Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Τἀ "τίμια λείψανα" τοῦ Ἡσιόδου!!

 Βλέπω μερικές φορές σέ νεοπαγανιστικά-ἀντιχριστιανικά σάιτ, νά χλευάζονται μέ ἀνοίκιους χαρακτηρισμούς τά τίμια λείψανα τῶν ὁσίων καί ἁγίων τῆς ἑκκλησίας μας

Ταυτόχρονα οἰ νεοπαγανιστές δείχνουν διάφορα  ὄμορφα ἀγάλματα κάποιων ἀρχαίων  θεῶν,  καί τά φέρνουν σέ ἀντιδιαστολἠ μέ τά τίμια λείψανα, λέγοντας ὅτι αὐτοί λατρεύουν τό "κάλλος" ἐνῶ οἱ χριστιανοί λατρεύουν ὑπολλείμματα ἀνθρώπων.

Βέβαια, εἶναι βλακῶδες κανείς νά πείσει τούς παγανιστές ὅτι οϊ χριστιανοί δέν "λατρεύουν" τίμια λείψαν, καί ὅτι ἡ λατρεία ἀποδίδεται μόνο στόν Θεό. Τά τίμια λείψανα οϊ χριστιανοί τά τιμοῦν - καί δέν τά λατρεύουν- τιμῶντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τούς ἁγίους καί τούς ὁσίους, ἀφοῦ γιά μᾶς -τούς χριστιανούς-οἱ ἄγιοι μας εἶναι ζωντανοί, καί πρότυπα μι[ας χριστιανικῆς ζωῆς.

ξ΄ἄλλου, πολλές φορές, τά τίμια λείψανα μυροβλίζουν καί εὐωδιάζουν ὡς ἔνα ὁρατό,  "μή λογικό", σημεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 

πίσης, οί ἀντι-χριστιανοί χλευάζουν τούς χριστιανούς, ὅταν αὐτοί  προσερχόμενοι στά τίμια λείψανα, προσεύχονται γιά διάφορα θέματα. Ὁ χριστιανός βέβαια ξέρει, ὅτι  δέν προσεύχεται στά τίμια λείψανα-δέν εἴμαστε ὀστεολάτρες- ἀλλά στόν ἅγιο,τόν φίλο Τοῦ Θεοῦ,  μπροστά στά λείψανα τοῦ ὁποίοι βρίσκεται .

Ψιλά γράμματα γιά τούς παγανιστές, οἰ ὁποίοι φυσικά, ἔχουν τήν νοημοσύνη νά καταλάβουν αὐτά τά πράγματα, άλλά δέν τούς ἀφήνουν οἱ ἰδεοληψίες τους.

Πάντως, γιά νά στρώσουν λίγο χαρακτήρα, ἄς πληροφορηθοῡν οἱ παγανιστές, τό ἐξῆς:

 Κατά τόν Ἀριστοτέλη, οί κάτοικοι τῆς ἀρχαίας Ἀσκρας, πατρίδας τοῦ  Ἡσιόδου, ἀφοῦ καταστράφηκε  ἠ πόλη τους άπό  τούς Θεσπιεῖς, μετακόμισαν στόν Ὀρχομενό.

Τὀτε, τὀ μαντεῖο τῶν Δελφῶν, γιά νά καταπαύσουν κάποια δῆθεν  λοιμώδη νοσήματα πού βασάνιζαν ἀνθρὠπους καί ζῶα (ὅπως λέει ὁ Παυσανίας), παρήγγειλε νά βροῦν τά ὀστᾶ τοῦ Ἡσιόδου πού τά ἐγκατέλειψαν στήν Ἀσκρα, καί νά τά θάψουν μέ τιμές στήν μέση τῆς ἀγορᾶς, μαζί μέ τά ὀστᾶ ἑνός φημισμένου ποιητή τους.

τσι λοιπόν. οἱ ἀρχαιο-παγανιστές, τήν ἄλλη φορά πού θά χλευάσουν τήν ἀπόδοση τιμῆς στά τίμια λείψανα κάποιου ἀγίου μας, ἄς θυμηθοῦνται, ὅτι τό μαντεῖο πού ἐξωτερίκευε   τήν θέληση τῶν ψευτό-θεῶν τους, παρήγγειλε στούς άνθρώπους νά τιμήσουν ὀστά ἐπιφανοῦς συμπολίτη τους, γιά νά πάψει νά τούς ταλαιπωρεῖ λοιμώδες νόσημα.

2 σχόλια:

 1. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η "ανακάλυψη" φίλε cummulus και ευστοχότατος ο συσχετισμός. Θα το έχω υπόψη μου, αν συναντήσω παρόμοιο θέμα από τους γνωστούς μας "φιλανοήτους" - όχι "φιλόνοες".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εὐχαριστῶ γιατρέ.
  Πάντως, παρακολούθησα τό διάλογο στήν Φιλονόη, καίγιά μιά ἄλλη φορά θά σέ πῶ: Χαρά στό κουράγιο σου!
  Πάντως, ἔχω παρατηρήσει, πώς οἱ πλεῖστοι τῶν ἀντιχριστιανῶν, χάνουν εὔκολα τήν ψυχραιμία τους φτάνοντας στήν βωμολοχία, σπόρ στό ὁποῖο ἔχουν ὕψηλές διατυπώσεις.
  Σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν άνάρτηση, τήν εἶχα κατά νοῦ μῆνες, ἀλλά μοῦ διέφευγε, ἀλλά νά πού ἦρθε ἡ ὥρα της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή