Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Τά χάδια τῆς δροσιᾶς.Ἄσε τή δροσιά τῆς νύχτας νἄρθει ἐπάνω σου.
 Τά χάδια μου φέρνει στό κορμί σου.
Μή σκεπάζεσαι.....