Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Προσκύνημα πιστῶν στό Ἄξιον Ἐστίν (φωτό)


Σήμερα πῆγα στόν Ἄγιο Δημήτριο -τόν μεγάλο - γιά νά προσκυνήσω τήν εἰκόνα τοῦ Ἄξιον Ἐστίν, πιστεύοντας ὅτι δέν θά εἶχε κόσμο λόγω τῆς ὥρας, μιάς ἀκόμη δέν ἦταν ἀκόμη οὔτε 11:00.
Κι΄ὅμως, οἱ προσκυνητές ἦταν πολλοί. Πάρα πολλοί.

κατσα καί σκέφθηκα, τελικά ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν μηδενιστῶν ν΄ ἀποκόψουν τόν λαό ἀπό τήν Ἐκκλησία του, πᾶνε στράφι. Τζάμπα προσπαθοῦν οἱ καημένοι. Καί γιά τήν εἰκόνα αὐτή, τί δέν εἶπαν οἰ πέννες τοῦ μηδενισμοῦ. Μίλησαν γιά εἰδωλολατρία, γιά συναγμένα πρόβατα, γιά ἀγράμματες γριές, γιά ἱερά παγκάρια, γιά ὅτι βάλει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου.

Τό πιό σαχλό ἀπ΄ ὅλα, εἶναι ὅταν μιλοῦν γιά εἰδωλολατρία, καί προσπαθοῦν νά βάλουν οἱ ...ἄθεοι, μυαλό τούς χριστιανούς, ὑποδεικνύοντας τους νά μήν προσκυνοῦν τίς ἱερές εἰκόνες.
Μά δέν καταλαβαίνουν τελικά ὅλοι αὐτοί οϊ πολύξεροι, ὅτι δέν προσκυνοῦν οϊ χριστιανοί τό ὑλικό τῆς εἰκόνας; Αύτό τό καταλαβαίνει η ὀλιγογράμματη γιαγιά, πού ξέρει ὅτι πηγαίνει νά προκυνήσει τήν Παναγιά, καί ὄχι τό ξύλο. Τό ξέρει πολύ καλά, ἀπλῶς δέν μπορεῖ νά τό έκφράσει θεολογικά. Καί λοιπόν, τί μ΄ αὐτό;

 Πολλοί ἀπό τό πλήρωμα μποροῦν καί έκφράζονται θεολογικά, ἔχουν γνώσεις καί ἐκφράζονται ἔτσι . Οί πιό πολλοί δέν ἔχουν. Κάποιοι ἀπ΄αὐτούς θάθελαν νά εἶχαν τέτοιες -θεολογικές-γνώσεις. Κάποιοι ἄλλοι άδιαφοροῦν. Τούς ἀρκεῖ, ὅτι κάποια πράγματα τά  "λέει ἡ Ἐκκλησία" ἤ ὅτι "τ΄ἄκουσαν  στό      κήρυγμα" ἤ στόν "κὐκλο" ἤ στό "μάθημα". Καθένας προσεγγίζει τά πράγματα, σύμφωνα μέ τήν  ίδιοσυγκρασία του καί τίς γνώσεις του. Προσεγγίζει ὅμως. Δέν κάθεται μακρυά ὅπως ὁ μηδενιστής πού κουνάει λυπημένα τό κεφάλι του μιλῶντας γιά "πρόβατα".

Προσεγγίζουν καί προσκυνοῦν λοιπόν οἱ πιστοί τά ἱερά σεβάσματα τῆς ορθοδοξίας, ὅπως μᾶς ἔρχονται ἀπό τούς αἰῶνες. Καί ἀκριβῶς αὐτό τό γεγονός, ὅτι μικροί μεγάλοι στέκονται ὥρες στήν οὐρά γιά ἕνα σταυροκόπημα καί ἕναν ἀσπασμό τῆς εἰκόνας, τούς τρελλαίνει τούς "προοδευτικούς", πού  δέν μποροῦν νἀ καταλάβουν πῶς γίνεται κάτι τέτοιο.  Καί δώστου ξανά τίς εἰρωνείες καί τίς βαθυστόχαστες ἀναλύσεις γιά τίς "καθυστερημένες μᾶζες" καί τά λοιπά.

ναρωτέμαι καί 'γω γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια. Πῶς γίνεται μέ τόση ἀντιχριστιανική προπαγάνδα, μέσα ἀπό κάθε μορφή μαζικῆς ἐπικοινωνίας, τό πλήρωμα νά κρατάει  κλειστά τ΄αὐτιά του;  Πῶς γίνεται μέσα ἀπό τόσα σκάνδαλα στήν Ἐκκλησία -ἄλλα ἀληθινά, ἄλλα ψεύτικα, ἄλλά μεγενθυμένα, τό πλήρωμα νά μήν λαμβάνει τίποτε ὑπ΄ὅψιν του, καί νά τρέχει στά προσκυνήματα;

 νας φίλος ἀπό τήν Θάσο, μοῦ εἶχε πεῖ πρίν μερικά χρόνια ἕνα σοφό λόγο πού δέν ξέχασα, ὅτι δηλαδή στήν Ἐκκλησία, ὅλοι εἴμαστε ἀμαρτωλοί, ὁ ἕνας περισσότερο ἀπ΄τόν ἄλλον.

σως ἐδῶ νά βρίσκεται τό κλειδί τῆς άπάντησης. Γνωρίζουμε τήν άμαρτωλότητα, τήν τρεπτότητα τήν μηδαμινότητα μας,  καί ὅτι ἡ σωτήρια, ἡ ἴαση τῆς ψυχῆς μας, βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία καί πουθένα ἀλλοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας, εἶναι Ἐκκλησία Ἀγίων καί ἀμαρτωλῶν. Ἀμαρτωλῶν πού ἄν θέλουν, μποροῦν νά γίνουν ἅγιοι. Ἐκκλησία λοιπόν Ἀγίων καί έν δυνάμει Ἀγίων.

λα αὐτά, καί ἡ ἀγάπη τῶν πιστῶν γιά τά σεβάσματα μας, γεμίζουν τόν ἅη-Δημήτρη, γιά τήν προσκύνηση τῆς εἰκόνας τοῦ  Ἄξιον Ἐστίν.  Καί νά ξέρουμε οϊ νεώτεροι που βαριόμαστε νά περιμένουμε καί λέμε πώς θά πᾶμε τά μεσάνυχτα, ὅτι τόν δρόμο τῆς ὑπομονῆς σ΄ αὐτά τά πράγματα τόν δείχνουν οϊ ὀλιγογράμματες γιαγιᾶδες, πού μποροῦν μέ τό μπαστούνι  νά περιμένουν ὥρες γιά νά προσκυνήσουν τήν Παναγιά.

Ἡ ὥρα εἶναι 10:55 ΄
Η λάρνακα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί ἀριστερά τό Ἄξιον Ἐστίν.

Πρωτότυπος τρόπος γιά νά μήν χάνονται τά παιδάκια
Κί οἱ πιστοί συνεχίζουν ν΄ ἔρχονται

17 σχόλια:

 1. Καταπληκτικό τό κείμενο καί οἰ φωτογραφίες,νἆσαι καλά.
  Σήμερα προσκυνήσαμε καί ἐμεῖς στόν Ἁγιο Δημήτριο Ὅπλων,τό Τίμιο Ξῦλο καί τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Δημητρίου....ΔΕΟΣ!!!

  Ὅσο γιά τούς "ἀθέους"...μόνο ἄθεοι δέν εἶναι,διότι κάτι πού δέν ὑπάρχει δέν τό πολεμᾶς μέ τόση λῦσσα καί κακία.
  Ἐκτός ἄν εἶσαι σχιζοφρενῆς!!
  Τούς χαλᾶ τά σχέδια ἡ Ὁρθοδοξία,γι' αὐτό ἀφρίζουν.
  Οἱ νεοταξίτες ξέρουν καλλίτερα ἀπό 'μᾶς,ΠΟΙΟΣ θά τούς σταματήση!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα Μαρία, βοήθεια σας.
   Κάποιοι ἄθεοι θρησκεύουν τήν ἀθεΐα τους, καί κάποιοι ἄλλοι θρησκεύουν ἕναν ἀντιχριστιανισμό. Βεβαίως ὑπάρχουν καί ἄθεοι ἀξιοπρεπεῖς ἀπέναντι στά πράγματα τῆς Πίστης μας.
   Γιά τήν τεέυταία ἀράδα, συγνώμη ἀλλά δέν κατάλαβα τί ἐννοεῖς. :-(

   Διαγραφή
  2. Ἐγώ πρέπει νά ζητήσω συγνώμη,διότι γράφω μισά πράγματα!!
   Ἐννοῶ ὅτι ἡ ν.τ.π. μελετᾶ τίς Γραφές καί τίς προφητεῖες ΟΛΩΝ τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων καί Πατέρων.
   Ὄχι μόνο τῶν Ἑλλήνων,ἀλλά καί τῶν Σέρβων καί τῶν Ρώσων.
   Γνωρίζουν λοιπόν-ΑΡΙΣΤΑ-ὅτι τό Ὁρθόδοξο τόξο εἶναι ΜΕΓΑ ΕΜΠΟΔΙΟ.
   Κάνουν τά πάντα γιά νά τό διασπάσουν,διότι μόνο ἔτσι μποροῦν νά συνεχίσουν ἀνενόχλητοι.

   Σαφῶς καί ὑπάρχουν ἀξιοπρεπέστατοι ἄθεοι,οὔτε λόγος!!!

   Διαγραφή
 2. Πολύ καλά όλα αυτά,αλλά τις υπόλοιπες ημέρες τι γίνεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε Γιάννη,
   ἀναρωτιέσαι, ἄν τίς ὑπόλοιπες μέρες ἔχει κόσμο ὁ ναός ἤ ἄν τό πλῆθος ἔχει τήν ἴδια θρησκευτική θέρμη;
   Ἄν εἶναι τό πρῶτο, ὁ συγκεκριμένος ναός, ἔχει ἀρκετούς προσκυνητές, λόγω τῶν λειψάνων τοῦ ἀγίου Δημητρίου.
   Ἄν εἶναι τό δεύτερο, εἰλικρινά δέν ξέρω. Ἀποτύπωσα αὐτό εἶδα.
   Καλό σου βράδυ φίλε.

   Διαγραφή
 3. Έτσι είναι cummulus, η εικόνα του Θεού μέσα μας όσο κι αν είναι μαυρισμένη και παραμορφωμένη, είναι εκεί.

  Πολλοί οι προσκυνητές, ελάχιστοι οι «εν πνεύματι και αληθεία».

  Όλος ο αγώνας βρίσκεται εδώ...

  Τὸ θεϊκὸ κάλλος τοῦ ἀνθρώπου
  Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

  «Συχνὰ ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν ἄνθρωπο εἶναι πλακωμένη ἀπὸ τὴν λάσπη τῶν ἡδονῶν καὶ τὸ κατράμι τῶν παθῶν, ἀπὸ τὰ ἀγκάθια τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν ἦρα τῶν ἐπιθυμιῶν.

  Γι’ αὐτὸ λέγεσαι ὀρθόδοξος χριστιανός, γιὰ νὰ καθαρίσεις ὅλα αὐτὰ πάνω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή σου καὶ νὰ λάμψει καὶ πάλι ἡ εἰκόνα ἐκείνη μὲ τὸ θεϊκὸ της κάλλος.

  Ἂν τὸ καταφέρεις αὐτό, τότε θὰ ἀγαπήσεις τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία του γιατί ποτὲ δὲν θὰ ἐξισώσεις τὴν ἁμαρτία μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ τὸ ἔγκλημα μὲ τὸν ἐγκληματία.

  Πάντα θὰ ξέρεις νὰ ξεχωρίζεις τὴν ἁμαρτία ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλό, νὰ καταδικάζεις τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ σπλαχνίζεσαι τὸν ἁμαρτωλό.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τά λόγια αὐτά τοῦ ἁγίου, εἶναι ὁδοδεῖκτες ἀγιοσύνης, καί ταυτόχρονα παραινέσεις ἀγῶνα.
   Θυμήθηκα τώρα τό ἐξῆς:
   Μιά φορά στό ἅγιο ὅρος, μπαίνοντας στό μοναστήρι, ἔκατσα γιά λίγο στό μικρό γραφειάκι τοῦ πορτάρη, ἐκεῖνο πού κάποιες φορές ἔχουν εἰκονίτσες καί κομποσχοίνια. Ἔκατσα δίπλα του, καί γιά κάμποσα λεπτά δέν μέ εἶπε κουβέντα. Σάν νά μήν ὑπῆρχα. Κάποια στιγμή σχεδόν ἀπότομα -μέ εἶπε τά ἐξῆς:
   - Ὅλα τά ξέρουμε, ὅλα εἶναι γραμμένα καί φανερωμένα. Δέν χρειάζονται πολλά λόγια πιά. Τί ἄλλο νά ποῦμε..."
   Στήν οὐσία, τά λόγια αὐτά ἦταν παραινέσεις προσωπικοῦ ἀγῶνα, γιά νά γίνουν πράξη αὐτά πού περιγράφει ὁ ἄγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς. Γιατί χωρίς ἀγῶνα δέν κερδίζονται.
   Καλό βρἀδυ.

   Διαγραφή
 4. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, πατριώτισσες και πατριώτες...
  Πέραν από θεολογικές και εσωτερικές εγκύψεις δεν πρέπει να μας διαφεύγει κάτι πολύ σπουδαίο που εκτινάσσει το "θρησκευτικό" ζήτημα και έξω από τυπικές χριστολογίες, θεοδικίες και άλλα επιστημονικοφανή αιτήματα των ημερών που απαιτούν να αντιμετωπίζονται με ορθολογικά επιχειρήματα τα άκτιστα πρώτα κινούντα (με τεκμηρίωση κτιστών!).
  Γιά αυτόν τον καταταλαιπωρημένο και στοχευμένο λαό η θρησκεία είναι επίσης και το εθνικό συνεκτικό ΗΘΙΚΟ του χαρακτηριστικό γιά να επιβιώσει αλληλέγγυα στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε(από τα λίγα που του απέμειναν αν υπολογίσουμε και στην προιούσα αποδόμηση της γλώσσας).
  Είναι η "καλή" καλημέρα ΜΕΤΑΞΥ μας και όχι το πόσα σου περισσεύουν γιά να στην πώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνῶ φίλε μου, μέ τίς διαπιστώσεις σου. Καμμιά φορά ὅμως, ἐ,νά...πιάνουμε καί καμμιά ...κουβεντούλα, καί πάντως ὅχι γιά νά στήν "πῶ".
   Ἡ ἐκφραση, "καλή" καλημέρα, εὐφυέστατη, ἀλλά ὅπως καί νά τό κάνουμε ὑπάρχουν καί οἰ ἐχθροί τῆς πίστης πού δέν δέχονται αὐτήν τήν "καλἠ" καλημέρα. Τί νά κάνουμε.....
   Καλό βράδυ, χρόνια πολλά!

   Διαγραφή
 5. Αγαπητε cummulus, το οτι διψαω, δεν προυποθετει και την υπαρξη καπου της πηγης.

  Στο κειμενο σου κανεις ενα λαθος, θετεις το ζητημα της πιστης ποσοτικα ενω ειναι κατα βαση ποιοτικο και δεν θα διαφωνησεις μαζι μου.

  Θελω να πω πως το οτι συρεουν κατα χιλιαδες στον Αη Δημητρη οι πιστοι(?) εμενα προσωπικα (ενταξει και καποιους αλλους) δεν μου λεει τιποτα, αφου ειναι αδυνατον να γνωριζουμε το ποιον του καθενος και κατα το ποσο ειναι "συνομος" με τις επιταγες της πιστης του στην προσωπικη ζωη του.

  @Μαρια και τον Σατανα κανεις ποτε δεν τον ειδε, αλλα βριθουν οι ιστοριες χριστιανων απολογητων απο εμφανισεις του σε διαφορα κειμενα, και καλως, η ελευθερια στη εκφραση πρεπει να ειναι για ολους ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ για ολους ομως, και για τους Αθεους.
  Ασε λοιπον την σχιζοφρενεια και την διαγνωση της για τους ψυχιατρους.

  Αυτα περι νεας ταξης κανονικα θα πρεπε να μεινουν ασχολιαστα αφου η κουτρα κουτρα ειναι και γενναει οτι να 'ναι, αλλα αφου εσυ ξερεις τους νεοταξιτες ποιος θα τους σταματησει, τι φοβασαι?.

  IGGY.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. IGGY,νά διαβάζης προσεκτικά τά σχόλια,γιά νά εἶναι καί οἱ ἀπαντήσεις σου ἐντός θέματος.

   Δέν ἔγραψα: "κάτι πού δέν βλέπεις",
   ἀλλά:"κάτι πού δέν ὑπάρχει".....ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορά,ὅσο τό μαῦρο μέ τό ἄσπρο!!
   Ἄρα τό παράδειγμά σου μέ τόν σατανᾶ,δέν ἔχει καμμία σχέση μέ αὐτό πού ἀνέφερα.

   Ἡ ἐλευθερία στήν ἔκφραση -καί γενικῶς- ἔχει ὅρια,ἀλλιῶς ἀποκαλεῖται ἀσυδοσία.
   Οἱ χυδαιολογία καί οἱ ὕβρεις,κατατάσσονται στήν ἀσυδοσία,ὄχι στήν ἐλευθερία.

   Ἡ σχιζοφρένεια -ὥς ψύχωση-προκαλεῖ ψευδαισθήσεις καί ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά της εἶναι ἡ μάχη μέ ἀόρατους ἐχθρούς....δέν χρειάζεται νά εἶσαι εἰδικός γιά νά κάνης μία παρομοίωση.
   Τά σχήματα λόγου, εἶναι συνήθη στήν Γλῶσσα μας.

   Καί τελευταῖο,ἀλλά διασκεδαστικότερο ἀπό ὅλα,πού ἀκριβῶς στό σχόλιό μου διακρίνεις ὅτι φοβᾶμαι;;
   Διότι ἐγώ δέν τό βλέπω πουθενά!!!
   Μήν μπερδεύεις αὐτό πού θἄθελες νά ἔχω γράψη,μέ αὐτό πού ἔγραψα.
   Τό Φῶς ἐπιβάλλεται τοῦ Σκότους,νομοτελειακά!!!

   Διαγραφή
  2. Στήν Ἐκκλησία μας, ὐπάρχουν οἱ ἄγιοι, -αὐτοί δηλαδή πού ἔφτασαν στήν ἁγιοσύνη-καί οἱ αὐτοί πού δέν τήν κατέκτησαν ἀκόμη. Αὐτοί εἶναι ἐν δυνάμει ἄγιοι. Εἶναι δέ, ἐν δυνάμει, γιατί μέσα στήν Ἐκκλησία βρίσκονται σέ πορεία ἀγιότητας.
   Ἄν φθάσουν ἐπιτυχῶς στό τέρμα τῆς πορείας, ἐξαρτᾶται ἀπ΄ αὐτούς, καί ἀπό τό πόσο θελήσουν νά πολεμήσουν τά πάθη τους. Ἄρα θέμα ποιότητας ὑφίσταται, ὄχι ὅμως ἔτσι ὅπως τό ἐννοεῖς. Ὑφίσταται θέμα ἀμαρτωλότητας τῶν πιστῶν. Αὐτό τό ξέρουμε. Ἄν ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μόνο Ἐκκλησία ἀγίων, δέν θά εἶχε νόημα ἡ ὔπαρξη της, καί μεῑς θά εἴμασταν ἔξω ἀπό αὐτήν.
   Ἡ Ἐκκλησία ἀμαρτωλούς παίρνει -ἄτομα μέ χαμηλή χριστιανική ποιότητα -ὅπως ἐννοεῖς τούς ἀμαρτωλούς, - καί ἐφ΄ὅσον θελήσουν οἱ ἴδιοι, τούς ἀποδίδει ἀγίους στόν οὐρανό. Ἔχει καί τόν τροπο καί τά ἐργαλεία γιά νά τό κάνει, ἀρκεῖ νά συναινέση ὁ πιστός/ἁμαρτωλός.
   Ἡ συντριπτική πλειοψήφία στήν Ἐκκλησία μας εἴμαστε ἀμαρτωλοί φίλε μου, χαμηλά ποιοτικοί, καί παραμένουμε σ΄αὐτήν γιατί τό κατανοοῦμε, καί γιατί ξέρουμε ὅτι ἡ ἴαση τῆς ἀμαρτωλότητας (ἀμαρτία=ἀσθένεια ψυχῆς) μόνο μέσα στήν Έκκλησία προσφέρεται.
   Καί κάτι ἀκόμα, ἄν μοῦ ἐπιτρέπεις. Τήν Μαρία τήν παρεξήγησες, Χρησιμοποίησε τούς ὅρους πού σ΄ἐνόχλησαν μέ πνευματικό περιεχόμενο, πράγμα ἀπόλυτα κατανοητό, τουλάχιστον, ἀπό μένα.
   Καλό βράδυ...καί...ἄιντε αὔριο σέ κάποιον ἅη-Δημήτρη γιά κανένα κεράκι. :-)

   Διαγραφή
 6. Μαρία,
  ἄν μοῦ ἐπιτρέπεις, προφανῶς ὁ IGGY δέν ἀντελήφθηκε τόν τρόπο πού χρησιμοποίησες τούς ὅρους. Ἥδη, ἔκανα μιά μικρούλα παρέμβαση πρός ἐνημέρωση του. :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μαρíα αν μου επιτρέπεις κι εμένα, ο σχολιαστής IGGY, το πνεύμα του, γνωρίζει πολύ καλά το δικό σου πνεύμα γι αύτό σου γράφει...
  ... "Αυτα περι νεας ταξης κανονικα θα πρεπε να μεινουν ασχολιαστα αφου η κουτρα κουτρα ειναι και γενναει οτι να 'ναι, αλλα αφου εσυ ξερεις τους νεοταξιτες ποιος θα τους σταματησει, τι φοβασαι?"...

  Είναι αλήθεια. Αν θέλεις, το συζητάμε...

  Θα σου δώσω ένα ερέθισμα, και πάνω σ´αυτό δες με "άλλα μάτια" αυτό που σου έγραψε...« Η αγάπη εξω βάλει τον φόβο»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Φιλε μου Cummulus βοηθειά σας να είναι η Παναγιά μας....
  Εχω μια απορία:
  Με όλα αυτα που συμβαίνουν τις τελευταίες μερες στην Θεσσαλονικη ο Μπουτάρης πως και δεν έχει πέσει στον Θερμαϊκό;

  Χιλιαδες προσκυνητες για το Αξιον Εστι...
  Η εορτή του Αγίου Δημητριου...
  Τα 100 χρόνια απελευθερωσης της πολης....
  Παρελασεις, εκδηλώσεις πολεμικα πλοια στο λιμανι...
  Ερχονται ακομα και οι Ρωσοι να τιμησουν την πολη και την εθνικη μας επετειο...
  Εθνικά και Ορθοδοξα η Θεσσαλονικη μας εχει ντυθει για τα καλα στις γαλανολευκες κι εχει την τιμητική της...

  Πως αντεχουν τα "προοδευτικά" αποβρασματα.... τόσο σκοταδισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. μοσχοβόλησε η Θεσσαλονίκη Άγιον Όρος!
  έφιπποι απελευθερωτές παρέλασαν στην παραλία!
  Ελληνικές σημαίες παντού.
  Συγκινητικές στιγμές ζήσαμε σήμερα το πρωί στην Λ.Νίκης όταν οι λοκατζήδες τραγούδησαν το ¨Μακεδονία ξακουστή¨το οποίο αφιερώνω εξαιρετικά στον πανταχού απών μπουτάρογλου.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HT8weVm9nZ0

  ΑπάντησηΔιαγραφή