Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Μνήμη Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας


Σύ ἐδέξω Ἀγία, πρό τοῦ σεπτοῦ σου τέλους
ἄνωθεν φωνήν βεβαιούσαν σοί τό αἰτούμενον, 
τό θεραπεύειν δη, παντοίας νόσους πασχόντων,
ὅθεν νῦν σοί ἐνέργησον τό ἐν σοί χάρισμα
 
λόγια ἀπό τήν παράκληση

Ἀγία τιμᾶται ὡς γιάτρισσα στήν Ἰερά Μονή Γρηγορίου στό Ἅγιο Ὅρος. Ὁ καθένας μπορεῖ νά τήν ἐπικαλεσθεῖ στήν άνάγκη του καί ἡ Ἀγία θά προστρέξει "εἰς βοήθειαν". Τό γράφω μετά λόγου γνώσεως, γιατί εἶμαι εὐεργετημένος. Οἰ Ἅγιοι τῆς Πίστης μας, εἶναι ζωντανοί περιμένουν τά αἰτήματα μας...

Διαβᾶστε περισσότερα γιά τήν Ἀγία, ἐδῶ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου