Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Λόγια Σοφίαςν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω
καί κατανοήσω τας ὁδούς σου  

                                Ψαλμός ριη΄ στιχ 15

ά μελετήσω τό πρόσταγμα Σου, 
δέν θά λησμονήσω τά λόγια Σου.)

                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου