Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Μνήμη ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας


 Ἡ άγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια, γεννήθηκε στήν Ρώμη ἐπί αὐτοκράτορος Δικλητιανοῦ, ἀπό εἰδωλολάτρη πατέρα καί χριστιανή μητέρα.

¨Ο πατέρας τήν τήν πάντρεψε μέ εἰδωλολάτρη ὁ"ὁποῖος ἐνδιάφέρονταν γιά τήν περιουσία τῆς Ἀναστασίας, παρά γι΄ αὐτήν τήν ἴδια. Ἡ Ἀναστασία, ἔταξε τόν ἐαυτό της στήν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου, καί τῶν χριστιανῶν κατά τίς φυλακίσεις καί τά μαρτύρια τους. Ἡ Ἁγία Ἀναστασία, μαρτύρησε μέ ἀποκεφαλισμό, σέ μιά ἄγνωστη τοποθεσία

Τίμια λείψανα της, φυλλάσονταν στό γνωστό σταυροπηγιακό μοναστήρι τῆς Ἀγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στά Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ἀλλά πρίν λίγους μῆνες ἐκλάπησαν, ἐξ΄ αἰτίας προφανῶς τῆς πολύτιμης λειψανοθήκης. Μέχρι σήμερα (22/12/2012) δέν ἔχει ἀκουσθεῖ ὅτι βρέθηκαν.

Ἀγία, ἐπονομάσθηκε "Φαρμακολύτρια", διότι ἐλευθερώνει τούς πιστούς ἀπό τά φαρμακεία, δηλαδή τά μάγια. Κατά μιά ἄλλή ἔννοια, ἡ Ἁγία λέγεται Φαρμακολύτρια, γιατί εἶχε τήν χάρι νά ἀντιμετωπίζει τίς συνέπειες τῶν δηλητηρίων.

Τό μοναστήρι στά Βασιλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου