Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Χάρμα ὀφθαλμῶν.


 Τί μπορεῖ νά πεῖ κανείς γι΄αὐτή τἠν ὁμορφιά;