μου σηκώνεται η τρίχααα!")
  ;-(
  Μα δε βρίσκεται κανένας εδώ του Χριστοδουλίδη να του πάρει το κεφάλι; έστω να τον κάψει τουλάχιστον, όπως κάψαν τον Αυξεντίου...να ησυχάσουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ζανγκλέ,
  ξέρω ὀτι εἶσαι ἀντιχριστιανός (καί ἕβραϊστής) καί κατά κανόνα ἐκφράζεσαι χυδαῖα γιά τήν πίστη μας. Ἄν καί δέν μειώνεις μέ τούς χαρακτηρισμούς σου τήν Παναγία καί τόν Χριστό, ἐν τούτοις θά σε παρακαλέσω νά ἐπιδείξεις εὐγένεια, ἄν θέλεις νά εἶσαι στήν παρέα.
  Σέ σχόλιο σου ρώτησες γιατί νά μήν κατέβει ἀπό τόν Σταυρό σάν θεός πού ἦταν. Αὐτή σου ἡ θέση, ἠταν καί θέση των παρευρισκομένων ἕβραίων κατά τήν σταύρωση, πού ρωτοῦσαν άκριβῶς τό ἴδιο πράγμα. Εἶναι ἐκλπληκτική ἠ συνάφεια πού ἔχεις μέ τούς ἕβραίους στό θέμα τοῦ Χριστοῦ. Εῖναι έκπληκτικό τό πώς-σήμερα-τά λόγια τῶν ἔβραίων τοῦ Γολγοθᾶ. βρίσκονται στά λόγια ἕνός -ντεμέκ-Ἕλληνα. Εἶστε τελικά, οί κάθε εἶδους ἀντιχριστιανοί συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μέ τόν ἀντιχριστιανικό ἔβραισμό.
  Ἀλλά, ἀν προσωρήσουμε λίγο παρακάτω θά σε ρωτήσω τό ἐξῆς, σύμφωνα μέ τήν τελυταία ἀράδα τού σχολίου σου.
  -Γιατί Ζανγκλέ, κατά τήν ἄποψη σου, "...αυτό άξιζε, αυτό έπαθε". Ἐσένα, τόν Ζανγκλό, τί σέ ἔκανε (ὁ Χριστὀς) μέχρι τήν στιγμή ἐκείνη;
  Παρακαλῶ, ἠ ἀπάντηση σου νά εἶναι χωρίς βρισιές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Σαλή,
  Ρὠτησες:
  "Αν θυμάμαι κάτι από το σχολείο, στους πρώτους μ.Χ. αιώνες, έλληνες, λέγαν τους ειδωλολάτρες.
  Αυτό εννοείτε;"

  Ὀντως, τότε αὐτό τό περιεχόμενο εἶχε ό ὄρος. Βέβαια οϊ ἀρχαιολάτρες(δωδεακθεϊστές) ἀντιχριστιανοί, δέν μπορῦν νά ἀντιληφθοῦν αὐτό τό γεγονός καί ἐτσι ἐπιτίθονται στόν χριστιανισμό. Κατά πᾶσα πιθανότητα, θά δεῖς σέ λίγο νά γεμίσει ὁ χῶρος τῶν σχολίων μέ χριστιανικά κατεβατά ἐναντίον τῶν "Ἕλλήνων"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Γιτρέ,
  πράγματι δέν μπορὦ νά μήν χαμογελάσω ἤ καί νά γελάσω ψάχνοντας αὐτά πού ζητᾶς. Ξέχασες βέβαια νά πεῖς ὅτι οί Ἔβραῖοι εύθύνονται καί γιά τόν θάνατο τοῦ Σωκράτη...
  Πάντως σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν ἑύθυγράμιση γιά τήν ὁποία μίλησες, ναί, πέραν αὐτῆς, μαυρίλα καί σκότος. Σέ ὅτι ἀφορᾶ, τούς ἐντός ἡμῶν ἐκμοντερνιστές, μέ τίς "ἀγαπουλίστικες" ἀπόψεις καί θεολογίες τους, ἄς τούς δοῦμε ὠς σημεῖα τῶν καιρῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλα τα εχουμε χιλιοπει για το τι πρεσβευουν και από ποιούς υποκινούνται οι νεοπαγανιστές κλπ κλπ

