Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Τσίπρειοι παραλογισμοί γιά τίς ἐξοπλιστικές δαπάνες.

Ἡ μελλοντική κύρια μονάδα τοῦ Στόλου μας.

Στήν σημερινή της ἔκδοση ἡ ἐφημερίδα FREE SUNDAY, δημοσιεύει μιά συνέντευξη τοῦ κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν προτάσεων τους γιά τήν ἔξοδο ἀπό τήν κρίση, ρίχνει καί τήν ἐξῆς φαεινή  ἰδέα:
- Νά μειωθοῦν δραστικά οἱ ἀμυντικές δαπάνες.
Τί ἐννοεῖ ὅταν λέει, νά μειωθοῦν δραστικά; Γιατί, ἄς ποῦμε, νά μήν ἐξαφανισθοῦν πλήρως;
Θά μέ κατηγορήσετε ὅτι δέν εἶμαι σοβαρός. Μά γιατί, ὁ Τσίπρας μήπως εἶναι σοβαρός;
Προσωπικά, θάλεγα ὄχι, καί νά σᾶς πώ τό γιατί, μέ βάση τά σημεῖα τοῦ.... ὁρίζοντα.
 Ἀνατολικά.
Ἡ Τουρκία διεκδικεῖ τό μισό αἰγαῖο καί τήν Δυτική Θράκη, ὁπου γιαβάς-γιαβάς ἐπιβάλλει καθεστώς συγκυριαρχίας. Ἤδη, ἐδώ καί ἕνα-δύο χρόνια κυκλοφοροῦν σημαῖες τῆς Ανεξάρτητης Δυτικῆς Θράκης.
Βόρεια. 
Τά Σκόπια, μέ ἐφαλτήριο τόν πολιτιστικό τους ἰμπεριαλισμό σέ βάρος τῆς Πατρίδας μας, ζητεῖ άς τό παραδεχθοῦμε- τήν "αἰγιακή Μακεδονία" ἡ ὁποία βρίσκεται ὑπό Ἕλληνική κατοχή. Ὄ ἕταιρος βόρειος γείτονας, ἠ Βουλγαρία,  τηρεῖ μετριοπαθῆ στάση ἀπέναντι μας, ἴσως γιατί μᾶς ἐπιθυμεῖ ὡς συμμάχους στό σκοπιανό ζήτημα, ἀφοῦ ὥς γνωστόν δέν ἀναγνωρίζει "μακεδονική ἐθνότητα", καί θεωρεῖ τούς σλάβους τῶν Σκοπίων ὡς Βουλγάρους, πού πράγματι εἶναι.
Βόρειοδυτικά.
Ἡ ἀλβανική κυβέρνηση καί ή πολιτιή της θά εἶναι γελοῖο νά ἀναγνωρισθοῦν ὠς ὑπόδειγμα φιλικῆς χώρας. Θυμίζω τήν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας γιά τήν διευθέτηση τῶν μεταξύ μας θαλασσίων συνόρων, τήν έχθρική άντιμετώπιση τῆς βορειοηπειρωτικῆς μειονότητας, τήν παραχώρηση ναυτικῶν βάσεων στό τουρκικό ναυτικό κλπ κλπ.
 Νoτιοανατολικά.
Ὑπάρχει τό ἀνοιχτό ζήτημα τῆς Κύπρου, ὅπως καί ὁ μεγάλος ὑποθαλάσσιος πετρελαϊκός πλοῦτος, τόν ὁποῖο ἐποφθαλμιᾶ ἡ Τουρκία.
Ὁλα τά παραπάνω, ἄν θά πρέπει κανείς νά τ΄ἀντιμετωπίσει  ὥς Ἐθνικά θέματα, καί ὄχι ὥς θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς γιά κοιμήσει τούς Ἕλληνες,   χρειάζεται νά ἔχει ἰσχυρές ἔνοπλες δυνάμεις, ἀφοῦ κατά ἀπαράβατο ὅρο, τό μακρύ χέρι τῆς διπλωματίας εἶναι οί ἔνοπλες δυνάμεις.
Κανείς δέν φοβᾶται ἕναν ξεδοντιάρη λῦκο. Οὔτε ὁ πιό δειλός λαγός.
Πόσο ὅμως εἶναι ἐφικτό νά ἔχεις ίσχυρές ἔνοπλες δυνάμεις ὅταν οί δαπάνες γι΄αὐτές μειώνονται ἠδη δραστικά, μέ τόν περίφημο Νόμο γιά τό Μεσοπρόθεσμο;
Προσέξτε παρακάτω τά ποσά γιά τίς πληρωμές ἐξοπλιστικῶν δαπανῶν στά ἔτη 2009-2015, σἐ ἀπόλυτες τιμές, τό σύνολο τῶν κρατικῶν δαπανῶν στά άντίστοιχα χρόνια πάλι σέ ἀπόλυτες τιμές, καί τό ποσοστό τῶν ἐξοπλιστικῶν δαπανῶν στό σύνολο τῶν πληρωμῶν τοῦ κρατικοῦ ταμείου. (τά ποσά εἶναι σέ δισ. εὐρώ)
                                     2009       2010      2011      2012      2013       2014       2015
Πληρωμές γιά ἐξοπλ.    2,175      1,017     1,500     1,500     1,500      1,400      1,400
Συνολικές δαπάνες      84,215    75,690    81,589   81,277   86,483    88,423    92,956  
%  ἐπί τῶν δαπανῶν    2,58%     1,34%     1,84%    1,85%    1,73%    1,58%    1,50%

Εἶναι τόσο ὑψηλές λοιπόν οἰ πληρωμές γιά τούς ἐξοπλισμούς  πού πρέπει νά μειωθοῦν καί ἄλλο; Μᾶλλον ὁ κ. Τσίπρας παραλογίζεται.

Θά προτιμοῦσα βέβαι,  ὁ κ. Τσίπρας νά πρότεινε τήν άνάπτυξη τῆς ἐγχώριας άμυντικῆς βιομηχανίας, ἡ ὁποία θα έπιδροῦσε εὐεργετικά στήν έθνική οίκονομία, ἀφοῦ:
α) Θά μείωνε τήν ἐξάρτηση μας ἀπό πηγές τοῦ ἐξωτερικοῦ.
β) Θά αὐξανε τήν ἀπασχόληση.
γ) Θἀ αύξανε τίς ἐξαγωγές καί,
δ) Θά αὔξανε τίς ἐπενδύσεις σέ τεχνολογίες αἰχμῆς. (διαβάστε προσεκτικά αὐτό τό ἄρθρο)
Ἄς μήν πεῖ κανείς ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μικρή χώρα μέ μικρές ἔνοπλες δυνάμεις, καί  πώς ἡ ἀνάπτυξη ἀμυντικῆς βιομηχανίας εἶναι ὄνειρο θερινῆς νυκτός. Ἡ Σουηδία καί τά ἐπιτεύγματα της, θά ἦταν ἡ καλύτερη ἀπάντηση. Ἠδη τίς μέρες αὐτές, ἡ πολεμική άεροπορία τῆς Ταϋλάνδης  κήρυξε ἐπιχειρησιακά τά μαχητικά GRIPEN (ἐδῶ καί ἐδῶ) πού προμηθεύτηκε άπό τήν Σουηδία, ἐνῶ ἡ Ἑλληνική Πολεμική Ἀεροπορία χρησιμοποιεῖ τέσσερα ἀεροσκάφη  ERIEYE  (ἐδῶ καί ἐδῶ άπό τήν Σουηδία καί αὐτά - γιά ἀσκηση ἐναέριου ἐλέγχου. (Εἶναι τά "μάτια" τοῦ ΓΕΕΘΑ μέρα καί νύχτα πάνω άπό αἰγαῖο γνωστά ὡς ἱπτάμενα ραντάρ).
Πάντως, ἄν θά συνεχίσουμε νά μειώνουμε τίς δαπάνες γιά ἐξοπλισμούς, τότε ἡ κύρια μονάδα τοῦ πολεμικοῦ μας ναυτικοῦ θά εἶναι ἡ τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ, φωτογραφία τῆς ὁποίας βλέπετε στήν κορυφή τῆς άνάρτησης, τά δέ ταχέα περιπολικά τοῦ στόλου, θά εἶναι κάτι, σάν τό παρακάτω εἰκονιζόμενοΣημείωση: Ἀφοῦ ὁ κ. Τσίπρας, ἔνδιαφέρεται τόσο πολύ γιά τό δημόσιο χρῆμα, ἄς φροντίσει νά παραιτηθεῖ ἀπό τήν μελλοντική βουλευτική του σύνταξη, γιά νά μήν εἶναι συνταξιοῦχος χωρίς ἔνσημα! Ἄν φυσικά ἔχει τσίπα!

3 σχόλια:

 1. Θυμάμαι κάτι επικές συζητήσεις με διάφορους που μου λέγανε τι χρειάζεται ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, η εθνική άμυνα και λοιπά και λοιπά. Άντε να τους εξηγήσεις. Φυσικά ο Τσίπρας τα λέει αυτά για τα μάτια του κόσμου. Δεν νομίζω ότι τα πιστεύει. Άραγε, τι είναι χειρότερο; Να τα λέει έτσι για δείξει ότι υπάρχει κι ότι ενεργεί αντιπολίτευση ή να τα πιστεύει πραγματικά; Δύσκολο ερώτημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κάνθαρε,
  τέτοιες συζητήσεις θυμᾶμαι καί ΄γω. Ἡ πλάκα εἶναι πώς ὅλοι αὐτοί πού εἴχανε τέτοιες ἀπόψεις, πάντα κλειδώνανε τό αὐτοκίνητο καί τό σπίτι τους χρησιμοποιῶντας μάλιστα καί συναγερμούς. Ἡ πατρίδα ἄς εἶναι "ξεκλείδωτη". Εξ΄ἄλλου τήν κρίσμιμη ὥρα, αὐτοί ἴσως νά εἶναι καπου ἄλλοῦ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΑΣΟΚ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΙΕΡΑΤΕΙΟ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΜΑΖΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ..!!!
  JOEY RAMONE.

  ΑπάντησηΔιαγραφή