Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Ἀποτομή τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

 

  "...εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ·
-Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι.  καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὅ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς·
-Τί αἰτήσομαι; ἡ δὲ εἶπε:
-Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
 Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα:
-Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 
Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. Καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.

                                                                                    Ἐκ τοῦ κατά Μάρκον

Οἱ Πατέρες τῆςἘκκλησίας ὄρισαν, πώς ἡ πνευματική προσέγγιση τῆς σημερινῆς ἑορτῆς γίνεται μέ αὐστηρή (ἀλάδωτη) νηστεῖα.

4 σχόλια:

 1. καλημερα
  ειναι αυστηρη νηστεια αυτη η μερα ναι
  οπως και η γιορτη του Τιμιου Σταυρου 14 Σεπτεμβριου
  και η παραμονη των Φωτων, 5 Ιανουαριου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χαίρομαι που σ΄ἄρεσε ἡ ἀνάρτηση. Στίς αὐστηρές νηστεῖες πού σωστά ἀναφέρεις, νομίζω πώς πρέπει νά προστεθεῖ καί τό Μεγάλο Σάββατο. :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή