Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Φτωχοί Λαυρίου vs Ὑπαλλήλοι Βουλῆς: 0-1 (τελικό)


 Στό Λαύριο, ὐπάρχουν οἰκογένειες πού μένουν σέ ἐργατικές πολυκατοικίες, στίς ὁποῖες ἡ ΔΕΗ ἔχει κόψει τό ρεῦμα λόγω χρέους. Οἱ οἰκογένειες αὐτές, εἶναι οἰκογένειες μεροκαματιάρηδων ἀνθρώπων.
Ἀνθρώπων πού ὑπηρέτησαν τἠν στρατιωτική τους θητεεῑα, καί πού πρόκειται νά στείλουν τά παιδιά τους νά ὐπηρετήσουν τήν Πατρίδα

Ταυτόχρονα, μέ τήν δόση (δανεικά) πού ἔλαβε  ἡ Ελλάδα, ὑπάλληλος τῆς Βουλῆς εἰσέπραξε ἐφ΄ἄπαξ πού ἀνήλθε  στό δυσθεώρητο ὕψος τῶν 550.000 εὐρώ ἤ 187.412.500 δρχ. μέ ὅρους δραχμῆς.

Σέ ἔνα τρίτο ἐπίπεδο, διάφοροι πολιτικοί ζητοῦν ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία νά ρίξει πίσω τήν μιζέρια καί νά κοιτάξει μπροστά, ἰδίως τῶρα πού πήραμε τήν δόση.

Δυστυχῶς μεταξύ τῶν ἐργατικῶν οἰκογενειῶν τοῦ Λαυρίου, καί τοῦ κομματόσκυλου τῆς Βουλῆς, μόνο ὁ δέυτερος μπορεῖ μέ 550.000 εὐρώ ἤ 187.412.500 δρχ νά κοιτάξει μπροστά. Οἱ πρώτοι, φυσικά δέν μποροῦν.

Κάτι τέτοιες ἐνέργειες καταβαραθρώνουν τό ἠθικό τῶν φτωχοτέρων Ἑλλήνων, οἱ ὁποίοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἐπωμίζονται δάνεια, αὐτοί καί τά παιδιά τους, γιά νά καρπώνονται ὑψηλά "ἐφ΄ἄπαξ" βυσματούχα κομματόσκυλα τῆς Βουλῆς. Ἡ ἐθνική ἀλληλεγγύη ὅμως, πού πρέπει αὐτή τήν ὥρα ν΄ ἀπλώσει δίχτυ ἐθνικῆς προστασίας σέ κάθε ἑλληνική οἰκογένεια ἐπιτάσσει άκριβῶς τό ἀντίθετο. 

Μέ τά χρήματα πού ἦρθαν ἀπό τήν δόση ἔπρεπε νά καλυφθοῦν λογαριασμοί ἀνέργων καί φτωχῶν Ἑλλήνων πρωτίστως καί ὄχι ἀνήθικα ἐφ΄ἄπαξ, ποῦ ἔχουν χορηγηθεῖ σέ ἐπιλεγμένους δημοσίους ὐπαλλήλους χάρις τῶν πολιτικῶν "πάρε-δῶσε" μέ τούς σάπιους πολιτικούς τῶν κομμάτων άριστερᾶς καί δεξιᾶς.

ἐθνική ἀναγγένηση ζητᾶ πρωτίστως  περήφανους Ἑλληνες. Τέτοια ὄμως δημιουργική περηφάνεια δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει στήν κοινωνία  ὅταν ἑλληνικές οἰκογένειες ἀντιμετωπίζονται ἀπό τά κόμματα σάν παρεῖες τῆς κοινωνίας, καί ὡς ὑποκείμενα πρόνοιας,  σάν εὐπαθεῖς κοινωνικές ὁμάδες, ὅπως ἀκριβῶς οἱ μετανάστες. Βέβαια στήν οὐσία, ὀ ἀπώτερος σκοπός τῶν νεοταξιτῶν κάθε ἀπόχρωσης  εἶναι ἡ μεταναστοποίσηση μεγάλους μέρους τῆς κοινωνίας τῶν Ελλήνων, μέσα στἠν Ἑλλάδα, γιά νά πάψουν ἔτσι οἱ Ἕλληνες νά λειτουργοῦν ὡς Ἑλληνες

Πότε ὅμως καί πῶς θ΄ἀντιδράσουμε  ὥς Ἔθνος σ΄αὐτό τό διαλυτικό γεγονός;

 Μόνον ὅταν κατανοήσουμε πώς κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς -τούς ἔχοντες ἠ μή ἔχοντες - εἴμαστε μέλη τέτοιων ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν.

Μόνο ὅταν κατανοήσουμε, πώς ἡ ἔμπρακτη στήριξη ἑλληνικῶν οίκογενειῶν, εἶναι στήριξη αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἔθνους μας.

παιτήσεις σάν καί αὐτές τοῦ ὑπαλλήλου τῆς Βουλῆς, εἰδικα΄ὅταν πρόκειται νά καλυφθοῦν ἀπό δημόσιο χρέος, ὐποτάσσονται μπροστά στίς ἀνάγκες, σάν καί αὐτές τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν τοῦ Λαυρίου.

ξ΄ ἄλλου, οἱ οἰκογένειες αὐτές, ποτέ δέν ἦταν μέρος τοῦ συστήματος, σέ ἀντίθεση μέ τούς χαρτογιακᾶδες τῆς Βουλῆς.

θνική ἀφύπνιση λοιπόν τώρα!  Τό ὑπέρογκο ποσόν τοῦ ἐφ΄ἄπαξ νά ζητηθεῖ πίσω κάι νά πληρωθοῦν οἱ λογαριασμοί τῶν Λευρεωτῶν!  Δέν εἶναι πράξη φιλανθρωπίας, εἶναι ἐθνικό καθῆκον!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου