Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Των ἁγίων Πλάτωνος, Ρωμανοῦ καί Ἁναστασίου τοῦ νεομάρτυρος.

 
 Σήμερα στήν Ἐκκλησία γιορτάζουμε καί τήν μνήμη τοῦ μεγαλομάρτυρα Ἁγίου Πλάτωνος. τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ νεομάρτυρα, ἀπό τήν Παραμυθιᾶ τῆς Ἠπείρου. Ὁ Ἅγιος Πλάτων ἦταν ἀδελφός τοῦ Ἁγίου Ἀντιοχίου.

Παλαιότερα εἶχαμε ἀνεβάσει σχετική ἀνάρτσηση γιά τόν Ἅγιο Πλάτωνα, βασισμένη στό βιβλίο, Παιδομάρτυρες τοῦ  Π. Μ. Σωτήρχου.  Ἐάν θέλετε, μπορεῖτε νά τήν διαβάσετε ἐδώ.
 
Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Δυὰς ἡ εὐκλεής, τῶν κλεινῶν Ἀθλοφόρων, ἐδόξασε λαμπρῶς, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὁ Πλάτων ὁ ἔνδοξος, Ρωμανὸς τε ὁ ἔνθεος, ἐναθλήσαντες, καὶ τὸν ἐχθρὸν καθελόντες, ὅθεν πάντοτε, ὑπὲρ ἠμῶν δυσωπούσι, τὸν μόνον Φιλάνθρωπον.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ ἁγία μνήμη σου, τὴν οἰκουμένην εὐφραίνει, συγκαλοῦσα ἅπαντας, ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ σου, ἔνθα νῦν, μέτ' εὐφροσύνης συναθροισθέντες, ᾄσμασι, σὰς ἀριστείας Πλάτων ὑμνοῦμεν, καὶ ἐν πίστει ἐκβοῶμεν· Βαρβάρων ῥῦσαι τὴν πόλιν σου Ἅγιε.Τό κοντάκιο καί τό ἀπολυτίκιο, εἶναι ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Συναξαριστή

4 σχόλια:

 1. "κούκου"ε; Τίποτε ἄλλο; Οὐτε νά μᾶς ζήσουν οἱ ἐορτάζωντες; χμ.... Ἔχεις σαλέψει τελείως :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι εορτάζοντες να ζήσουν αλλά στην ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ καλέ;
  :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σαλή,
  δέν κατάλαβα τί θέλεις νά πεῖς :-0

  ΑπάντησηΔιαγραφή