Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Ἔβρεχε καί τότε.. Βροχερό τό σημερινό ἀπόγευμα στήν Θεσσαλονίκη.
Θυμήθηκα πώς κάποτε δυό παιδιά, ἔνα άγόρι κι΄ ἕνα κορίτσι
 ἕνα βροχερό ἀπόγευμα σάν κι΄αὐτό περπατούσαν
χερἰ-χἐρι  μέσ΄ τήν βροχή.
Εἶχαν γίνει μούσκεμα, άλλά ποιός νοιαζόταν;
Ἀρκεῖ πού ἦταν μαζί.

-Σέ σένα τό λέω ...θυμᾶσαι;

- Carousel, τ΄ἀγαπημενο σου παιχνίδι...