Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Τά δάκρυα τῶν φύλλων.

 
 
 
Γιατί νά μᾶς στεναχωρεῖ ἡ βροχή;

ν δέν ὑπῆρχε κι΄αὐτή, 
πῶς θά ἔκλαιγαν τά φύλλα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου