Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Ἡμέρα Πένθους γιά τήν Βουλγαρία, ἡ μέρα κηδείας τοῦ Πατριάρχη Xθές, κοιμήθηκε πλήρης ἡμερῶν ὁ πατριάρχης Βουλγαρίας Μάξιμος. σέ ἠλικία 98 ἐτῶν. Ἠ ταφή του θά πραγματοποιηθεῖ μεθαύριο στήν ἰερά μονή Τροιάν, πού εἶναι ἡ μονή τῆς μετανοίας του.  Θά προηγηθεῖ ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία στόν ἱερό ναό ἁγ. Ἀλεξάντερ Νιέφσκι στήν Σόφια, ὅπου θά ἀποδοθεῖ ὁ τελευταῖος ἀσπασμός ἀπό τό πλήρωμα.
Σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπο τοῦ ἐκλειπόντος, σεβασμός πού ἀντανακλᾶται καί στήν Ἐκκλησία, τό ὑπουργικό συμβούλιο τῆς Βουλγαρίας, ἀποφάσισε νά κηρύξει τήν μεθαυριανή  ἡμέρα,  Ἠμέρα Έθνικοῦ Πένθους.
Εἶμαι σέ θέση νά γνωρίζω πολύ καλά,  ὅτι ὀ μακαριστός εὐλαβεῖτο ἰδιαίτερα τήν εἰκόνα τοῦ  Ἄξιον Ἐστίν  καί ἐπιιθυμοῦσε ἔντονα -ἀπό τόν χειμῶνα- νά τήν προσκυνήση. Δυστυχῶς ὅμως ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του, καί τό προχωρημένο ἡλικίας του δέν τοῦ  ἐπέστρεψαν νά μεταβεῖ στό Ἅγιο  Ὄρος.  Καλή ἀνάπαυση νά ἔχει.

1 σχόλιο: