Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Iyeoka - Simply Falling
.......................................................................................
I’m taking time to envision where your heart is
And justify why you’re gone for the moment

........................................................................................

(Προσπαθῶ νά φαντασθῶ ποῦ εἶναι τώρα ἡ καρδιά σου
καί νά δικαιολογήσω γιατί δέν εἶναι ἐδῶ αὐτήν τήν στιγμή).

1 σχόλιο: