Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Ἄν νικηθεῖ καί ὁ λυγμός.ν νικηθεῖς
χωρίς νά χαθεῖ ἡ ἐλπίδα
εἶσαι ζωντανός.

ν νικηθεῖ ἡ ἐλπίδα
ἀλλά μπορεῖ ν΄ άκουσθεῖ
 ἕνας λυγμός,
πάλι εἶσαι ζωντανός.

ν νικηθεῖ καί ὁ λυγμός,
τότε, σκοτάδι καί σιωπή.