  Αυτο που μου κάνει ιδιαίτερη όμως εντύπωση είναι πως χρησιμοποιούν στοιχεια, γεγονότα και πρόσωπα από τα Ευαγγέλια ώς ιστορικές πηγες και ντοκουμέντα, αλλα αμφισβητούν και λένε ότι τους κατεβει πάνω σε άλλα θέματα που πάλι μονο ως πηγη σημερα έχουμε τα Ευαγγέλια!!!!!!

  Μου θυμίζουν τους χιλιαστές που παίρνουν κομμάτια του Ευαγγελίου και τα ερμηνευουν ή καλυτερα τα παρερμηνεύουν κατα το δοκούν και αποσπασματικά.....

  Δηλαδή φίλε μου Ζαγκλέ που το ξέρεις ότι οι γονείς του Χριστού ήταν η Μαρία κι ο Ιωσήφ...

  Και βλέπω ξέρεις και λεπτομέρειες του γενεαλογικου τους δένδρου...ήταν κι από την γενια του Δαβιδ!!!! Μπραβο Ζαγκλε με εκπλήσεις.....

  Βρε συ ξέρεις ότι Σταυρωθηκε κιολας; Περίεργο πως το ξερεις;
  Απο το Ευαγγελιο βεβαια εεεε;
  Πολυ καλη ιστορική πηγη εεε;

  Γιατι όμως αμέλησες να διαβασεις και λιγο παρακάτω ας πουμε για την Ανασταση... Μπα αυτο δεν σε συμφέρει οποτε αστο καλυτερα εκει το Ευαγγέλιο μην το παίρνεις για ιστορική πηγή......
  Εκει λέει αρλούμπες......

  Καημενε.....
  Αυτη η συμπεριφορά δεν μοιαζει και πολυ ελληνική....
  Εγω γνωριζω ότι εμεις οι Ελληνες έχουμε πάνω από όλα την τιμή και την ειλικρίνεια....

  Τελικά τι είδους "Ελληνας" είσαι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αγαπητέ cummulus, πως είναι δυνατόν να ζητάς σεβασμό για τα σεβάσματα σου όταν δεν σέβεσαι τα σεβάσματα τον άλλον? Έγραψες ".. οἱ νεοπαγανιστές ἀφιερώνουν τίς κόρες τους στήν Ἀφροδίτη για νά γίνουν ἰερές πόρνες;?.." ότι και να πω ότι και να γράψω σε έναν αχρείο σαν και σένα έχω δίκιο!

  Με ρωτάς την γνώμη μου για τον χριστό, θα σου την πω ευγενικά. Η εποχή όπου υποτίθεται έζησε ο χριστός, είναι η καλλίτερη ιστορικά καταγεγραμμένη, κανεις δεν αναφέρει για αυτόν τον άνθρωπο, ούτε καν ο Ιώσηπος! Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου! Δεν έζησε ούτε εγεννήθη, παρά είναι εβραϊκό εφεύρημα.

  Στη Σαλογραια που ρωτάει τον ορισμό του Έλληνα, μάλλον κοροϊδευτικά, ΟΛΟΙ οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες, ή μάλλον ιδεολατρες, ειδωλολάτρες είναι οι χριστιανοί που προσκυνούν σε κακοζογραφιες, σε ξογανα, σε πτώματα, σε ξυλα, νύχια κλπ αηδίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Hello, Cummulus.
  I really enjoyed the work on his blog, it addresses several topics in his posts.Parabéns the initiative, the blogosphere needs to work well. I have been following your blog, if you want to know my historical studies of the address is http://www.construindohistoriahoje.blogspot.com
  Regards,
  Leandro

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Δυστυχώς η Ελλάδα γέμισε με ψευτοδιδασκάλους,άπιστους,αντίχριστους,αιρετικούς,ειδολολάτρες και για πολύ δάκρυ υποψήφιους προς απώλεια αδελφούς,οι οποίοι εις κενόν τρέχουν..
  Ας φωτίσει ο Κύριος!
  πην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. 'Αγαπητέ Ζανγκλέ,
  ἀδικα μέ κατηγορεἶς γιά ἀγένεια, διότι αὐτό γιά τό ὀποῖο μέ ἐγκαλεῖς εἶναι γεγονός. Κα΄τα συνέπεια εἶσαι ἄδικος μαζί μου.
  Στά ὐπόλοιπα
  1) Δέν μέ άπάντησες στήν ἐρώτηση: -Γιατί Ζανγκλέ, κατά τήν ἄποψη σου, "...αυτό άξιζε, αυτό έπαθε". Ἐσένα, τόν Ζανγκλό, τί σέ ἔκανε (ὁ Χριστὀς) μέχρι τήν στιγμή ἐκείνη;
  2) Στά περί ἰστορικότητας τοῦ Ἰησοῦ ἡ καλύτερη άπόδειξη τῆς ὐπαρξης του, εἶναι ἀκριβῶς ἡ δικιά σου ἐμμονή (καί τῶν όμοίων σου) ν' ἀσχολοῦνται μέ Αύτόν.
  3)Διάβασε καλά τό σχόλιο τοῦ Θάνου.
  4) Περιμένω τήν άπάντηση γιά
  τό "1"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Πηνελόπη,
  "μωραίνει Κύριος ὄν βούλεται άπωλέσαι"
  Τί να πῶ παραπάνω....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Θᾶνο,
  ή έπιλεκτική χρήση τῆς ΚΔ-ὄπως σωστά σημειώνεις- δείχνει καί τό μέγεθος τῆς σύγχισης τους.
  Πραγματικά, Γιαχωβάδικες τακτικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Leonardo,
  thank's for your comment.
  I'll visit your blog in time.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Προς τον αξιότιμο κύριο νεοειδωλολάτρη, που είναι τόσο νευριασμένος ώστε μαθαίνει και σκοποβολή(μπρρρρ...)
  :-)
  Για να γίνει σωστός διάλογος, φίλε μου,
  πρέπει να υπάρχει ειρήνη ψυχής και αγάπης εκατέρωθεν.
  Αν υπάρχει και υποψία εχθρότητας, --από όποια πλευρά και αν υπάρχει, για όποιο λόγο- ο διάλογος παύει να έχει το όφελος που θα μπορούσε να έχει...
  ................
  Κούμουλους ήταν πολύ ποιητική η ερώτησή σου που έθεσες στο μπλογκ μου...
  ;-)
  Της έδωσα πεζή απάντηση γιατί με είχαν παραζαλίσει κάτι χοχλιοί με δεντρολίβανο και ένα αρωματικό κόκκινο κρασάκι.
  ;-)
  Ες αύριον τα σπουδαίαααα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Σαλή,
  ποιητική ἠ ἐρώτηση γιατί μέ μέθυσαν οί στίχοι.
  Μπορεἶς νά βρεῑς τήν συνταγή μέ τά σαλιγκάρια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Λοιπόν, τα σαλιγκάρια τα μαγειρεύουνε μέγκλααα, με κρητική συνταγή και δεντρολίβανο, στον ΟΝΤΑ ένα κουτούκι, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, της Αγίου Νικολάου της Πάτρας.
  Δεν νομίζω να μας τη δώσουν.
  Άμα πάτε ταξίδι Κρήτη, κοίτα να ξεπατικώσεις...ίσως και ο Μαμαλάκης να γράφει κάτι καλό...δεν το έψαξα...

  Δοκίμασα χτες για πρώτη φορά στη ζωή μου χοχλιούς
  (μέχρι τώρα μόνο που άκουγα έκανα "μπλιαχ! μακριά!"

  Ρε τι έχανα η τρελόγριαααα!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ἔτσι θά λές καί ὅταν φᾶς παστουρμᾶ !!!

  ΥΓ μέγκλα = ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Αγαπητή σαλογραια, λάθος κατάλαβες, δεν είμαι ούτε ειδωλολάτρης, ούτε νευριασμένος, ούτε μαθαίνω σκοποβολή, καθότι είμαι εδώ και χρόνια στους εκλεκτούς του σπορ.
  Αυτό που εσύ ονομάζεις διάλογο, εγώ το ονομάζω χάβρα ιουδαιοχριστιανών!

  Αγαπητέ cummulus, το ασχολήθηκα με τον χριστό σας ήταν γιατί ασχοληθήκατε με τους Έλληνες θεούς. Έλληνες θεοί δεν έχουν υπάρξει, οι θεοί για τους Έλληνες, ήταν πυγή έμπνευσης, ευσέβειας και ευπρέπειας του θείου, και δεν έχει τίποτα να κάνει με τον ασιάτη εκδικητικό θεό του Avraam και εβραίων, που βασανίζει τους ανθρώπους στην κόλαση! θεός που βασανίζει τους ανθρώπους! χα..χα.. το άλλο με τον τοτό το ξέρετε?

  Η ερώτηση σου, τι με έκανε ο χριστός! Τίποτα αυτός προσωπικά γιατί δεν έχει υπάρξει, απλό, ο παυλισμός όμως κατέστρεψε την πατρίδα μου την Ελλάδα, ναοί, γλυπτά γκρεμίσθηκαν, βιβλιοθήκες με ανεκτίμητα έργα πυρπολήθηκαν, ακαδημίες Ολυμπιάδα απαγορεύτηκαν, σφαγές και διωγμοί τον Ελλήνων! Τα πάντα για να επικρατήσει η λέπρα τον ασιατών εβραίων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Και πως ήρθε η λέπρα των ασιατων Εβραιων.... στην Ελλάδα;
  Με εισβολή;

  Ε, ρε τι θα ακουσουμε ακομα....
  Δηλαδή για να καταλάβω ἐρχεται ενας και μονο άνθρωπος και διδασκει μια παραξενη νέα πίστη την οποία ήδη απεχθάνονται οι εβραίοι που διαμένουν π.χ. στην Αθήνα..
  Χωρις στρατό, χωρις όπλα και μεσα σε ενα περιβάλλον εχθρικό ειδωλολατρικό και ρωμαικό.... Με πανίσχυρα ριζωμενες εδω και αιώνες φιλοσοφικές αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες...

  Και λοιπόν αυτός ο Παυλος φταίει που μεταξύ των ίδιων των Ελλήνων κατοίκων ριζώνει η Αλήθεια...

  Χωνεψε το δεν ήρθαν ορδες χιλιαδων αλλοεθνων χριστιανών στην Ελλάδα Ζανγκλε.... να επιβάλλουν τον χριστιανισμό. Τον επελεξαν οι προγονοί μας.

  Οι Ελληνες έγιναν χριστιανοί.
  Ξυπνα επιτέλους.

  Αυτοι οι ίδιοι αποφάσισαν τι θα κάνουν με τα αγαλματα και τα ιερά τους και δεν τους το είπε κανενας ξένος....

  Και για αυτους (το εχουμε χιλιοπεί) ηταν το παρον τους και δεν ειχαν αρχαιολογικους προβληματισμους όπως εμεις σημερα....

  Τι να κάνουμε;
  Αυτο αποφάσισαν οι Ελληνες προγονοί μας στο μεταίχμιο μεταξύ παλαιού ειδωλολατρικού ελληνισμού και του νέου ελληνορθόδοξου χριστιανικού ελληνισμού.

  Πηγαινε να τους ζητησεις τον λόγο....

  Για να εχουν τόσο έχθρα κατα των ειδωλολατρών συμπολιτών τους φαίνεται ότι είχαν τραβηξει αρκετα.... Σφαχτηκαν, σταυρωθηκαν, γδαρθηκαν, κάηκαν, αποκεφαλίστηκαν... εγιναν τροφή σε θηρία μονο και μονο για τα πιστεύω τους!!!

