Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ἑλληνική Ἐξωτερική Πολιτική: Τί εἶναι αὐτό; Τρώγεται;

 Πληροφορηθήκαμε ἀπό τήν εἰδησεογραφία, ὅτι τόν φεβρουάριο θά γίνει μία διπλωματικῆς ὑφῆς "συνάντηση" στήν Θεσσαλονίκη μέ πρωτοβουλία τῆς Ἑλλάδος.
συνάντηση ἀποσκοπεῖ στήν, " προώθηση τῆς συνεργασίας καί τῶν ἐνταξιακῶν προσπαθειῶν τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων"
Τά παραπάνω δήλωσε ὁ ὑπουργός κ. Δῆμας, κατά τήν πρόσφατη συνάντηση του μέ τόν κ. Παπούλια.
Προσωπικά, δέν ἔχω καταλάβει καλά, τί σημαίνει αὐτή ἡ πρωτοβουλία. Κατ΄ἀρχήν νά σημειώσουμε ὅτι στά δυτικά βαλκάνια ἐντάσσεται καί ἡ Ἀλβανία. Ἴσως καί τά Σκόπια.
Καί μεῖς -ἡ Ἑλλάδα δηλαδή- άναλαμβάνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, πρός ἐξυπηρέτηση τους, τήν στιγμή πού τά δύο αὐτά κράτη μᾶς δημιουργοῦν τόσα προβλήματα;
κ.Δῆμας, ἐδειξε χαρακτήρα σκληροῦ καί "πολλά βαρύ" ὐπουργοῦ στήν ἀπάντηση του πρός τήν Μόσχα, ὅταν ἡτελευταῖα ἐνδιαφέρθηκε γιά τόν γέροντα Ἐφραίμ.  Ὁ κ. Δῆμας ἔκανε τόν λεόντα. Τώρα ὅμως γιατί μεταλάσσεται σέ μέρμηγκα;

Θά ἤθελα, ὅ κ. Δῆμας νά παραμείνει λέοντας ἀπέναντι στήν Ἀλβανία καί τά Σκόπια. Θά ἤθελα νά μείνει λέοντας ἀπένατι καί στήν Τουρκία.
πί παραδείγματι, θά μποροῦσε νά μηνύσει στήν Ἀλβανία, ὅτι τό ζήτημα τῆς Αὐτόνομης Βορείου Ἠπείρου, ἡ ὁποῖα παράνομα καί ἐτσιθελικά ἐνσωματώθηκε στό Ἀλβανικό κράτος, δέν εἶναι ὑπόθεση ξεχασμένη ἀπό τόν Ἑλληνισμό.
Θά μπορῦσε ἐπίσης νά στείλει τό μαντᾶτο στά Σκόπια, ὄτι στό ἐξῆς κανένα αὐτοκίνητο μέ διακριτικά "ΜΚ"   δέν θά μπαίνει πλέον στήν Ἑλλάδα, καί ὅτι θά ἀπελαύνει ἤ καί θά φυλακίζει  άμέσως κάθε μουσικό πού στά μακεδονίτικα πανηγύρια θά παίζει  τραγούδια άνθελληνικοῦ χαρακτήρα, προπαγανδίζοντας "αἰγιακές μακεδονίες" καί τά τοιαῦτα.
Σέ ὅτι ἀφορᾶ στήν Τουρκία, θά μποροῦσε νά κάνει ἴσως κάτι παραπάνω, ἀπό τό νά περιμένει  μέ "ἐνδιαφέρον" τίς ἐξηγήσεις τῶν τούρκων, σχετικά μέ τίς φωτιές. Θά μποροῦσε ἐνδεχομένως νά κάνει μιά δήλωση γιά τήν ἑλληνικότητα τῶν Ἰμίων, καί ἀμέσως μετά νά πάει νά πραγματοποιήσει πανηγυρικά, ἔπαρση τῆς σημαίας, καί νά ἀνεγείρει ἡρῶο, πρός τιμήν τοῦ πληρώματος τοῦ καταριφθέντος ἐλικοπτέρου.  (πολλά ζητάω ε;)

πιτέλους, ἄς ἀποκτήσει ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική, νεῦρο καί τσαμπουκᾶ.  Ἄς ἀποκτήσει τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων, σέ θέματα πού ἐνδιαφέρον τόν ἐλληνισμό, καί τίς ἀφήσει τίς  πρωτοβουλίες-σαχλαμάρες, σάν καί αὐτῆς τῆς Θεσσαλονίκης.

δώ ὁ κόσμος καίγεται, καί ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική χτενίζεται!
κ. Δῆμας, ἔχει τίς εὐκαιρίες νά μείνει λέων, καί ὄχι μηρμυγκολέων. Ἀπό αὐτόν ἐξαρτᾶται.
Ὁ κ. Στ. Δῆμας

ξ΄  ἄλλου, ὅταν ἡ ΝΔ ἀποφάσισε νά τοποθετήσει στελέχη της  στήν κυβέρνηση-ὀπερέττα τοῦ κ. Παπαδήμου, θυμᾶμαι χαρακτηριστικά πώς ὁ κ. Σαμαρᾶς, τόνισε πώς τὀν ἐνδιαφέρουν τά ὑπουργεῖα ἄμυνας καί ἐξωτερικῶν, λόγω τοῦ "εἰδικοῦ βάρους τους" ἀλλά καί γιατί θέλεί  νά δώσει μηνύματα "ἐκεῖ πού πρέπει" .
Τό ἕνα μήνυμα τό ἔδωσε ὁ Ἀβραμοπουλος μέ τήν συμφωνία στρατιωτικοῦ περιεχομένου που΄ὑπέγραψε τό ΓΕΕΘA μέ τά Σκόπια. Τό ἄλλο -μέχρι στιγμῆς- εἶναι τό μήυμα τοῦ Δῆμα στήν Μόσχα γιά τόν Ἐφραίμ.
Γιά τέτοια μηνύματα  δηλαδή μιλᾶμε; Καήκαμε ἄν εἶναι ἔτσι!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου