Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Τό βαρύ χαστούκι τῆς Ἐρπύστριας, ἡ Ἀπόλυτη Φρίκη τοῦ Βαγγέλα.

 
τρόπος τόν ὁποῖο ἔχουν οἱ έρπύστριες νά χαστουκίζουν εἶναι ὁ ..ἦχος τους. 
Αὐτό τό ξέρει πολύ-πολύ καλά ο Βαγγέλας Βενιζέλος, γι΄ αὐτό ἀποφάσισε νά μήν ἔλθει (τί χαρά Θέ μου)  στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν παρέλαση. Βέβαια ἄν έρχονταν, πέρα ἀπ τό χαστούκι τῆς Ἐρπύστριας, θά ἔνοιωθε στά μάγουλα του, καί τό ἄλλο χαστούκι, αὐτό τοῦ χειροκροτήματος τῶν πατριωτῶν στό ἄκουσμα τῶν Ἀρμάτω. Θά τοῦ ἦταν καί αὐτό.
ἐξ΄ἰσου ἀφόρητο μέ τό πρῶτο.
κοῦστε τό χαστούκι τῆς Ἐρπύστριας καί τό χαστούκι τοῦ Χειροκροτήματος᾿

κου καί φρίξε,  Βαγγέλα Τών Ἀλλογενῶν.Τό βίντεο, εἶναι ἀπό τό Ρωμαιϊκο Ὁδοιπορικό.