Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Ἡ κατευθυντήρια γραμμή τῆς Κανέλλη.


Δέν νομίζω ὅτι χωρᾶνε σχόλια.
 Μίλησε  καθαρά. Θά ἀσχοληθεῖ ἄραγε κάποιος εἰσαγγελέας;