  Παρόλα αυτα οταν επικρατησαν οι χριστιανοί δεν εγιναν μαζικοι διωγμοι, όπως συνηθιζονταν από τους ειδωλολατρες...

  Κι αυτα ειναι αδιασειστα ιστορικα στοιχεια.

  Ποσο ακόμα θα ανεχόμαστε την ανθελληνική προπαγανδα σου που θεωρεί τους Ελληνες προγονους μας της εποχής εκείνους αβουλα όντα που ακουγαν ότι τους έλεγε ο Απόστολος Παυλος χωρις κρίση και ελεγχο;

  Ακόμα και μετά τον πρωτο λόγο του, του αποκρίθηκαν "πηγαινε τωρα και θα σε ακουσουμε πάλι μια άλλη φορά"...

  Ποιος είσαι εσυ λοιπον που θεωρεις ότι ένας και μονο αόπλος άνθρωπος επεβαλλε στους Ελληνες μια νέα θρησκεία και μάλιστα εν μέσω μιας εντονα ειδωλολατρικης κοινωνίας που ειχε την αμεριστη στηριξη του κρατους;

  Ποσο προδοτες κι ανθελληνες φανταζετε όλοι σας μεσα στο αντιχριστιανικο μένος σας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Θάνο...ΘΈΕΕ!
  Προσυπογράφω...
  ..........
  Ζαγκλέ...έγραψες:"οι θεοί για τους Ελληνες ήταν ...πυγή έμπνευσης"

  πυγή στα ελληνικά είναι τα οπίσθια, οι γλουτοί καλέ,
  εξού και πυγολαμπίς ή κωλοφωτιά...
  εννοείς ότι οι θεοί των ελλήνων ήτον...οπίσθιον έμπνευσης;
  Δεν επιθυμώ να το πιστεύσωωωω!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Άγαπητέ Ζανκλέ, Ἐκλεκτέ τοῦ Σπόρ,
  δέν εἶχα ἀμφιβολία γιά τό πού θά κατέληγες. Ἦταν άναμενόμενο.
  Ἐκτός τοῦ ὄτι ἔχεις μπερδευτεὶ γιά τό ποιός σέ φταίει, ὀ Χριστός ἤ ὁ Παῦλος ὁ ὄποῖος κατά ἀνιστόριτη καί μισαλλόδοξη ἀποψη σου...γκρέμισε τήν Ἑλλάδα.
  Θά σέ πρότεινα γιά τά θέματα αὐτά νά ἀνατρέξεις στίς πηγές. Παυσανία καί Πλούταρχο. Γιά τίς θλιβερές Ὀλυμπιάδες, δές τόν Φιλόστρατο, αλλά καί τό σχετικό βιβλίο του Σιμόπουλου άπό τίς έκδ. Στάχυ. (Μου διαφεύγει ὀ τίτλος) Θά ἐκπλαγεῖς ἀπό ἀπό αὐτά πού θά μάθεις. Ἀν θέλεις βέβαια νά βγεῖς άπό τό σκοτάδι σου.
  Γιά τήν θεολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ε, σιγά μήν μᾶς κάνεις καί τόν ἰεροκήρυκα τώρα....
  Τό τελευταῖο μήνυμα σου πού ἀπευθύνεται στόν Θᾶνο, δέν θά τόἀνεβάσω γιατί εἶναι ἀηδιαστικό.
  Πάντως εἶναι ἔνα καλό δεῖγμα τῆς μισαλλόδοξης άντιχριστιανικῆς ήθικῆς σου.
  Εὐχαριστοῦμε γιά τήν παρέα σου.
  Δέν θά μᾶς λείψεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ζανγκλέ,
  έπιμένεις νά στέλνεις σχόλια ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΙΚΟΥ χαρακτήρα. Στό ἔχω ξαναπεῖ. Οὔτε ἠ Παναγία, οὔτε ὀ Χριστός μας μειώνονται μέ αὐτά πού γράφεις. Τό νά ἐμφανίζονται τά σχόλια σου, ἐξαρτᾶται ἀπολύτως άπό σένα καί μόνο.
  Ἀλήθεια, ἄν εῖσαι γονιός, θά ἤθελες αὐτά σου τά σχόλια νά τά διαβάσει ἠ κόρη σου, ἀς ποῦμε.... (ἄν εἶχες κόρη βέβαια..) Σκέψου το.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Γιατρέ,
  εὔχαριστοῦμε γιά τό βίντεο.
  Οἰ ἀπόψεις τῶν Ἀθηναίων στόν διάλογο εἶναι ἡ ἐπιτομή μιᾶς σκληρῆς ρεαλιστικῆς ἐξωτερικῆς -διά τῶν ὄπλων-πολιτικῆς.
  Μάλιστα, θά τήν χαρακτήριζα καί κυνική, ὅταν οἰ Ἀθηναῖοι λένε άφοπλιστικά, ὀτι τόν νόμο τῆς δύναμης τόν βρῆκαν νά ίσχύει καί ἔτσι θά τόν άφήσουν, καί πώς καί άν καί αύτοί (οἰ Μήλιοι) εἶχαν δύναμη, τό ἰδιο δίκαιο (τοῦ ίσχυροτέρου) θά έφάρμοζαν.
  Πάντως γιά την σφαγή πού ὑπέστησαν κατόπιν οἰ Μήλιοι, οἰ ὑπερασπιστές τῆς άρχαίας κοινωνίας τί ἔχουν νά ποῦνε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Μωρέ το Κουμουλάκι μας, απόξω και ανακατωτά μαζί με το Θανάκο την ξέρουν την ιστορία...
  Μέγκλα, θα πεί, πολύ ωραίο, μεγαλειώδες, σούπερ ντούπερ...ειναι αργκό, ρε παιδί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Πάντως γιά την σφαγή πού ὑπέστησαν κατόπιν οἰ Μήλιοι, οἰ ὑπερασπιστές τῆς άρχαίας κοινωνίας τί ἔχουν νά ποῦνε;

