Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ ὁριοθετική πυραμίδα Νο 13 στό Μπέλες


Εἶπαμε μέ τόν cummulo-φίλο ἀπ΄τά παλιά τόν Ἄκη, ν΄ ἀνεβοῦμε στό Μπέλες (ὅρος Κερκίνη στά..ἐπίσημα) καί εἰδικότερα  ΒΒΔ  τοῦ χωριοῦ Ἄνω Πορόϊα, πατρίδα τοῦ ἥρωα λοχία Δ. Ἴτσιου.

ντικειμενικός σκοπός, νά φθάσουμε στήν ἑλληνο-βουλγαρική μεθόριο στήν πυραμίδα Νο 13. σέ ὑψώμετρο 1803 μἐτρων. (Οἱ πυραμίδες ὁριοθετοῦν τήν μεθοριακή γραμμή).

Στήν πυραμίδα Νο 13, ὑπάρχει ἀπό ἐλληνικῆς πλευρᾶς μιά ὑπερυψωμένη σκοπιά παρατήρησης τοῦ βουλγαρικοῦ ἐδάφους, καί ἀντίστοιχα ἀπό βουλγαρικῆς πλευρᾶς ἔνα παρατηρητήριο γιά κατ΄πτευση τῆς ἐλληνικῆς πλευρᾶς. Καί τά δύο εἶναι σήμερα παρατημένα.

Παρακάτω, παρουσιάζονται φωτογραφίες ἀπό τήν ἀνάβαση. Ὅπου χρειάζετα νά δωθοῦν ἐξηγἠσεις, αὐτές θά ὑπάρχουν κάτω ἀπ΄τίς φωτογραφίες.


κορυφογραμμή ὀριοθετεῖ τά σύνορά
λίμνη Κερκίνη
ὑπερυψωμένη σκοπιά, στήν ὁποία ἀναφερθήκαμε παραπάνω, ὑπήγετο σ΄ ἑνα προκεχωρημένο στρατιωτικό Φυλάκιο τῆς προκάλυψης.

Στήν φωτογραφία, βλέπουμε μιά πρόχειρη θέση μάχης, ἀπό τήν ἀμυντική ὀργάνωση τοῦ Φυλακίου στραμμένη πρός τόν Βορρᾶ. Πρός τόν Νότο, φαίνεται ἡ λίμνη Κερκίνη.

Μιά γενική εἰκόνα τοῦ στρατιωτικοῦ φυλακίου. Σέ κάποια ἐπόμενη ἀνάρτηση, θά δείξουμε περισσότερες φωτογραφίες.


Τό φραγμένο μονοπάτι ὁδηγεῖ στίς μεθοριακές πυραμίδες.

Στήν κορυφή τοῦ ὑψώματος, βλέπετε τήν ὑπερυψωμένη σκοπία, πού εἶναι ὀ στόχος τῆς ἀνάβασης. Οἱ σωροί μέ τίς πέτρες λίγο μπροστά καί δεξιά ἀπό τόν Ἄκη,  χωρίζουν τήν ἐλλάδα ἀπότ ήν Βουλγαρία.

Συνδέστε μέ μιά νοητή γραμμή τό μονοπάτι πού φαίνεται στό κάτω μέρος τῆς φωτογραφίας, μέ τήν ὑπερυψωμένη σκοπιά. Εἶναι τά σύνορά.

λίμνη στό βάθος εἶναι ἡ Δοϊράνη. Τό σημεῖο παρατήρησης, βρίσκεται στό ἴδιο ὕψος μέ τήν σκοπιά.

Κερκίνη.

                              Τό βουλγαρικό παρατηρητήριο. Οἱ σωροί  μέ τίς πέτρες, εἶναι τά σύνορα. Τό βουλγαρικό παρατηρητήριο, ἐφάπτεται μέ τήν ὁριοθετική γραμμή, ὅπως καί τό ἑλληνικό φυσικά.

Τό ἐλληνικό παρατηρητήριο. Ἡ πυραμίδα εἶναι ἡ Νο 13. Τό ἀριστερό μέρος τοῦ πεπλατυσμένου βράχου, εἶναι Βουλγαρία.

Κερκίνη ἀπό τήν σκοπιά.
Τά δύο παρατηρητήρια. Πρῶτο τό βουλγάρικο.  Προσέξτε τούς σωρούς ἀπό τίς πέτρες.
νώνοντας τά κόκκινα σημάδια, ἔχουμε τήν μεθόριο. Ὁ Ἄκης βρίσκεται μέσα στήν Βουλγαρία.
Τό βουλγαρικό παρατηρητήριο (μέ τό βέλος), ὅπως φαίνεται ἀπό τήν βάση τοῦ ἐλληνικοῦ. Δεξιά στήν φωτό, ἡ πυραμίδα Νό 13.
Τό κόκκινο βέλος δέιχνει τό ἀκριβές σημεῖο τῆς πυραμίδας Νο 13