Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

H Μεταμόρφωση Του Σωτήρος.

Ο Xριστός, 40 μέρες πρίν την σταύρωση, πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. και ανέβηκαν σε ένα ψηλό βουνό, το όρος Θαβώρ.. Εκεί μπροστά στους τρείς μαθητές ο Κύριος μεταμορφώθηκε.
Ελαμψε το πρόσωπο του σαν τον ήλιο, και τα ιμάτια του γίνανε λευκά σαν το φώς.
Τότε φανερώθηκαν ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, και συνομίλησαν μαζί του. Ο Πέτρος ζήτησε τότε να στήσουν σκηνές κι να μείνουν εκεί. Όσο ακόμα μιλούσε ,Ἰδού νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασε αὐτούς, και ακούστηκε φωνή από την νεφέλη που είπε: οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ὧ εὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε.
Οι μαθητές φοβήθηκαν, έπεσαν κάτω, άλλα όταν τους μίλησε ο Κύριος, είδαν μόνο Aυτόν και κανέναν άλλον. Τους ζήτησε μάλιστα, να μην μιλήσουν σε κανέναν για ό,τι είδαν, έως ότου γίνει η ανάσταση.
Γ
ια το γεγονός αυτό, οι Πατέρες λένε ότι επετράπηκε από Τον Κύριο, προκειμένου οι μαθητές να γευθούνε ένα μικρό μέρος από την δόξα του, εν όψει των γεγονότων που έρχονταν. (σύλληψη, πάθη, σταύρωση)
Αυτό όμως που εντυπωσιάζει στο Θαβώρ, είναι η μεταμόρφωση του Χριστού σε Φώς. γι αυτό είναι θα ήταν εύλογη η ερώτηση, τι φώς ήταν αυτό;
Το φώς αυτό λοιπόν, δεν ήταν ένα φώς όπως εμείς το καταλαβαίνουμε, δηλαδή φως από έναν προβολέα ή φώς από τον ήλιο. Όλα αυτά τα ΅φώτα΅ από τεχνητές πηγές ή από τον ήλιο, τα άλλα άστρα κλπ, τα ονομάζουμε΅-χάριν συννενόησης- φώτα από τον κτιστό κόσμο, δηλαδή ΅κτιστά φώτα΅
Το Φως, στο οποίο μεταμορφώθηκε ο Χριστός ήτανε ά-κτιστο. Και λέγεται έτσι, γιατί δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο που ζούμε εμείς, δηλαδή από τον κτιστό κόσμο.
Σύμφωνα με τους Πατέρες, αυτό το άκτιστο φώς είναι η εικόνα του Θεού, που μπορούνε να δούνε τ΄ ανθρώπινα μάτια, όταν βέβαια ό Θεός το επιτρέψει.
Ακριβώς για τον λόγο αυτόν, το τροπάριο της γιορτής λέει: δεῖξας τοῖς μαθηταῖς σου, τὴν δόξαν σου, καθώς ἠδύναντο.....(να δούν)

Τίποτε άλλο δεν μπορεί να δεί ο άνθρωπος από Τον Θεό. Η πραγματική ουσία Του, είναι απρόσιτη, τόσο από τον άνθρωπο, όσο και από τους αγγέλους. Επίσης το Ακτιστο Φως, λέγεται και δόξα Του Θεού
Α
ρα λοιπόν, οι απόστολοι στο όρος Θαβώρ, είδαν την δόξα Του Θεού, σαν ένα άκτιστο φώς.
Το άκτιστο φώς, ή θαβώρειο φώς, καμμιά φορά ο Θεός επιτρέπει να το βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν προκόψει στην πνευματική ζωή, σαν μια ενίσχυση σ΄ αυτόν, τον πνευματικό τους αγώνα. Είναι πολλά τα παραδείγματα, κυρίως μοναχών, που από την πνευματική άσκηση, έφθασαν στην θέα του ακτίστου φωτός, στην θέαση δηλαδή της δόξας Του Θεού.

Ισως μιά άλλη φορά, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάποια τέτοια γεγονότα.
Το ιστολόγιο μας, εύχεται χρόνια πολλά στους Σωτήρηδες και τις Σωτηρίες/Σωτηρούλες
Στο λίνκ, http://www.imthf.gr/mones.htm μπορούμε να επισκεφθούμε κάποια μοναστήρια της πατρίδας μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου