Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Χωρίς ἀνατολή.
λλη μιά μέρα χωρίς ἀνατολή
Ἄλλο ἔνα ταξίδι μέ χαμένη ρότα.

Θέ μου, βοήθα!

μως, ἀφοῦ  ἡ Ἐλπίδα εἶσαι Ἐσύ,
 πῶς τολμῶ νά Σ΄ ἐπικαλοῦμαι,
 χωρίς ἐλπίδα πιά;