  Ό,τι είπαν οι Αθηναίοι στους Μηλίους :

  "Καθόσον ως προς μεν τους θεούς πιστεύομεν, ως προς δε τους ανθρώπους καλώς γνωρίζομεν ότι ωθούμενοι ανέκαθεν υπό ακαθέκτου φυσικής ορμής, άρχουν παντού, όπου η δύναμίς των είναι επικρατεστέρα".

  Ύστερα ακολούθησε η σφαγή τους, αυτό τους έλεγαν οι θεοί που πίστευαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Πρός
  ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

  Ὁ σχολιογράφος μέ τό ὄνομα ZANGLOS ἔχει καταθέσει ἀκόμη τρία σχόλια. Τά κρατάμε, καί δεν τά "ἀνεβάζουμε" σέ κοινή θέα, γιατί οἱ ἀναφορές του στήν Παναγία καί τόν ΧΡιστό, κάνουν -καί αὐτήν τήν ἴδιa τήν Χυδαιότητα- νά ἀναγουλιάζει ἀπό τήν βρωμιά τοῦ λόγου του.
  Ὁμως, μέ p.m τά ἔχω στήν διάθεση κάθε τρίτου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Αυτη η προκλητικη συμπεριφορα δεν μπορει να μεινει σε απλή μη παραθεση υβριστικών σχολίων.

  Η ασέβεια που έδειξε προς την πιστη μας (πραγμα που ποτε δεν καναμε για τα δικα του "πιστευω" σε καμια περιπτωση, αλλα προσπαθησαμε να εχουμε εναν εστω και υποτυπωδη αλλα τουλαχιστον όχι προσβλητικό και χωρις προσωπικές υβρεις, διαλογο) πιστευω προσωπικα φιλε μου οτι χρειαζεται κόκκινη καρτα.....

  Φιλε μου Cummulus εισαι ο διαχειριστης του ιστολογίου και σε εσενα ειναι το μαχαίρι και το πεπόνι.
  Τουλαχιστον πρέπει καποιοι να μαθουν να σεβονται τον χωρο που τους φιλοξενει και δημοσιεύει αναλοίωτα όλα τα πολιτισμενα σχολια όσο αντίθετα σε αποψη κι αν ειναι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Θᾶνο,
  γιά τά σχόλιατί ὐπονοεῖς; δέν κατάλαβα καλά...
  Τόν συνάντησα (τόν Ζανγκλο) στό Greek National Pride, ὅπου σέ μιά ἀνάρτηση μέ θέμα τόν Σταυρό, πάλι τά εἶχε βάλει μέ τήν Πίστη μας. Τί νά πῶ...πάντως ὅπως εἶδα, καί τά παιδιά ἀπό τό GNP, τόν ἔχουν καταλάβει.
  Κάτι ἄλλο. Μέ τούς 300 στό σύνταγματί ἔμαθες τίποτα; Εἶναι καί ο ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ κάτω, καί κάτι γράφει στό μπλόγκ του. Ἄν μάθεις κάνε μας μιά ἔνημέρωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Εννοώ φιλε μου οτι δεν ειναι γι αυτον καν τιμωρία η μη αναρτηση των σχολίων....
  Νομίζω πως εχασε το δικαιωμα γενικώς για σχολιασμό.....

  Ο Θαλαμοφύλακας ειναι κατω και ακόμα κρατανε....

  Δες εδω
  http://anti-ntp.blogspot.com/2011/05/3-300.html

  Παντως δεν υπαρχει μεγαλη προσελευση.... ειναι απογοητευτικό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ο πουριτανισμός του Zanglos εθίγη επειδή εγράφη ότι "οἱ νεοπαγανιστές ἀφιερώνουν τίς κόρες τους στήν Ἀφροδίτη για νά γίνουν ἰερές πόρνες". Αλλά τούτο δεν αποτελεί ύβριν. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν και αυτή τη θεά (της ιεράς πορνείας). Συνεπώς δεν καταλαβαίνω γιατί προσεβλήθη ο σχολιαστής Zanglos.

  Μήπως η νεοτέρα επεξεργασία των ολυμπίων θεών, μετά από τη "ζύμωση" που υπέστη με τον κακοποιημένο δισχιλιετή Χριστιανισμό των Δυτικών, αναγκάζει τους δωδεκαθεϊστές να βρούν ηθικά ερείσματα στο αρχαιότερο των επαγγελμάτων; Αλλά αυτά, φοβάμαι, δεν υπάρχουν. Το "Συμπόσιο" του Πλάτωνος μας διαφωτίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Γιατρέ,
  ὁ Ζανγκλός έθίγη λόγω τῆς ἀγνοίας του. Στό GREEK NATIONA PRIDE όδύρεται πώς βρίζω τούς "πατρώους θεούς". Νά μήν ξέρει γιά τήν -έξ'ἀνατολῶν- θεά τῆς πορνείας; Μά εἶναι δυνατόν τέτοια ἄγνοια άπό δεδηλωμένο εἰδωλολάτρη;
  Τό Συμπόσιο πράγματι διαφωτίζει πολλά πράγματα, καί εἶναι μιά καλή ἰδέα κάποια στιγμή νά ἀναφερθοῦμε σέ αύτό.
  Ὅσο γιά τόν κακοποιημένο δυτικό "χριστιανισμό"...δέν λεώ τίποτε, γιατί μπορεῖ νά κατηγορηθῶ ὡς "ἐχθροπαθῆς" βάσει τοῦ νεοταξικοῦ Καστανίδειου νόμου, τῆ ἐπισπεύσει τῶν έν Ἑλλάδι φιλοπαπικῶν. (καί λοιπῶν ὁμοϊδεατῶν)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Θάνο,
  ἐντάξει κατάλαβα, Μάλλον ἔχουμε ἀσχοληθεῖ ὑπέρμετρα μαζί του, καί ἴσως αὐτό νά τόν θρέφει.
  Ἡ προσπάθεια τῶν καλή καί ἐπαινετή. Μπράβο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή