Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Έν ὄψει τῆς νέας κυβέρνησης...Βλέπω ἕνα μαῦρο φῶς.

                                                                                       Βίκτωρ Οὐγκώ

1 σχόλιο: